Kloppend Hart

hhBest

Ga naar startpagina hhBest

Maak gebruik van de notificatie-service van hhBest

(Oud-)Bestenaren of zij die zich met Best verbonden voelen, kunnen inschrijven voor notificaties per e-mail, telkens als er een nieuw item over Best op deze site verschijnt. Klik daarvoor hier.

Discussie

Leuk winkeltje

07|04|07
Oirschotseweg 16, naast de chinees, staat te koop. Een leuk winkeltje uit het midden van de vorige eeuw, waarin ooit Mien tabakswaren verkocht - nog te zien onder het bovenlicht van de deur (ga maar even met de muis over de foto).

Zou leuk zijn als de nieuwe eigenaar er weer een winkeltje van maakte. Wie o wie?

 

 

 

 

 

 

Centrum is meer dan een dorpsplein

Door Guido t'Sas
03|04|07
Bij alle discussies over dat te maken dorpsplein bij de kerk, zou je haast gaan vergeten dat het centrum van Best méér is dan dat. Met andere woorden als je er een kloppend hart van wil maken, zoals de vurige wens  is, dan zul je toch in de loop der jaren op nogal wat dingen moeten letten.

Het winkelpand Hoofdstraat 42, tegenover de pastorie van de Odulphus, voorheen Fotogeniek is na vijftien (!) maanden leegstand en leuren verhuurd aan een schoenwinkel. Er is dus nog hoop, ben je geneigd te denken, ook voor het wijkenwinkelcentrum Rendierhei trouwens, waar de nodige vloeroppervlakten al ruim vijf jaar op ondernemers wachten (te duur in slechte economische tijden, maar ook nu?) en de bloemenzaak toch te weinig speciaal is gebleken, om het tegen de tot in de passage etalerende super vol te houden.

Slooppanden
Slooppand plus braakliggend terrein aan de Hoofdstraat in Best.

Maar terug naar het centrum. Daar gebeurden en gebeuren dingen, die me niet echt bevorderlijk lijken voor het kloppen van het hart. Over het verkeer zal ik het deze keer maar niet te uitgebreid hebben. Het reguleren daarvan – al is het maar provisorisch – schijnt tot sint juttemis te moeten wachten. Een doorrijverbod voor tractoren, zoals onlangs is ingevoerd, is niet meer dan een lapmiddeltje. En je kunt vrachtauto’s wel uit de Hoofdstraat willen weren, maar dan zul je toch op z’n minst bij Quatre Bras op de Kop van die Hoofdstraat, met richtingwijzers moeten aangegeven hoe die vrachtauto’s op de Ringweg richting Oirschot kunnen komen.

(Zie ook dit over het ambtelijk kokerdenken in verkeerskwesties)

Wat me op dit moment het meest stoort, is de verloedering van een aantal – al dan niet voor sloop bestemde – leegstaande panden, zoals het monumentale woonhuis van de familie Van Heesewijk, ter hoogte van het Tapijtcentrum (nee daarover nu even niet…) en de dieper liggende panden daarnaast. Inclusief voortuinen met hoog opschietend onkruid.

Vervolgens de ‘riante’ aanblik die  een slooppand en een daarnaast gelegen braakliggend terreintje bieden naast de ingang van de Koetstuin. Er is daar een onafgewerkte blinde gevel, waartegen enige tijd geleden (met vergunning van de gemeente?) een reclamebord is aangebracht. Dat laatste duidt niet bepaald op ‘afwerking op korte termijn’. Maar ik zie niet in, waarom die blinde gevel niet even geëgaliseerd zou kunnen worden, zoals na de afbraak van Hotel Witlox met de zijgevel van Biobest is gebeurd.

Notabelenhuis

Nog even terugkomend op het huis van Van Heesewijk, het is volgens mij een gemeentelijk monument. Laten we dus hopen dat naar deze status wordt gehandeld in die zin, dat er aan dit huis geen veranderingen worden gepleegd, die de originaliteit ervan zouden verstoren. Want, officieel monumentaal verklaard of niet, in Best wordt nogal eens slordig met de bestaande bebouwing omgesprongen. Zie bij voorbeeld het bijzondere notabelenhuis  aan de Nieuwstraat, waarin sinds jaar en dag Ed Willems Makelaardij is gevestigd en waaraan volgens mij onaanvaardbaar is geknoeid met een toegevoegde ingangspartij en een netjes gezegd uit de toon vallende reclame.

