Nieuws en Onnieuws uit Best

Profiel van de gemeente Best

Best en zijn visie op de toekomst

Culturele actualiteiten

 

Gemeentelijke autonomie?

Home hhBest

hhBest


Schets voor nieuw centrum


Verkeersbeleid moet af van ambtelijk kokerdenken

Best bouwt

Diverse Bestse hulpacties voor Indonesië

Laatste nieuws over centrumplan (website gemeente Best)

Discussie over Verkeers- en Vervoersplan

Cultureel nieuws

Videoproducties

Discussie over plannen met buitengebiedenMaak gebruik van de notificatie-service van hhBest

(Oud-)Bestenaren of zij die zich met Best verbonden voelen, kunnen inschrijven voor notificaties per e-mail, telkens als er een nieuw item over Best op deze site verschijnt. Klik daarvoor hier.

Dat glasvezelproject in Best gaat wel door

NIEUWBAKKEN INTERNETTER IS VOORAL LUI

Door Guido t'Sas
Binnenkort is het december; straks schijnt het licht weer in de duisternis. Dit gevoel ontleen ik aan bijgaande foto, die het uiteinde van glasvezels moet voorstellen. Licht in de duisternis verwacht ook OnsBrabantNet, dat in Best veel enthousiasme (uitpuilende zalen) heeft ontmoet voor zijn plan 'iedereen' aan te sluiten op een glasvezelnet, waarna, behalve internet en televisie zelfs goedkoop telefoneren mogelijk is.

30.11.2007
Voor het doorgaan van het glasvezelproject in Best moet tenminste 50% van de 'gezinnen' zich aanmelden. Op 26 november sloot de aanmeldingstermijn en de situatie was op dat moment volgens de adspirant provider rooskleurig maar het vereiste aantal gegadigden was nog niet bereikt. Vandaar dat de aanmeldingstermijn is verlengd tot 10 december. En dan gaat het door, is de overtuiging van de intiatiefnemers.

Weer een brief

Intussen hebben alle 'in aanmerking komende inwoners' van Best (het buitengebied valt er tot verdriet van betrokkenen voorlopig buiten) weer een brief van BrabantNet gekregen, waarin de situatie uiteen wordt gezet.

 

Zoals ook een gebruiker van deze site op Plein opmerkte is de gang van zaken niet fijn, omdat in de pipeline zit dat de voorbereidingen tot de aanleg van glasvezel in december zouden moeten beginnen.

Psychologie

Waar ik BrabantNet niet in de laatste plaats om bewonder is om zijn psychologisch inzicht aangaande de gemiddelde computeraar/internetgebruiker, die allang niet meer tot de zogenaamde al dan niet snotneuzerige nerds moet worden gerekend. Immers, internet is nagenoeg ingeburgerd, kun je wel zeggen. Alleen...of de mens met internet-aansluiting er ook uithaalt wat er in zit, is twijfelachtig. Ik mag van mezelf wel zeggen, dat ik ten aanzien van computers en internet gepokt en gemazeld ben - sterker dat ik tot degenen behoor, waar vrienden en magen aankloppen als er iets niet goed werkt. Ik meen dus ook enig inzicht te hebben in de mentaliteit van de gemiddelde gebruiker. En die is er een van: het moet niet te moeilijk zijn en niet te lang duren, anders ben ik weg. Die nieuwbakken internetters zijn vooral hartstikke lui.

Nou zunne mens om het maar eens op z'n Brabants te zeggen, moet je vooral niet zeggen, dat-ie vóór dan-en-dan een formulier moet invullen.

En dat-ie er aan moet denken om z'n bestaande contract met AtHome, KPN of Weetikveel (zie je wel?) op te zeggen. 'Heb je nu die aanvraag al ingediend? - Ach ja, helemaal vergeten - Nog niet aan toegekomen - Kan later nog wel' Nou nee, kan later niet...

Dit alles hebben ze bij BrabantNet ook heel goed gezien, dus hebben ze de potentiële klanten nu 'n simpele antwoordkaart toegestuurd, waarmee je alleen maar hoeft aan te geven dat je die gratis aansluiting (tot 10 december!) wel wil en dat je minstens één dienst zult afnemen. Als dit nou niet werkt? Dit werkt! Ik lijk wel een functionaris van BrabantNet, maar ik zweer dat ik onafhankelijk reageer. Ik ben het alleen maar eens met Rob Ruggenberg die riep: 'Vooruit met de vooruitgang'.

Eén ding had BrabantNet er nog aan kunnen toevoegen, om de laatste schapen over de dam te trekken: 'Blijven hangen aan dat koperdraadje kunt u voor uw nageslacht niet maken.' Want het zijn toch de ouwe mensen (eigenlijk had ik een ander woord in het hoofd) die hier beslissen. Of niet?

Jongeren, hier is de link voor pa van dit artikel: http://www.hhbest.nl/best/nieuws.html#Dat

Naar boven

Reacties op Plein

Inschrijven BrabantNet verlengd

26.11.2007
De mogelijkheid tot inschrijven voor een aansluiting op glasvezel van BrabantNet is met enkele weken verlengd. Een woordvoerder van BrabantNet deelde desgevraagd mee, dat de situatie in Best er 'rooskleurig' uit ziet, maar dat het vereiste aantal aanmeldingen (50%) nog niet is bereikt.

Waarschijnlijk zal tussen 10 en 15 december zekerheid ontstaan over het al dan niet doorgaan van het glasvezelproject. Over de wens van 'het buitengebied', ook te worden aangesloten (171 gegadigden) kon de woordvoerder nog niets nieuws vertellen.

