Wie is online
10 bezoekers online
Voor alle nieuwe posts…

Volg ons op Twitter

Tweet het openingsbericht ->
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
februari 2016
Z M D W D V Z
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829  

Schuiven met schoolklassen in Best West

scholen3 
Zogenaamde schoolwoningen in Heuveleind/Heivelden. Het gebouw op de voorgrond staat al geruime tijd leeg en zal volgens de plannen worden heringericht voor bewoning door onder anderen statushouders (immigranten met verblijfsvergunning). Het meer conventionele huis op de achtergrond, maakt deel uit van een complex van vijf dat al gedeeltelijk is ontruimd en binnenkort geheel vrij zal komen. Die panden krijgen ook een woonbestemming, in welke vorm is nog niet bekend.


Dure huizen, vooral in Heivelden, mede oorzaak dat aantal leerlingen basisonderwijs blijft dalen

In Best West (de wijken Heuveleind en Heivelden) wordt druk geschoven met schoolklassen van het basisonderwijs. Huisvesting die van meet af aan, zo’n 20 jaar geleden, het stempel ‘tijdelijk’ kreeg wegens de verwachte daling van het aantal leerlingen, komt nu geleidelijk aan vrij. De scholen (Heydonck, Klimboom) en de kinderopvang zijn al, of worden in het gebouwencomplex aan de Paardenhei (Heivelden Zuid) geconcentreerd.

 

 

 

Volgens het gemeentelijk Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2014-2024  was er in 2013 in de aan elkaar grenzende wijken Heuveleind en Heivelden een ruimtecapaciteit aan onderwijshuisvesting van in totaal 9.182 m2, namelijk 6.313
m2 in permanente scholen en 2.869 m2 in zogenaamde schoolwoningen. Vanaf 2017/2018 is er volgens dat plan een ruimtebehoefte aan
onderwijshuisvesting van 5.319 m2 en vanaf 2024/2025 van nog maar 3.111 m2. lege_klassenBij de zogenaamde voorschoolse voorzieningen (kinderopvang) gaat het natuurlijk om veel minder vierkante


<- lege lokalen.


meters; die laten we hier verder buiten beschouwing.
De Heydonckschool verhuist voor het nieuwe schooljaar van de woningen aan de Wildheuvel naar de Paardenhei. Speciaal Onderwijs De Rungraaf, dat ook aan de Wildheuvel was gevestigd, is uit Best vertrokken.

Wethouder Bert van Drunen (onder meer onderwijsvoorzieningen) verklaart de teruggang van het aantal basisschoolleerlingen uit de hoge prijsklasse van de woningen in (vooral) de wijk Heivelden. Bij verkoop zijn de nieuwe bewoners doorgaans geen ‘beginnende gezinnen’. En de mensen die er wonen hebben inmiddels hun kinderen op het voortgezet onderwijs, of die kinderen zijn al zelfstandig gaan wonen.

2 Reacties op “Schuiven met schoolklassen in Best West”

 • Gerard van Opstal:

  Inhaalslag sociale huurwoningen nodig in Best

  Uit antwoorden van het college van B. en W. op schriftelijke vragen van raadslid Leo Bisschop (Lokaal Best) blijkt dat de gemeente verwacht in 2016 negentig á honderd statushouders te moeten huisvesten, terwijl er voor deze doelgroep slechts zicht is op 34 geschikte woonplekken (zie ED 30 januari). Hier wreekt zich het grote tekort aan sociale huurwoningen in Best, waar met name ook gewone Bestse woningzoekenden last van hebben. De gemiddelde wachttijd bij Thuis voor een sociale huurwoning bedraagt zo’n 8 jaar, dat zegt genoeg. De gemeente heeft in de laatste jaren veel te weinig ingespeeld op een aantal ontwikkelingen die het tekort aan betaalbare huurwoningen alleen maar heeft doen toenemen. Zoals het gegeven dat er steeds meer twee- en vooral eenpersoonshuishoudens bij komen. Bovendien moeten ouderen langer zelfstandig blijven wonen (verzorgingshuizen worden gesloten) en maken dus minder betaalbare sociale huurwoningen vrij. En uit de bestaande voorraad doet Thuis sociale huurwoningen in de verkoop, zoals bijvoorbeeld de flatwoningen aan de W. de Zwijgerweg en de Kon. Julianaweg. Een grote meerderheid van starters wil echter steeds vaker een sociale huurwoning in plaats van een sociale koopwoning. En mensen met lage inkomens krijgen vanaf 1 januari 2016 geen duurdere huurwoning meer toegewezen, zodat de druk op de sociale huurmarkt wederom toeneemt. En die druk wordt nog groter door een toename van arbeidsmigranten uit Oost-Europa en de huidige stroom vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

  De Woonvisie Best dateert van 2008 en is hopeloos verouderd. De minimale afspraak dat 24% van de nieuwbouwprojecten uit sociale sectorwoningen (huur en koop) moet bestaan, wordt bij lange niet gehaald. Er is de laatste jaren in Best vooral in de duurdere sector gebouwd. Volgens de SP moet er het volgende gebeuren.
  Op korte termijn moet het gemeentebestuur op een creatieve manier versneld sociale huurwoningen en eventueel tijdelijke woonunits realiseren in bijvoorbeeld leegstaande gebouwen en wellicht ook op braakliggende gronden voor zowel statushouders als ook Beste woningzoekenden. Verder moet het college de afspraak maken met de corporaties dat zij de komende drie jaar geen sociale huurwoningen zullen verkopen.
  Op de langere termijn is het zaak om een geactualiseerde Woonvisie Best 2016-2021 vast te stellen, waarbij het percentage sociale sector (met name sociale huurwoningen) bij nieuwbouwprojecten verhoogd wordt van 24% naar 45% en waarbij tevens met corporaties prestatieafspraken gemaakt worden om gezamenlijk deze inhaalslag te realiseren.

  Namens de SP-werkgroep Best,

  Fridus Draaijer
  Gerard van Opstal

  • Voor de goede orde: De invalshoek van bovenstaand bericht is een andere, namelijk de huisvesting van het basisonderwijs in Best. We zijn echter ‘liberaal’ genoeg om deze reactie te accepteren. Er is immers enig verband: het vrij komen van de zogenaamde schoolwoningen voor partikuliere bewoning, in welke vorm dan ook.

Reageer