Naar boven

Zie Nieuws: Pand Fotogeniek toch weer te huur

Reacties op Dorpsplein

 

Hoe centraal is het Bestse centrum?

Overwegingen rond de status quo van de besluitvorming

Door Guido t'Sas
Een heikele kwestie, die bij de vaststelling van het masterplan voor het nieuwe centrum van Best door de gemeenteraad voor even in de ijskast is gelegd, is 'wat doen we met het gemeentehuis?' Dat geeft ons de gelegenheid om nog even lekker door te discussiëren.

Gemeentehuis 62
Het Bestse gemeentehuis tussen 1962 en 1982 - Foto uit het boek Te Best Wart.
Wat vast staat is, dat het bestaande gemeentehuis, een massief en niet bepaald transparant conglomeraat van bouwwerken, tegen de grond gaat. Om een aantal redenen is dat praktisch en economisch aantrekkelijk bevonden. Een ander uitgangspunt is dat het nieuwe gemeentehuis, in het centrum moet komen, om precies te zijn, aan het te construeren dorpsplein naast de Odulphuskerk. Wat precies de argumenten zijn voor die centrale plaats, heb ik hier niet bij de hand, maar als ik me goed herinner speelt het feit dat in het centrum concentraties ouderen zijn gevestigd, een belangrijke rol. Met andere woorden: bereikbaarheid. Waar de wegen van raad en B en W op dit moment uiteen gaan, is de vraag of alle gemeentelijke diensten en (bestuurs)organen in één gebouw moeten worden gehuisvest, of dat gespreide huisvesting mogelijk is. De gemeenteraad denkt in de richting van alleen de publieke diensten aan het dorpsplein. Burgemeester en Wethouders zijn daar tegen.

Conservatief

Ik wil hier graag de stelling poneren, dat onwrikbaar vasthouden aan de idee, dat een gemeentehuis in het centrum hoort, een voortvloeisel is van conservatisme. Die opvatting is door menige van de gemeenten die de laatste jaren een nieuw gemeentehuis hebben gebouwd verlaten. Waarom zou een stadhuis in het centrum beter bereikbaar zijn en - zo ja - voor wie?

De woonbebouwing van Best is de laatste jaren enorm in westelijke richting gegroeid en dat houdt voorlopig nog niet op. Momenteel wordt ter voltooiing van de wijk Heivelden een complex school met buurtcentrum en 40 appartementen voor senioren gerealiseerd (klaar in de zomer van 2008). Dat doet bij mij de vraag rijzen: hoe centraal komt een nieuw gemeentehuis te liggen in wat heet het historische centrum?


De huidige voorgevel van het gemeentehuis (vroeger de achterkant) heeft een nis, die dezelfde functie kan worden toegedacht als het balkon. Maar het gemeentebestuur gaat bij het aanschouwen van evenementen doorgaans beneden op de 'stoep' staan.


Balkonnetje

Het balkonnetje van het gemeentehuis van 1962 hangt nog steeds (ongebruikt) aan de raadszaal. Boven een corridor naar een later aan de voormalige voorgevel vastgeplakte vleugel.

Gerechts-, bestuursgebouwen (als raadhuizen) en kanselarijen hadden tot diep in de negentiende eeuw een verhoogd bordes. Voorbeeld: de voormalige dingbank aan de Markt in Oirschot, later raadhuis. Niet zelden was er een deur, die onder de trappen door toegang gaf tot het cachot.

Tot in de vorige eeuw diende een gemeentehuis zo'n bordes te hebben, waar vanaf bekendmakingen aan de bevolking konden worden gedaan. Later achtte men een balkon voldoende. Dat diende dus op z'n minst in het ontwerp te worden opgenomen; ook in dat van de Eindhovense architect De Bever voor het in 1962 voltooide nieuwe gemeentehuis van Best.

Dat balkonnetje, destijds betreedbaar vanuit de raadzaal, zit er nog steeds, als een vergeten ornament boven de corridor naar een later aan de voorkant geplakte vleugel.

Laat ik het eens omdraaien: eerlijk gezegd, vind ik nu al het wijkwinkelcentrum+scholen tussen Heivelden en Heuveleind bijna meer een 'kloppend hart' dan de Boterhoek en de Hoofdstraat. Misschien moet het nieuwe gemeentehuis toch maar niet aan dat Dorpsplein komen

Rotonde Oirschotseweh/Ringweg met daarachter 'De Babystunter'.