BUITENGEBIED WIL OOK AAN DE GLASVEZEL

24.11.2007
Inwoners van het Best kunnen zich tot 26 november aanmelden voor een aansluiting op het glasvezelnet van OnsBrabantNet. Nu ja, behalve bewoners van het buitengebied dan. Die mochten zelfs niet kenbaar maken of ze wel interesse hadden.
Wat een verschil met de aankondiging van het Bestse glasvezelnet: de indruk werd gewekt dat het aanbod voor "alle" inwoners van Best gold. In Groeiend Best van 24 september stond immers: "NEM Brabant BV onderzoekt de komende maanden of het mogelijk is om een glasvezelnetwerk binnen de gehele gemeente Best aan te leggen."

171 aanmeldingen

Omdat bewoners van het buitengebied zich niet zelf konden aanmelden heeft de bewonersgroep Best West zelf een enquête gehouden. In Best West zijn aan alle 210 huishoudens een enquête gestuurd. Het gaat om het gebied tussen het spoor, de Oirschotseweg en de gemeentegrens van Oirschot. De meeste mensen wilden direct meedoen. In Best West hebben namelijk 171 mensen zich in principe aangemeld voor een aansluiting. De meeste straten hadden een 100% aanmeldingspercentage maar een totaal score van 80% van de mensen die een aansluiting overwegen is natuurlijk fantastisch. Dat is heel wat meer dan in het dorp of de wijken van Best zelf. Ellen van Gijsel, VVD raadslid in Best, vertelde: “Marco Westenberg van OnsBrabantNet heeft al voor de start aangegeven dat gebundelde aanvragen van het buitengebied zeer serieus bekeken gaan worden”. Afgelopen week is er ook een bespreking geweest van bewonersoverleg Best Oost met Wethouder Vervaart. Daarin heeft de wethouder toegezegd zijn uiterste best te doen door ondermeer bij de directie van OnsBrabantNet aan te dringen op aanleg in het buitengeied. Voor een vitaal platteland moeten, naast de bewoners, natuurlijk ook de ondernemers aangesloten zijn op de digitale snelweg. Een glasvezelverbinding kan voor een bedrijf van levensbelang zijn.

Niks tegels lichten  

Wij, als bewonersoverleg, gaan er dan ook van uit dat ook in het buitengebied de glasvezel aangelegd wordt. Er ligt immers ook riolering en centrale antenne. En het graven is in de bermen van het buitengebied factoren goedkoper in vergelijking met de kern waar de kabel onder het trottoir gewerkt moet worden. In het buitengebied liggen immers geen stoeptegels (gelukkig maar!).

Afgelopen vrijdag hebben Peter van Kollenburg en Henk van Kuik van het Bewonersoverleg Best West de 171 aanmeldingsformulieren overhandigd aan OnsBrabantNet. Ook leden van het Bewonersoverleg Best Oost (Jan Smits en Toon van Genuchten) waren aanwezig om hun aanmeldingen te overhandigen.  Zij maakten aan OnsBrabantNet duidelijk dat het van belang is voor de gehele gemeenschap dat we toekomstgericht bezig zijn. De naam “OnsBrabantNet” geeft ook aan dat het voor glasveelnet voor alle Brabanders bedoeld is en niet voor een beperkte groep. Met zo’n grote groep aanmeldingen uit het buitengebied moet de keuze toch niet zo moeilijk zijn. Het buitengebied van Best wil aangesloten worden en niet uitgesloten!

Peter van Kollenburg

Inschrijvingstermijn met enkele weken verlengd

Nieuwbakken internetter vooral lui

onsbrabantnet.nl

Email OnsBrabantNet

Naar boven

Reacties op Plein

 

 

Best bouwt 2

22.11.2007
Zo'n patroon van bakstenen in verschillende kleuren is tot dusver zelden of nooit vertoond.

Het wordt toegepast in een multifunctioneel complex in de Bestse wijk Heivelden.

De eerste reacties zijn wisselend. Kwestie van smaak. Maar je kunt het best gedurfd noemen.

Best bouwt 1


Afstappen of omvallen (Bouwrijp maken Schutboom)

Belangstelling voor glasvezelnet in Best overweldigend

30.10.2007
De belangstelling voor het glasvezelnet in Best (internet, radio, tv, telefoon) in Best lijkt overweldigend. Vanavond was de eerste voorlichtingsavond over dit project in Prinsenhof. De bijeenkomst begon om half acht. Vrijwel direct na aanvang werd iedereen die zich toen nog meldde, naar huis gestuurd. De zaal was vol.

Er zijn nog twee bijeenkomsten gepland, namelijk op 5 en 14 november. Een alternatief voor het verkrijgen van inlichtingen (en hulp bij het opzeggen van contracten met bij voorbeeld AtHome en KPN) is trouwens de 'glasvezelwinkel' aan Nieuwstraat 26c.

Het aansluiten van de bebouwde kom van Best op OnsBrabantNet is afhankelijk van de voorwaarde dat minstens 50% van de woningen moet meedoen. Het ziet er naar uit dat dat gemakkelijk zal worden gehaald.

onsbrabantnet.nl

Email OnsBrabantNet

Souvenirtje

24.10.2007
Veel mensen kijken meer naar de grond, dan omhoog. Nochtans, omhoog kijken levert altijd wat op. Zo zag ik aan het begin van de Oirschotseweg op de puntgevel van een blokje huizen uit de jaren dertig twee isolatoren zitten, die volgens mij ooit hebben gediend voor het bevestigen van telefoondraden.

Onlangs stond in Groeiend Best een foto van de Hoofdstraat, die vermoedelijk de situatie voor de oorlog weergeeft. Daar stonden dus ook die houten telefoonpalen op.

Een en ander bracht mij tot nevenstaand visueel grapje. Alleen die isolatoren zou ook maar saai zijn. Al vormen ze op zich 'n aardig souvenirtje.

