Wie is online
1 bezoekers online
Voor alle nieuwe posts…

Volg ons op Twitter

Tweet het openingsbericht ->
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
april 2011
Z M D W D V Z
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

‘Geluidsbel rond vliegbasis Eindhoven moet vervallen’

eindhoven_airportDe berichten over het eventuele vertrek van de luchtmacht of van luchtmachttaken van vliegbasis Eindhoven stellen de vraag aan de orde wat er met de eventuele vrijvallende geluidsruimte moet gebeuren. De Brabantse Milieu Federatie (BMF), de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) en het Platform De 10 geboden voor Eindhoven Airport menen dat het onaanvaardbaar is om de grote bel aan ongebruikte geluidsruimte van Defensie aan de civiele geluidsruimte vast te plakken.

Verder menen de drie organisaties, dat nu nog niet te voorziene ontwikkelingen met een ingrijpend karakter moeten leiden tot hernieuwd overleg aan de zogenaamde Alderstafel, aldus de organisaties in een persbericht.

Enkele jaren geleden heeft de overheid, bij het vastleggen van de ruimtelijke inrichting van de regio Eindhoven voor het militaire en civiele deel samen een geluidsruimte van ca 22 km2 gereserveerd. Daarmee wordt bedoeld de oppervlakte van het terrein binnen de contour, waarbij het jaargemiddelde van het geluid op 35 Kosteneenheden (Ke) uitkomt. Deze ruimtelijke reservering heeft (hoewel wel eens de schijn van het tegendeel gewekt wordt) nooit een wettelijke status gekregen.

Van deze geluidsruimte heeft Defensie in de afgelopen periode jaarlijks in praktijk gemiddeld ca 3,5 km2 vol gevlogen. Voor het civiele vliegen was 4,72 km2 gereserveerd. In de afgelopen jaren is het civiele vliegen gegroeid totdat die ook ongeveer 3,5 km2 is gaan volvliegen (het cijfer over 2010). Het verschil tussen 22 enerzijds en 3,5 + 3,5 anderzijds is de “geluidsbel”

In 2009 heeft de Raad van State bepaald dat de argumentatie waarom Defensie zijn deel van de zo afgesproken geluidsruimte nodig had, onvoldoende was. De Raad van State heeft vervolgens bij voorlopige voorziening aan het luchtvaartterrein Eindhoven een geluidsruimte van 15 km2 toegekend. Deze geluidsruimte blijft van kracht totdat de wetgever anders beslist. Op dit moment is die 15 km2 het enige cijfer met een (mogelijk tijdelijke) wettelijke onderbouwing. Ook bij 15 km2 is er sprake van een “geluidsbel”, gevuld met nu ongebruikte reservecapaciteit.

Groei

Aan de Alderstafel is onderhandeld over de civiele geluidsruimte.
De BOW, de BMF en de vijf “klachtengemeenten” rond het vliegveld hebben steeds gesteld dat een duurzame ontwikkeling van het luchtvaartterrein Eindhoven gefundeerd moet zijn op een civiele geluidsruimte van 6 km2 binnen een totale geluidsruimte van 9 km2.
In het advies van de heer Alders wordt een groei voor het civiele verkeer in een eerste fase voorgesteld tot 6 km2 in 2010, waarna een evaluatie volgt. Als die positief is, kan de civiele luchtvaart in een tweede fase doorgroeien tot ca 10 km2. Het verdwijnen van voldoende geluidsruimte van Defensie was hiervoor voorwaarde.

De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het advies van Alders.
De BMF, de BOW en de vijf gemeenten zijn het niet eens met deze tweede fase.

Noch de opvatting van de BOW, BMF en de vijf gemeenten, noch het advies van Alders bieden ruimte om de “bel” aan ongebruikt geluid als gebruikt geluid aan het civiele vliegen vast te plakken. Nu het Aldersadvies is opgenomen in het Rijksbeleid, moet het eventuele volledige verdwijnen van Defensie betekenen dat de militaire geluidsruimte vervalt.

Op dit moment valt niet te voorzien tot welke ontwikkelingen voor de vliegbasis Eindhoven de bezuinigingen bij Defensie zullen leiden. Mochten er zich in de toekomst scenario’s voordoen, die leiden tot een wezenlijke inbreuk op de nu vastgelegde civiele geluidsruimte, dan vraagt dat om hernieuwd overleg aan de Alderstafel. menen de organisaties.

Reageer