Gemeentebestuur van Best per 2006

Best nieuws

Best en zijn visie op de toekomst

Een schets voor het nieuwe centrum

Videoproducties

Home hhBest

hhBest

Best, agglomeratie Eindhoven

Best is een gemeente van ca 25000 inwoners, gelegen ten noorden van Eindhoven, in de 'oksel' van de A2 (Amsterdam-Maastricht) en de A58 (Eindhoven-Vlissingen). In Zuid-Oost-Brabant is Best nadrukkelijk aangewezen als groeigemeente. Dat betekende in de jaren negentig van de vorige eeuw dat woonwijken ontstonden waarin - steeds jongere - mensen gelegenheid kregen, comfortabel naar eigen smaak te bouwen. Dat is te zien in de wijken Heuveleind (1200 huizen) en Heuvelden (1800), tesamen Best West vormend, die nagenoeg zijnvoltooid.

Best West (hhBest) is het toevallige uitzichtpunt van deze site :-)


In een oksel van autowegen...

De nieuwe wijken liggen ten westen van de spoorlijn Eindhoven-Den Bosch/Tilburg, terwijl het centrum zich aan de oostkant van die spoorlijn bevindt. Des temeer reden had Best, te vechten voor een verdiepte aanleg van de nieuwe baan met vier sporen. Hoogspoor, zoals aanvankelijk de bedoeling was, zou voor de leefbaarheid van het stadje een ramp zijn geweest.Die straat vormde tot in deze eeuw de bebouwde kom van Best. Nu voltrekt zich daar de ene winkel-renovatie en -uitbreiding na de andere. Nu de ringweg is voltooid, zal dit centrum autoluw worden gemaakt.


Het nieuwe station is misschien wel het mooiste gebouw van Best.


Ooit was Best een agrarisch dorp, met de klompenindustrie als (bescheiden) neven-activiteit. De vestiging van onder meer de Bata-schoenindustrie in de jaren dertig luidde het industrialisatietijdperk in, dat uiteraard ook hier pas na Wereldoorlog 2 echt op gang kwam. In de gemeente zijn nu drie grote bedrijventerreinen, die nagenoeg vol zijn; een vierde is in voorbereiding. Best mag dan een voorstad van Eindhoven zijn, het is verre van een 'slaapstad'.

Het voorzieningenpeil van de gemeente heeft haar groei trouwens op de voet gevolgd. In De Boterhoek heeft ze bij voorbeeld een sfeervol winkelcentrum, met overdekte passage naar de Hoofdstraat.

Maar dat centrum is nog lang niet af. Met name de nieuwe stedelijke ruimte die is ontstaan, door het ondergronds maken van de vierbaans spoorweg,

 

 

 

moet nog worden ingevuld. De discussies daarover zijn hoog opgelaaid. In het bijzonder de lauwheid van het gemeentebestuur om culturele voorzieningen te realiseren die in verhouding zijn met het inwonertal houdt Bestenaren bezig. Lees daarover meer op deze site.

De stad heeft een gevarieerd buitengebied met naald- en populierenbossen, heide en enkele landgoederen, die als ongemerkt overlopen in het beschermde coulissenlandschap van De Mortelen.

Er is in Best het een en ander te zien, wat de moeite waard is: onder meer de Odulphushof , een pastorietuin (achter de Sint-Odulphuskerk) van een grote botanische verscheidenheid, het Eerste Nederlandse Klompenmuseum, het museum Bevrijdende Vleugels, gewijd aan Wereldoorlog 2, een dierenpark waar je gemakkelijk een middag kunt doorbrengen en in het gemeentehuis een astronomisch kunstuurwerk.

Het in 2002 voltooide (gedeeltelijk ondergrondse) station is misschien wel het mooiste gebouw van Best

 

.