Misschien moet het nieuwe gemeentehuis toch maar niet aan dat Dorpsplein. Over het vullen van de ruimte daar met gebouwen en voorzieningen die bijdragen aan de levendigheid en aan dat beroemde kloppend hart, maak ik me minder zorgen dan over het eindeloze gekissebis dat ons mogelijk nog te wachten staat over wat - als je afzet tegen mijn alternatief - een non item lijkt.

Babystunter

Waar had je die lantaarnpaal...eh (zie nevenstaand kader) ik bedoel dat gemeentehuis dan wèl gedacht?

Tja, ik weet dat ik niet de eerste ben die het begerig oog heeft laten vallen op de locatie Babystunter.

 

Lantaarnpaal voor mijn deur

Ik moet toegeven dat bijgaande overwegingen veel weg hebben van een oratio pro domo, een preken voor eigen parochie. Ik woon immers in Best West en men zou kunnen zeggen: jij wil dat gemeentehuis naast je deur. Het doet me denken aan een anecdote, verbonden aan een voormalige burgemeester van Gilze-Rijen, een Van Mierlo, oom van de bekende politicus.

Die werd tijdens de rondvraag geconfronteerd met de klassieke vraag van een dorpsraadslid: over de lantaarnpaal.
'En waar had u die lantaarnpaal gedacht', vroeg Van Mierlo.
'Nou, voor mijn deur bij voorbeeld.'
Waarop de burgemeester besloot met: 'Zijn er nog meer raadsleden die een lantaarnpaal voor hun deur willen hebben? Zo niet, dan verklaar ik de vergadering voor gesloten.'
Dat waren nog eens tijden.

Ten gemeentehuize is mij desgevraagd bevestigd dat over een openbare bestemming van die oude klompenfabriek met riant omringende terreinen tussen de rotonde en de Prinses Margrietlaan wordt nagedacht en gebabbeld.

Nou, ik zie het als de ideale plek voor een geïntegreerd gemeentehuis (dus niks splitsing), al dan niet gecombineerd met een nieuw politiebureau.

Gelegen aan een invalsweg (de Oirschotseweg dus; denk eens aan een opwaardering van deze belangrijke entree van Best) en aan de ringweg. Gemakkelijk bereikbaar voor iedereen.

Men mag wat mij betreft de fabrieksschoorsteen, als monument van verdwenen nijverheid, handhaven en er Sint Odulphus op plakken. En ik ga er even van uit, dat deze optie minder gemakkelijk een hoofdpijndossier zal opleveren dan het tapijtcentrum.

 

De riante gronden tussen de Babystunter, de Prinses Margrietlaan en (achter de schoorsteen) de Oirschotseweg.

 

Reacties op Dorpsplein (het forum van deze site, wel te verstaan).

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

Zelfs transparant gebouw naast kerk voor Oud Best onaanvaardbaar

Infotainment over Dorpsplein brengt partijen niet nader tot elkaar

Tekst en foto's Guido t'Sas

Wandeling
Infotainment: In een in opdracht van de gemeente gemaakte video van een wandeling rond de Odulphuskerk (dorpspleinlocatie), zitten Bekende Brabander René Bastiaansen en wethouder Vic Kerkhoff als daklozen op de drempel van de kerk koffie te drinken.

24|01|07
Oud en Nieuw Best (de geboren en getogenen, vaak praktiserende katholieken, versus de nieuwkomers, daaronder gerekend het zittende gemeentebestuur) zijn in een strijd verwikkeld over de vorm die het in het centrum aan te leggen dorpsplein moet krijgen.

Een informatie-avond van de gemeente, die alle kenmerken had van wat tegenwoordig infotainment heet (sommigen zullen het theater of poppenkast noemen) heeft partijen niet dichter bij elkaar gebracht. De strijd spitst zich toe op al dan niet een gebouw naast de neogotische Odulphuskerk.

Het is moeilijk, niet badinerend te berichten over wat zich dinsdagavond 23 januari in de 'grote zaal' van Prinsenhof (voormalig patronaatsgebouw, genoemd naar de al lang geleden verscheiden pastoor-stichter, tegenwoordig vooral herkenbaar als carnavalspaleis) afspeelde.

Het begon er al mee, dat het gemeentebestuur had gemeend, een veel voor Omroep Brabant werkend tv-produktiebedrijf in de arm te moeten nemen voor wat inleidende infotainment.

Daklozen

René Bastiaansen, bekend van het provinciale tv-programma De Wandeling huppelde en draafde als naar gewoonte een beetje narrig rond de Odulphuskerk, totdat....'Kijk, daar hebben we wethouder Vic Kerkhoff'. Ook toevallig. En zo kwamen we aan de informatie, waarom Best zonodig een huiskamer-dorpsplein moet krijgen (niemand trouwens, die daaraan twijfelt), want 'zoals het nou is, zo is het gewoon niks'.