Als nu iemand roept, het waren geen isolatoren voor de telefoon, maar van het laagspanningsnet, elektriciteit dus, dan ben ik hem/haar dankbaar voor de informatie.

Misschien heeft heemkundekring Dye van Best de oplossing?

 

G.

Best breidt in en bouwt

22.10.2007
Inbreiden. Dat is in eerste instantie het parool voor Best als het gaat om bouwactiviteiten.

De bovenste foto toont het bouwrijp maken van het plannetje Schutsboom, tussen de Oirschotseweg en de Prinse Irenelaan/fietstunmneltje. Hier was ooit de gemeentelijke kwekerij gevestigd. In verband met de aanleg van dit wijkje, moet het stamriool in de Schutsboomweg worden vervangen. Draglines zijn momenteel bezig, het asfalt-wegdek op te breken. Dit moet volgens ooggetuigen gedeeltelijk als chemisch afval worden beschouwd, omdat het teer bevat.

Op de onderste foto ziet men de werkzaamheden aan het multifunctioneel complex aan Wolvenhei/Paardenhei.

Zie ook 'Hoogste punt'

Naar boven

Reacties op Dorpsplein

Best bouwt 2

Hoogste punt, geen *) pannenbier

 

16.10.2007
Aan de Wolvenhei/Paardenhei in Best is het hoogste punt bereikt van een complex scholen, senioren-appartementen en buurtcentrum. Nog 'n maand of acht bouwen en het is klaar - Volgend schooljaar trekt in elk geval het onderwijs er in.
Met de voltooiing van dit complex zal de wijk Heivelden af zijn, op de ontsluiting aan de Oirschotseweg na.
Hoogste punt, maar geen vlag en/of pannenbier. Die traditie is uit de hedendaagse utiliteitsbouw, tegenwoordig trouwens projectrealisering geheten, verdwenen. De bouwvakkers (projectrealiseerders) malen daar niet om. Ze worden immers goed betaald en kunnen zichzelf wel tracteren.

Zie ook: Best breidt in en bouwt

* Op 27 november, zes weken later is er alsnog een feestje gebouwd, met de schoolkinderen. Zo zie je maar weer, het is net als met de eerste steen, die nooit dé eerste steen is.

GPPV (Verkeersplan) houdt vast aan 'dissident beleid'

Voorrang fietsers op rotondes in Best onwaarschijnlijk

03.10.2007
Het ziet er naar uit dat definitief geen voorrang voor fietsers zal worden voorgeschreven op rotondes in de gemeente Best. Dit staat namelijk in het ontwerp voor de uitvoeringsnota van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), dat momenteel ter inzage ligt in het gemeentehuis en te downloaden is vanaf de website gemeentebest.nl Volharding in het bestaande beleid, betekent ook dat de bestaande uitzondering op de rotonde in de Willem de Zwijgerweg zal worden geëlimineerd.

Best wijkt met zijn rotondebeleid af van de landelijke (overigens niet wettelijke) richtlijnen en van de praktijk in aangrenzende gemeenten als Oirschot en Eindhoven en heeft daarmee al veel verzet opgeroepen, van onder anderen leerlingen van het Heerbeeck College voor voortgezet onderwijs. De gemeente Best lijkt vooralsnog 'de veiligheid van fietsers' te stellen 'boven uniforme vormgeving van rotondes'.
Aanpassing van de Bestse rotondes aan voorrang voor fietsers zou 300.000 euro kosten.


Turborotondes

In het licht van de kosten, is het niet oninteressant dat de gemeente Best de aanleg overweegt van diverse zogenaamde turborotondes, onder meer op de kruising Oirschotseweg-Ringweg.
Wikipedia zegt over dit verschijnsel:
'Een turborotonde is een speciale vorm van een meerstrooksrotonde. In plaats van de traditionele tweestrooksrotonde met concentrische belijning is een turborotonde uitgevoerd als een meer ovale vorm met een spiraalbelijning van de rijstroken. De rijstroken lopen altijd automatisch van binnen naar buiten. De weggebruiker wordt met behulp van belijning, pijlmarkering, bewegwijzering en voorsorteerborden geïnformeerd.


De Ringweg ter hoogte van het sportpark

De turborotonde is ontworpen door L.G.H. Fortuijn van de provincie Zuid-Holland en wordt daar al met succes op steeds meer plaatsen ingevoerd.
Het succes is zelfs zo groot dat ook buiten Zuid-Holland, en zelfs in België de turborotonde wordt toegepast.'
Opmerkingen over- (en zelfs bezwaren tegen) het GVVP kunnen tot 14 november 2007 worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Best, die een en ander dan zullen 'meenemen naar de gemeenteraad'

Naar boven

Reacties op Dorpsplein

 

Best krijgt glasvezel, gaat dat lukken?

28.09.2007
Als alles goed gaat, krijgen alle woningen in Best glasvezel, voor eigentijdse toepassing van internet, tv en telefoon. De vraag is alleen, of het inderdaad gaat lukken, want minstens 50% moet er op inschrijven.

Een pleidooi van intensief professioneel internetter Tom Lassing:

Best krijgt de kans om heel snel op het glasvezelnet aangesloten te worden. OnsBrabantNet, dat dit ook in Nuenen deed (85% is daar nu klant van OnsBrabantNet) gaat nu ook Best en Valkenswaard de kans geven. Het is een enorme investering die 1500 euro per woning kost. Dat betaalt OnsBrabantNet, maar alleen als 50% van de woningen binnen de bebouwde kom van Best aangesloten worden.

