Discussie

 

hhBest

Ga naar startpagina hhBest

'Best nogal eigenwijs met fietsers

voorrang te ontzeggen op rotondes'

11.11.2007
De gemeenteraad moet de knoop, in het kader van de behandeling van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan nog doorhakken, maar het ziet er toch naar uit dat Best afwijkt van de inmiddels landelijk geworden norm, ook fietsers voorrang te geven op rotondes. Tom Lassing vindt dat behoorlijk eigenwijs, zo blijkt uit een brief van hem aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Geachte College van Burgemeester & Wethouders,


Tot mijn spijt en teleurstelling lees ik toch weer in de uitvoeringsnota van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP):
'In de Beleidsnota is opgenomen dat de gemeente Best afwijkt van de landelijke richtlijnen omtrent de voorrang voor fietsers op rotondes. De veiligheid van de fietsers wordt gesteld boven de uniforme vormgeving van rotondes en het stimuleren van het fietsverkeer, wat er toe leidt dat fietsers in Best geen voorrang op rotondes krijgen.'
Wat zegt de gemeente Best hier eigenlijk mee?
Is de rest van Nederland gek?
Is onze landelijke overheid er op uit om zoveel mogelijk fietsers om zeep te helpen?
Dichter bij huis, zijn de gemeenten Son, Eindhoven, Veldhoven en Oirschot ‘slordig’ met hun inwoners die te fiets gaan?
OF…
Is er in de gemeente Best een verborgen agenda en de politieke onwil om de zaak aan te passen naar de landelijke norm? Opvallend omdat JUIST de buurgemeenten WEL allemaal fietsers voorrang geven. Die gemeenten zijn toch niet gek? Als het echt zo onveilig was, was dan die dwaling van hun kant niet al lang rechtgezet?
Waarom moet Best dan toch zo nodig afwijken?
De fietsers maar geen voorrang geven omdat het de doorstroming van auto’s verslechtert, is ook een manier om de snelheid er bij auto’s uit te halen en sluipverkeer tegen te gaan.
Als de ontsluiting van Best in de soep kan lopen door een groep fietsers, dan is er mogelijk meer mis dan alleen een slechte afstemming van fietspaden en wegen. Uw oplossing en een in mijn ogen zeer discutabele verwijzing naar de veiligheid is dan een zoethoudertje in afwachting van het moment dat het echte probleem akelig duidelijk wordt.
Als Best als enige gemeente in de omgeving afwijkt, is dat dan niet veel onveiliger dan dat best ‘gewoon’ ook de landelijke norm gaat hanteren?

 

Als fietsers veel langer moeten wachten voor ze mogen oversteken wordt het fietsen ook onveiliger, want zeker bij regen zullen fietsers dan risico’s gaan nemen. Zeker als automobilisten voorrang hebben zal de snelheid van auto’s een probleem zijn. Ik ken helaas het genoemde onderzoek niet en weet niet onder welke omstandigheden het onderzoek gedaan is. Ik verbaas me over de gestelde conclusies. Zeker nu in steeds meer gemeenten de fietsers voorrang hebben, kan het in 2005 uitgebrachte SWOV rapport al achterhaald zijn omdat automobilisten er steeds meer op rekenen dat ze geen voorrang hebben. Daarmee is al één van de indertijd gestelde conclusies dus minstens discutabel.
Naar mijn idee begaat u een dwaling in uw besluitvorming door bij rotondes af te wijken van de buurgemeenten. Zeker door af te wijken van ‘gewoon’ is de verwijzing naar de veiligheid ongeldig.
Afwijken van de norm is per definitie onveiliger.
Komt u dus niet met het argument dat het veiliger voor fietsers in Best is, want dat kan aan de hand van het genoemde rapport niet gesteld worden.
Ik roep u op te overleggen hoeveel ongelukken er de laatste jaren in Best daadwerkelijk zijn geweest, waarbij sprake was van aanrijding auto/fietser op de rotondes.
Zelfs met de onveilige afwijking van de voorrangsregels in twee van de huidige rotondes is het aantal ongelukken naar mijn idee zeer gering.
Waar hebben we het dan over bij een gesteld 2% verschil?
Is dat niet een statistisch afrondingsverschil? 2% klinkt wel veel, maar twee procent van ééns in de drie jaar een ongeluk, is simpelweg een statistische afronding van ver achter de komma.
Er zijn leugens, er zijn grove leugens en er zijn statistieken.
Ik heb het gevoel dat de Gemeente Best nu bezig is met statistieken.


Vriendelijke groet,

Tom Lassing

 


U bent welkom met een bijdrage aan deze discussie op Plein Naar boven