Wie is online
8 bezoekers online
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
januari 2014
Z M D W D V Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Extra giftreinen door Brabant


Vic Kerkhoff


4sporenOmdat het Duitse spoorwegnet wordt verbreed, gaan de komende 7 (!) jaar gemiddeld 70 goederentreinen, ook geladen met gevaarlijke stoffen, per dag via het Brabantse spoorwegnet, in plaats van over de Betuwelijn.

Dus ook door Best.

<- Boxtel-Eindhoven in april 2001 viersporig.

 

De toename van het goederenverkeer op het spoor betekent aan de ene kant veel extra geluidsoverlast, bovendien worden er ook meer giftreinen over het spoor en door de tunnel in Best geleid. Zodanig dat adviesbureau Arcadis (de vroegere Heidemij) de Brabantse gemeenten adviseert om de rampenplannen zo snel mogelijk bij te stellen.

Die treinen met toxische stoffen en mogelijk explosieven rijden nu ook al door Best, als je het bestemmingsplan (2011) Dijkstraten van bureau Croonen bestudeert, dan lees je daarin onder meer het volgende: ‘er worden gevaarlijke toxische en brandbare stoffen over het spoor vervoerd op korte afstand van de woningen’. Op blz. 55 van het bestemmingsplan staat zelfs dat woningen in de eerste lijn niet voldoen aan de voorgeschreven grenswaarden.

Het aantal goederentreinen met giftige of brandbare stoffen gaat nog toenemen. Wat betekent dat voor de (toekomstige) bewoners van Dijkstraten?

Dove gevels

Ik stel die vraag temeer, daar het vorige college en de vorige raad Dijkstraten van een zogenaamde ‘dove gevel’ wilden (en trouwens ook wettelijk moesten) voorzien. Daartoe werd een aantal woningen aan de Parallelweg gekocht door de gemeente Best. Deze woningen zijn gesloopt, de bewoners hebben enkele honderden meters verder nieuw gebouwd en vragen zich nu af wat er is gebeurd. Er is namelijk helemaal geen ‘dove gevel’ (ook ten behoeve van geluidswering) gekomen. Maar er zijn gewoon nieuwe rijtjeshuizen terug gebouwd. Hoewel men ambtelijk stelt dat de nieuwe woningen wel zijn uitgerust met ‘dove daken’. In dat kader gaat het verhaal alleen over geluidsoverlast, over gevaarlijke brandbare en toxische stoffen wordt met geen woord gerept. Kortom: wie het weet mag het zeggen.

Het is overigens vreemd dat in datzelfde bestemmingsplan gewag wordt gemaakt van het aanbrengen van een geluidsscherm, omdat de grenswaarden ook op dit punt – geluid – sterk worden overschreden. Er worden twee varianten genoemd: een scherm van 8 meter hoogte, kosten ruim 5 miljoen euro en een scherm van 3 meter hoogte, kosten ruim 5 ton. Met Pro Rail bestaat verschil van mening over de hoogte van de aan te brengen geluidsschermen. Merkwaardig dat de recent gebouwde woningen inmiddels zijn bewoond en dat het geluidsscherm er nog niet is.

Sociale woningen

Overigens is het natuurlijk ook merkwaardig dat juist de sociale woningbouw pal naast het spoor ligt. Langs de Ringweg (plaats voor de koopwoningen die er nog niet staan), is al wel een geluidswal verrezen.

Kennelijk bestaat voor koopwoningen weinig belangstelling. Daar zit qua verkoop helemaal geen schot in. De vraag is dan natuurlijk of geluidshinder, dan wel vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor daarmee te maken heeft. Best heeft in de vorige raadsperiode ingestemd met de bouw van 750 woningen en een tekort in de grondexploitatie van 8 miljoen euro geaccepteerd. Met aan dat besluit gekoppeld, extra maatregelen op het gebied van geluidsoverlast en vervoer van gevaarlijke stoffen. Ik heb tot nu toe geen enkele politieke fractie op dit punt vragen zien of horen stellen. De materie is het wat mij betreft wel waard.

(Vic Kerkhoff was in de jaren 2006-2010 wethouder van verkeer en vervoer in Best. Hij verliet in de lopende zittingsperiode de raad en de PvdA.)

Reageer