Op 27 september was de aftrap met een bijeenkomst voor Bewonersoverleggen, verenigingen en 'sleutelfiguren' in Best.Er waren slechts 6 (!) van de 60 genodigden aanwezig, toch nog een betere score dan in Geldrop. Daar kwamen er de eerste avond vijf, terwijl nu 65% van de Geldroppenaren klant is.
Glasvezel, waarom?
1. Is zeer toekomstgericht en kent onbeperkte mogelijkheden. (Snelheid van licht)
2. Scherpe prijzen
3. Veel meer aanbod en een hogere kwaliteit van de services zoals Internet, TV, Radio en Telefonie.
4. Half jaar gratis! Terwijl werkend installeren slechts 75 euro kost. (Ze gaan pas weg als het werkt!)
5. 50% Best moet aangesloten worden om het rendabel te maken. Binnen 6 weken beslissen!
6. Gratis bellen met andere onsbrabantnet klanten en scherp telefonie aanbod.
7. In Nuenen na twee jaar commercieel 85% van de woningen klant onsbrabantnet.
8. 100 MB internet ipv nu maximaal 4 MB! Dus vertwintigvoudiging of meer van de snelheid.
9. Zeker voor internet minded jeugd een must
10. Koopwoning met glasvezel aansluiting is meer waard!
11. Scholen en kerken krijgen gratis aansluiting en gratis internet!
12. De verschillende services zijn optioneel. Het goedkoopst is het om alles via glasvezel te laten lopen, maar het hoeft niet. Geen gedwongen afname meer van Internet, TV of Telefonie.

Wat nu om 50% van Best aangesloten te krijgen?
Wij (!) kunnen anderen individueel warm er voor maken, maar ook voor verenigingen is er voordeel.
Denk aan (gratis) aansluiting (voetbal)club waardoor de wedstrijden rechtstreeks uitgezonden kunnen worden over Internet TV.
Betere communicatie met leden, zo is groepsgesprek met 100 man tegelijk geen enkel probleem!
Beeldtelefoon in beste kwaliteit
Internet TV op je TV. Dus uitzending gemist voortaan op de TV i.p.v op de computer.
Downloaden duurt seconden in plaats van minuten
Geen last meer van zwaar internet gebruikende buren.
Voor de kosten hoeft niemand het te laten. In de meeste gevallen zal het goedkoper zijn dan wat er nu allemaal los bij de verschillende aanbieders afgenomen wordt.
Als Best het nu laat afweten, dan zijn we daarna voorlopig niet meer aan de beurt. Het is dus nu in deze eeuw gebracht worden, of het gaat misschien wel tien jaar duren en uiteindelijk veel meer kosten. Als we dus slim zijn, dan kijken we vooruit en niet achteruit. Glasvezel is de toekomst en die kan je als gemeente maar beter snel in huis halen.
Hoe vervelend is het indertijd niet geweest toen Best als laatste gemeente eindelijk op ADSL aangesloten werd! KPN en ESSENT gaven toen niet thuis, Best lag aan de achterste mem.
Wat mij betreft gaan we ervoor en proberen we de medebewoners warm te maken voor dit toekomstgerichte initiatief. Het heeft in feite alleen maar voordelen.


Tom Lassing,
voorzitter Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB).

OnsBrabantNet

Op Dorpsplein is de discussie begonnen!

Naar boven

Reacties op Dorpsplein

 

Wandeling leidt tot wetenswaardigheden

Van een open wonde en ongeoorloofde vliegtuigen

Door Guido t'Sas
Waar een middagwandeling al niet toe kan leiden. Tot 'n hoop wetenswaardigheden, mits je 'er gek genoeg voor bent'. Nu is mijn stelling altijd geweest dat een journalist 'een beetje gek' behoort te zijn, wil hij/zij zaken opmerken, waaraan de doorsnee mens achteloos voorbij gaat. Een vliegende kraai vangt altijd wat, zogezegd. Daar kan ik krasse staaltjes van uit mijn verleden opdissen.

20|09|07
De aanleiding tot mijn middagwandelingen is doodeenvoudig de dringende noodzaak, na uren aan de computer (niet áchter de pc, zoals meestal wordt gezegd, want daar bevindt zich niet het toetsenbord), enige beweging te nemen. Daarbij kan de plaatselijke bibliotheek het doel zijn, of in het bijzonder voor een journalist, het checken van bepaalde toestanden in de omgeving. Zoals het feit, dat ouders die tot ergernis van velen hun kinderen met de auto naar school brengen, doodgemoedereerd stoppen op plaatsen, waar dat - om redenen van veiligheid - nadrukkelijk verboden is. Actueel in verband met de actie van VVN, vandaag. VVN? Ja, als je dat niet weet ben je er ook zo een die frequent z'n middelvinger opsteekt.

Open wonde

Doel van de wandeling was echter vanmiddag de zojuist aangevangen sloop van een silo van de Boerenbond Deurne aan de Bestseweg in Oirschot (juist over de gemeentegrens van hieruit gezien). Mijn verwachting dat dat een aardige foto zou opleveren, werd bewaarheid -> Scholieren op de fiets passeren hier wat veel lijkt op een open wonde, oftewel het binnenste van een geslachte koe. Volgens mij is dit de oudste van de reeks silo's die hier in decennia zijn verrezen. Benieuwd wat er verder gebeurt in het kader van de onttakeling van het platteland. Ik verzoek de lezer verder goed te kijken naar de fotocollage hieronder. Want ze geeft weer, wat me verder allemaal aan wetenswaardigheden opviel.

Linksboven een vervallen restant van Neerlands voorbereid zijn op de Koude Oorlog. Dit omrasterde terreintje aan de Oirschotseweg, vlakbij de historische Hoeve Amelrijk Booth, is volgens mij een brandstofopslagplaats van defensie, die dienst zou moeten doen bij onverhoedse mobilisatie van onze strijdkrachten, inclusief tegenwoordig vrouwelijke tirailleurs, tegen den oprukkenden vijand.

