Wie is online
3 bezoekers online
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven

De Nieuwe Brabantse Branie

Door J.C.M. van der Schoot


dakar_304x203Commissaris van de Koningin, Wim van de Donk heeft onlangs, volgens een persbericht van de provincie, de Brabantse deelnemers aan de Dakar Rally op het provinciehuis in Den Bosch ontvangen. De Commissaris zei de deelname van de Brabanders aan de race te zien als “een bewijs van de sportieve kracht van Brabant”.

Sportieve kracht?

Rally’s zoals Dakar kunnen beschouwd worden als relicten uit de jaren vijftig. Bestuurders als Commissaris van de Koningin Wim Verdonk zouden dit besef toch zeker moeten hebben.Verontrustend dat dit kennelijk niet het geval is.

De Dakar Rally heeft niets met sportiviteit te maken, maar alles met milieuvervuiling, aantasting van leefomgeving en mateloze verkwisting. Het is een volstrekt zinloos vermaak van enkelen ten koste van essentiële milieu-waarden. Aan dit evenement ligt geen maatschappelijke relevantie ten grondslag.

Het is het dagelijks bestuur van de provincie zeer kwalijk te nemen dat aan dit soort zinloze en verkwistende stoerdoenerij het predicaat ‘sportieve kracht ‘ wordt verleend. Een ernstige misvatting. Met innovatie heeft een rally als Dakar anno nu ook al niets van doen. Deze officiële ontvangst toont aan hoe er in bestuurlijke kringen nog wordt gedacht over duurzaamheid en milieu. En dat is het provinciebestuur meer dan wie ook zwaar aan te rekenen.

Bestuurders met achterhaalde , verouderde maatschappelijke inzichten richten veel materiële en immateriële schade aan. Deze ontvangst van de Dakar-deelnemers past intussen wel in de bestuurlijke promotionele uitingen van wat typerend “de Nieuwe Brabantse Branie” genoemd mag worden. Dit recente staaltje staat niet op zichzelf. Enkele Brabantse stadsbestuurders blazen ook steeds hoger van de toren: “Amsterdam komt naar ons kijken. Den Haag weet dat we bestaan!”

Het is te hopen, dat Amsterdam en Den Haag niet al te best kunnen kijken: planologische wanorde, wildgroei van bouwactiviteiten in het landschap, zoals de niet te beheersen bouw van stallen, ruziënde gemeentebesturen, leegstand op bedrijventerreinen, maar toch vrolijk nieuwbouw plegen, en voortschrijdende aantasting van de natuur. Het is allemaal dagelijkse kost in onze provincie.

Met de nodige branie kun je op de dag van vandaag veel weg poetsen. Zelfs de deelnemers aan de Dakar Rally kun je voor dit doel in huis halen.

Een reactie op “De Nieuwe Brabantse Branie”

Reageer