Verkeersregels

Het stikt daar van de verboden. Om te beginnen natuurlijk om het terrein te betreden. Verder staat er een onheilspellende waarschuwing tegen elke vorm van vuur. De gebruiker (wie? wanneer?) krijgt voorts de tip, dat hij een uitrit verlaat! En zijn er borden, waarvan de tekst nauwelijks meer leesbaar is, maar waaruit ik kan afleiden, dat 'de bepalingen van het wegenverkeersreglement op dit terrein van toepassing zijn'.
Het blijkt een wel héél omslachtige manier om kenbaar te maken dat er plaatse een maximum snelheid van 20 km per uur geldt.

Alles bij elkaar een nogal merkwaardige installatie, waarvan je je afvraagt, waarom die onderhand niet eens wordt opgeruimd.

Vliegbewegingen

Terug de bebouwde kom van Best naderend (deze keer geen snelheidscontrole) bedenk ik, dat de titel Kern met pit, die de gemeente zich heeft aangemeten eigenlijk dubbelop is. Want de pit is immers de kern van de vrucht. Dus er staat: een pit met pit. Melige gedachte, geef ik toe. Minder melig lijkt mij, de constatering dat het niet alleen zinloos maar ook gevaarlijk is, hier allerlei aankondigingen van evenementen in het dorp langs de weg te zetten. Ofwel de passerende automobilisten lezen ze niet (wat het waarschijnlijkst lijkt) ofwel ze doen daartoe een poging en moeten vervolgens een noodstop toepassen, omdat even verderop een streekbus bezig is, de bushalte te verlaten. (Dat leidt enkele keren per dag tot een korte file, echt waar.)

Door de wijk Heivelden keer ik huiswaarts en neem kennis van de teloorgang van een hype, want iemand heeft z'n Nordicstokken bij het restafval gelegd, en van twee schendingen van het luchtruim door met Eindhoven Airport communicerende verkeersvliegtuigen in vijf minuten tijd. Drie in tien minuten blijkt als ik de huissleutel in het slot steek. Voor het geval u dat nog niet wist: Best is voor deze toestellen verboden terrein!

Naar boven

Reacties op Dorpsplein

 

Geluidsbelasting spoor

27|07|07
Bijgaande uitsnede van een satellietfoto met grafische toevoeging geeft de mate van de gemiddelde geluidsbelasting bij nacht weer van het spoor door Best.

Deze informatie is afkomstig van de website van ProRail, de organisatie die de spoorweg-infrastructuur in Nederland beheert. De geluidskaart is daar opvraagbaar voor alle spoorlijnen.

Volgens de toelichting betekent lichtgroen een gemiddelde belasting van 55 tot 59 dB, geel = 60 tot 64 dB en rood = meer dan 70 dB.

Om een en ander te bekijken, ga naar prorail.nl en klik daar in het menu links op Dossiers. Het wijst zich verder vanzelf. De navigatie op deze website is uitstekend geregeld.

 

 

 

Naar boven

Reacties op Dorpsplein

 

Busbaanpark

25|07|07
De ooit omstreden vrije busbaan door de Bestse wijk Heivelden krijgt steeds meer het karakter van een recreatiepark. Er wordt gewandeld, gefietst, skated en sinds kort zelfs gepicnict.

De busbaan was al eerder een veilige schoolroute voor kinderen die niet bij een afstand van hooguit 700 meter in een SUV aan het risico van diabetes worden blootgesteld.

 

 

 

 

 

 

 Harapan nu in actie voor weeskinderen op Java

13|05|07
Een zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Java  veroorzaakte op 17 juli 2006 een tsunami. Pangandaran, een bekende badplaats, werd verrast door een twee meter hoge vloedgolf. De huizen, hotels en restaurants langs het strand werden verwoest. Ook een aantal vissersdorpjes werd zwaar getroffen. Er waren meer dan 500 doden te betreuren en zeker 5000 mensen werden dakloos als gevolg van de tsunami.

Veel kinderen verloren hun beide ouders. De locale hulporganisatie PPLP. (opvoedingscentrum) zet zich met name in voor deze weeskinderen. Voor een gedeelte van de activiteitenkosten krijgt men geld vanuit “ Die Brücke” uit Jakarta. Hiervan kunnen het schoolgeld, schooluniformen en andere zaken die men voor school nodig heeft worden betaald. Ook is er geld voor eten en vervoerskosten. Een maandelijkse gezondheidscontrole wordt door een plaatselijke arts en tandarts gratis aangeboden. Er is nog geld nodig voor de medische verzorging bij ziekte, medicijnen, lesmaterialen e.d. De meeste weeskinderen hebben bij familie onderdak gevonden. Uit ervaring is echter gebleken dat deze de getraumatiseerde kinderen dikwijls onvoldoende zorg kan bieden. Daarom is door PPLP. een speciaal programma opgezet, enerzijds om de kinderen bij te staan en anderzijds om iets nuttigs voor zichzelf en de gemeenschap te leren. Binnen dit programma was een investering van € 500,- nodig voor gereedschappen en materialen. De Bestse Stichting Harapan heeft dit bedrag onlangs overgemaakt zodat de hulporganisatie de benodigde materialen op korte termijn kan aanschaffen.

Men kan het project Weeskinderen Pangandaran steunen door een bijdrage te storten op Rabobank 1770 62266. o.v.v. Pangandaran

harapan.dse.nl  

Ook actie voor West-Timor  

Provence? Nee, Best

Klaprozen
Provence? Nee, een weelde aan klaprozen siert momenteel (juni 2007) de bermen langs de Oirschotseweg in Best. Ook elders in deze gemeente, onder meer op de geluidswallen van de Ringweg, wordt met kleurrijk wild kruid gewerkt.

 

 

Klompenmakers in de oorlog...

04|05|07
In een op 3 mei door de NPS (Andere Tijden) uitgezonden film, gemonteerd met opnamen, gemaakt door Canadese militairen tijdens de bevrijding van West-Europa, komen twee klompenmakers voor. Vermoedelijk uit Best of Sint-Oedenrode.

De klompenmakers hadden 'dag en nacht werk aan de bestellingen van de Canadezen'.

We laten op Webshots enkele stills uit de film zien. Wie herkent deze klompenmakers?


Dit artikel staat ook op EkudosNaar boven

Reacties op Dorpsplein

 
Slachtoffers

Best herdenkt ook 47 burgerslachtoffers

04|05|07
Vanavond om 8 uur herdenkt ook Best zijn doden. De gesneuvelden tijdens de zware gevechten rond het dorp en de bruggen over het Wilhelminakanaal in 1944 en de 47 burgerslachtoffers (op ca. 6000 inwoners) die in 1940-'45 zijn gevallen.

De namen van deze inwoners staan op een zerk <- aan de voet van het zojuist gerestaureerde oorlogsmonument, een kruis, waaronder ook het woord van de Romeinse dichter Vergilius Nulla salus bello (Oorlog leidt tot niets!)

De restauratie van het in de loop der jaren sterk verwilderde Kruispark is nog net op tijd voltooid om een waardige herdenking mogelijk te maken. Vanaf de Oirschotseweg loopt nu een breed pad naar het monument, omzoomd door rode beuken en voorzien van enkele klassieke lantaarnpalen. Aan het begin staat een rustbank, met het wapen van de Amerikaanse luchtlandingsdivisie, die in september 1944 bij de operatie Market Garden op de nabije Sonse Heide neerdaalde.

Best heeft, behalve het Kruispark nog drie oorlogsmonumenten: de gedenksteen voor de

Amerikaanse oorlogsheld Joe Mann bij het Wilhelminakanaal, het grote gedenkteken in het naar hem genoemde natuurtheater en het monumentje voor de Schotse bevrijders in de Koetshuistuin, in het centrum.

Naar boven

Reacties op Dorpsplein

 
Holle linde

Holle linde officieel monumentaal

02|05|07
De gemeente Best heeft een aantal bomen in de bebouwde kom de beschermde status gegeven. Daaronder deze <- sprookjesachtig holle linde aan de Prinses Margrietlaan.

Het ziet er naar uit, dat ook de onlangs als gevolg van een storm gesneuvelde kastanje op het Kerkhofpad nog op de lijst terecht is gekomen.

Die lijst wordt om de drie tot vijf jaren herzien. Misschien kan dat nu al gebeuren?

 

 

 

 

Waterwerken

De waterwerken van Best

24|04|07
Gemeentewerken heeft de Waterwerken op het tunneldak bij het Bestse station weer eens aan de praat gekregen.

En nu maar hopen dat onze lieverdjes ze niet weer binnen de kortste keer verstoppen.

02|05|07
Het heeft maar 'n paar dagen gewerkt. Momenteel staat de zaak weer droog. Het lijkt alles bij elkaar toch 'n beetje op weggegooid geld.

 

Asbestsanering na afbraak
manege Heivelden

27|04|07
Na afbraak van de manege (die een opvolger krijgt aan de Heuveleindseweg) is de asbestsanering van een toekomstig woongebiedje tegen de Heikantweg in volle gang.

Er zullen hier veertien zogenaamde levensloopbestendige woningen worden gebouwd.

 

 

 

 

 

Oldtimers

Kampeersnoepjes

26|04|07
Klaar voor de meivakantie!


Deze snoepjes uit de jaren '70 staan aan de Kruisparkweg in Best, voor het tuincentrum. Een break afgeleid van de destijds befaamde 'bolle' Volvo, met een eitje in dezelfde kleurencombinatie.

Het Noordbrabants Museum bereidt momenteel een tentoonstelling over de jaren '70 voor. Dit zouden ze dan wel op het voorplein willen hebben.

 

 

Naar boven

Reacties op Dorpsplein

 

Scholenproject op Java van Bestse
Stichting Harapan succesvol

19|04|07
Het scholenproject van de Bestse Stichting Harapan op het vorig jaar door aardbevingen geteisterde Java is succesvol verlopen. De opbrengst van diverse door Harapan gevoerde acties is tot dusver 8100 euro. De aanvankelijke opzet, een tijdelijke bamboe-kleuterschool te bouwen voor 50 kinderen tussen de 4 en 6 jaar (ze hadden les onder een stuk zeil) is wel gewijzigd in het plan, de bestaande school, die zwaar was beschadigd, te renoveren en uit te breiden.

Aanvankelijk kwam Harapan nog bijna 3200 euro tekort voor de uitvoering van dit plan, maar de redding kwam van het ROC Eindhoven (2250 euro) en de Rabobank (1000 euro).

Website Harapan met meer actuele informatie.

 

Verkeersbeleid moet af van ambtelijk kokerdenken

03|04|07
Het verkeersbeleid, zeker dat van de gemeenten die het dichtst bij de weggebruiker staan, moet zich bevrijden van ambtelijk kokerdenken.
Iedereen kent wel de komische situaties die ontstaan als de verkeerde verkeersborden, al dan niet op hun kop, worden geplaatst of van onlogische teksten worden vergezeld. Maar vooral: de menselijke benadering moet vaak wijken voor ambtelijke taal, ook nog eens in juridische kaders geplaatst, waardoor de verkeersdeelnemer denkt: gooi het maar in mijn pet.

Sonseweg
De kop van de Sonseweg, waar nog 70 meter een maximum snelheid wordt geëist van 60 km, maar waar je een knappe jongen moet zijn om nog de 50 km te halen.

Voorbeeld zijn de volstrekt ontoereikend begeleide experimenten met kleuren op de wegdekken van provinciale wegen. Hiermee legitimeer je als het ware dat de weggebruiker zijn eigen regels maakt. Hetzelfde effect als wanneer een politieauto bij het afslaan naar een zijstraat, de linkerbocht neemt en een fietser snijdt (is mij toevallig vandaag overkomen). Dan denk je toch: als jij je niet aan de regels houdt, waarom ik dan wel?
 
Ik heb geen hoge pet op van het denkwerk van de gemiddelde verkeersambtenaar. Wie legt er nu een drempel in een 50-km-straat, die het niet mogelijk maakt daar met 50 km overheen te rijden, zonder het carter van de automotor te beschadigden?  De gemeente Oirschot!

Een frappant staaltje van ambtelijk kokerdenken (Wat staat er in het reglement verkeerstekens? O, dus…) is te zien aan de kop van de Sonseweg in Best, het steegje zal ik maar zeggen, dat uitkomt op de Sint-Oedenrodseweg - straatnaambord ter plekke even horizontaal hangen s.v.p.

Je hebt daar, aan de Sonse kant een scherpe laatste bocht. Direct voorbij die bocht hebben ze strikt volgens de regels een 60 km-bord gezet, maar een knappe jongen die daar vóór de 70 meter verderop gelegen voorrangskruising nog de 50 km haalt. Inconsequent is trouwens, dat de 60 km in omgekeerde richting niet onmiddellijk na die kruising ingaat. Hier hebben ze even helemaal niet nagedacht en het bord op dezelfde hoogte gezet als dat aan de andere kant.

G.

Naar artikel over centrumbeleid

Naar boven

Reacties op Dorpsplein

 

 

Photoon

Klik hier voor meer Photoons

Zwerffiets

Dat zit wel brom/snor

28|03|07
Dagenlang zet de eigenaresse van deze fiets haar karretje brutaalweg tegen de gevel van het Bestse station, zelfs voor de (overigens beschadigde) waarschuwing van de gemeente, dat 'handhavend zal worden opgetreden' tegen zwerf-brom/snor-fietsen.

Ook vanmorgen, daags na de aankondiging van een nieuwe opruimaktie in Best Informatief.

'Komt ammel goed', grijnst de man van de nota bene gratis fietsenstalling aan de overkant.

Overigens bedoelt de gemeente met het gebied, waar geen fietsen mogen worden neergezet méér dan het eigenlijke tunneldek.

 

 

Ter nagedachtenis aan een monumentale kastanje

Kastanje2x

26|02|07
Een fotocombinatie ter nagedachtenis aan een monumentale kastanje achter de Odulphuskerk, midden op het fiets/voetpad tussen het kerkhof en het zorgcentrum De Kanidas. Mevrouw Lianne Verstraeten, communicatie-adviseur van de gemeente Best, desgevraagd:

'De boom is inderdaad gesneuveld tijdens de tweede zware storm vorige maand. Een groot deel van de kroon was aangetast. De boom kon niet worden behouden.'

Triest maar waar.

02|05|07
Het ziet er naar uit, dat de kastanje toch nog op de deze week door de gemeente gepubliceerde lijst van beschermde bomen is blijven staan. Sommige ambtelijke molens draaien langzaam...

De linkerfoto dateert van herfst 2005. Alsof we een voorgevoel hadden....

Fietsersleed door voortdurend foutparkeren Oirschotseweg

22|02|07
Al jaren houdt deze misstand aan: fietsers die op de Oirschotseweg in het nauw worden gebracht door foutparkeerders.

Het wegprofiel is hier enkele jaren geleden aangepast, maar daar is niemand iets mee opgeschoten.

En handhaven is er duidelijk in dit geval niet bij.

 

StOedenroodseweg

Google is niet gek...

<-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16|02|07

   


Reacties op DorpspleinVeertien stuks gepland ter afronding Bestse wijk Heivelden

Levensloopbestendige woning
nieuw begrip in de planologie

09|10|06
Bij de invulling van een woongebiedje ter afronding van de Bestse wijk Heivelden, duikt een nieuw begrip in de planologie op: de levensloop bestendige woning.

Het is de bedoeling dat de manege verhuist naar de Heuveleindseweg en dan plaats maakt voor 14 van dit type woningen.

Mevrouw Lianne Verstraeten, communicatieadviseur van de gemeente Best geeft uitleg:
Er worden in totaal 14 levensloopbestendige woningen gebouwd, met de volgende verdeling:
* drie geheel vrijstaande woningen;
* vier vrijstaande woningen met garages geschakeld;
* zeven patiowoningen.

GoogleEarth
Het gebiedje waarom het gaat, met rechts de manege en ongeveer (diagonaal) in het midden de Heuveleindseweg. De daar zichtbare gebouwen zijn die van boomkwekerij Van de Biggekaar, toen, in 2005 nog in aanbouw. Foto Google Earth

'Voor alle leeftijden'

De term levensloopbestendige woning is enkele jaren geleden in Nederland ‘opgedoken’. Van wie het begrip precies afkomstig is, weet ik niet. Voor de betekenis van ‘levensloopbestendige woning’ hanteren wij een definitie die door het Samenwerkingsorgaan Regio Eindhoven (SRE) is geformuleerd, namelijk:
“Zelfstandige woning die geschikt is (of eenvoudig geschikt te maken) voor de bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners.
De eisen aan een levensloopbestendige woning hebben betrekking op:
* Toegankelijkheid (voor gebruikers van rolstoelen, rollators, andere loophulpmiddelen)
* Veiligheid (ongeval-, inbraak- en brandpreventie)
* Gebruiksgemak (comfortaspecten die verband houden met ouderdom)
* Zorgverlening (aanpasbaarheid in verband met zorgverlening thuis)
* Wijk- en woonomgeving (essentiële voorzieningen, sociale veiligheid)
* Aanpasbaarheid (voorbereid op levensloopbestendig: snel, eenvoudig en goedkoop geheel toegankelijk maken).

Asbest
'Mannen in witte pakken' onderzochten reeds in 2005 de bodem bij de manege in Heivelden op asbest. Alvorens daar kan worden gebouwd moet nog asbest worden verwijderd.

Asbestsanering in uitvoering

 

Bestse stichting Harapan nu ook in actie voor
bamboescholen op geteisterd Java

25|10|06
In aansluiting op haar actie voor bamboehuizen, is de Stichting Harapan in Best nu ook in actie gekomen om à raison van 1000 euro per stuk te komen tot de bouw van bamboescholen op het door een aardbeving getroffen Indonesische Java.

Bamboeschool
Enthousiaste Javaantjes in zo'n bamboeschool.

De stichting meldt:
Er zijn ook veel scholen vernield. Kinderen krijgen dikwijls les in grote tenten of zo maar onder een zeil dat met een paar palen is vastgezet. Het is er veel te heet, en er is veel geluidsoverlast. De kinderen kunnen zich er moeilijk concentreren, zitten op de grond en in het regenseizoen wordt het een grote modderboel. Daarom is het bouwen van scholen een dringende noodzaak. Ook hier is een oplossing gevonden in het bouwen met bamboe.

Vanuit Wirosabon is een dringend beroep gedaan op Rumah Teman voor steun om een kleuterschool voor 50 kinderen tussen de 4 en 6 jaar te kunnen bouwen. De school is gedeeltelijk ingestort en voor de rest zwaar beschadigd.

De 50 kinderen hebben nu les onder een stuk zeil. De aanvraag ligt er al 2 maanden maar omdat men prioriteit heeft gegeven aan droog wonen en slapen is de hulporganisatie er nog niet toegekomen om de kleuterschool te laten bouwen. Ook het geld hiervoor ontbreekt.
Onderwijs is voor de kinderen uit de getroffen gebieden zeer belangrijk. Ze zijn een paar uur weg uit de thuissituatie, 30% woont nog in tenten! Ook voor de verwerking van hun angsten is spel en creativiteit met andere kinderen heel belangrijk.

Harapan zoekt sponsors die voor het bouwen van deze kleuterschool, totale kosten € 1000,--, een bijdrage willen overmaken op rekeningnummer 1770 62 266  t.n.v. de Stichting Harapan o.v.v. bamboeproject / school.

Actuele info


Het bamboehuizen-project van Stichting Harapan

23|09|06
De nationale noodhulpactie naar aanleiding van de aardbeving in Indonesië is al weer geruime tijd voorbij. De wereld draait door en gaat over tot de orde van de dag. De media richten hun antennes en balpennen op nieuwe gebeurtenissen. Maar juist nu hebben de vele slachtoffers van de aardbeving in Yogyakarta (Midden-Java, Indonesië) uw hulp voor de wederopbouw meer nodig dan ooit.
Steun daarom de wederopbouwcampagne helpjavanow.com. en sponsor een bamboehuis op palen. Zo komen de slachtoffers de regentijd door.

De ramp
Weet u het nog? 6000 doden, 600.000 daklozen en nog eens 400.000 doodsbange mensen die nog steeds niet meer thuis durven slapen. Kille cijfers die herinneren aan de zware aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter, welke de Javaanse stad Yogyakarta in Indonesië in mei 2006 op z´n grondvesten deed trillen en zorgden voor veel leed. Een brommende en vuurspugende vulkaan Merapi gromt nog steeds dreigend op de achtergrond terwijl de Javanen die alles kwijt zijn geraakt, zo goed als het kan, hun leven weer voorzichtig aan proberen op te pakken. En dat valt velen niet mee.

Bamboehuisje
Een door toedoen van Harapan verrezen bamboehuisje op Java.

Het probleem: de tropische regen
Duizenden dakloze Javanen slapen op de grond onder een tentzeil terwijl de regentijd in aantocht is. In deze tropische regentijd komen na september grote delen van het rampgebied onder water te staan. Dit betekent onder meer een groot risico op de verspreiding van ziektes. Maar ook slapen op de grond is dan absoluut onmogelijk. Daarbij hebben velen last van een trauma en durven ze niet meer in een stenen huis te slapen. De nieuwe beving bij Java versterkt deze angst.

De oplossing: sponsor een bamboehuis op palen
Dakloze Javanen die alles zijn kwijtgeraakt moeten zich kunnen beschermen tegen het komende tropische wassende water.

Voor slechts € 80,--  kan een stevig bamboehuisje op palen worden gebouwd waar een compleet dakloos gezin met droge voeten in kan wonen. Naar aanleiding van de tsunami in Atjeh in Indonesië is voor de slachtoffers die met dezelfde problemen te maken kregen, een bouwontwerp ontwikkeld voor eenvoudige bamboehuisjes welke de slachtoffers zelf konden bouwen.
Inmiddels staan er al 182 bamboehuisjes en zelfs drie bamboeschooltjes. Maar natuurlijk is dat lang niet voldoende.

Mocht u een bamboehuis willen sponsoren, dan kunt u het geld overmaken op rekeningnummer 1770 62 266 t.n.v. de Stichting Harapan te Best o.v.v. bamboeproject.
Ook kleinere giften voor dit zwaar getroffen gebied zijn uiteraard nog steeds welkom.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jos van der Heijden, voorzitter Stichting Harapan. Tel. 373779


Naar boven