Waarom Bastiaansen en Kerkhoff vervolgens als een stelletje daklozen op de drempel van de kerk koffie moesten gaan zitten drinken, bleef even in het midden. Het zal wel met het huiskameridee te maken hebben.

Bomen
Tegenstanders van bebouwing naast de kerk zien meer in bomen als alternatief dan het architectenbureau.

Een medewerker van awg architecten uit Antwerpen, Geerke Frederik (waar is de bij de presentatie van het masterplan zo prominent aanwezige architect Delanghe gebleven?) heeft de massaal toegestroomde goegemeente vervolgens proberen duidelijk te maken, waarom het zo belangrijk is dat er een gebouw (met culturele functies) pal naast de Odulphuskerk wordt neergezet.

Naar het oordeel van de tegenstanders was dit een gepasseerd station, omdat de gemeenteraad vorig jaar al in niet mis te verstane bewoordingen te kennen heeft gegeven dat hij zo'n gebouw op die plaats niet wil.

Maar toch... 'Bedenk, we maken iets voor 50 tot 100 jaar'. Voor onze kinderen en kleinkinderen dus. Komt er geen gebouw op die plaats, dan krijg je een tochtgat aan de kant van de Hoofdstraat. Visueel wordt het, vanaf de aan de oostkant aan te leggen caféterassen niks.

Kortom, een rotplein. Er verschijnt een idee voor een transparant gebouw op de drie (!) projectieschermen rond de in hoefijzervorm gezeten toehoorders. Afkeurend gesis. Inmiddels is duidelijk dat awg architecten ondanks alles in de gelegenheid is gesteld, een aantal mogelijkheden, inclusief tóch dat gebouw, op een rijtje te zetten.

Bomen

Het wordt niet op prijs gesteld. Zeker niet, als de aanwezigen opveren bij de zichtbaar gemaakte mogelijkheid van enkele bomenrijen en Frederik daar onmiddellijk meesmuilend mee afrekent: 'Mensen komen niet naar het plein om bomen te bezoeken.' Achter mij hoor ik iemand zeggen: 'Er zijn mensen die bomen omhelzen.'

De tegenstanders, parochianen van Odulphus met name, die inmiddels een handtekeningenactie tegen het gewraakte gebouw zijn gestart, konden bijna niet wachten op de gelegenheid tot het geven van een weerwoord.

En een virtuele wandeling met een camera door de maquette met uitwisselbare onderdelen, brengt hen ook niet tot andere gedachten. Wel geven zij gehoor aan een oproep van burgemeester Demmers, ook naar de voorstanders van het gebouw te luisteren. Daarvoor was met name de als 'onafhankelijk pleindeskundige' aangekondigde Frits Palmboom ingehuurd. Uit de krant verneem ik, dat hij zelfs een beroep op 'het geweten' van de tegenstanders deed. Of de gemeenteraad, die volgens de planning op 26 februari de knoop doorhakt, hiermee wat kan, blijft de vraag.

Dit artikel als pdf-document downloaden

 

Maquette
Inwoners van Best buigen zich over de maquette van het aan te leggen dorpsplein, met uitwisselbare elementen.

Raadslid Emiel Bootsma (Best Open) merkt op: Jammer dat je het tweede deel van de avond niet hebt bijgewoond, want daarin was de toon héél anders. Door het betoog van Frits Palmboom en de reacties van de aanwezigen daarop, leek de patstelling behoorlijk te worden doorbroken!

Weerwoord: Ik las er iets over in de krant, maar je denkt toch niet dat de parochie z'n handtekeningen-actie stopt? Het woord 'patstelling' is misschien een wat ongelukkige keuze. Het slaat eerder op de tegenstanders versus architecten dan op tegenstanders versus raad, want ik verwacht na alle commotie niet dat die nu opeens weer voor een gebouw naast de kerk zal zijn. Er komt een tussenoplossing of niet?

Meer reacties op Dorpsplein (het forum van deze site, wel te verstaan).

Naar boven

 

 

Hartje Best volgens Google Earth

Google Earth

De meeste internetters weten het intussen wel: De foto's van Nederland in Google Earth zijn onlangs vervangen door betere en scherpere exemplaren. Af en toe zit er een onscherp stukje tussen dat is dan een 'militair object' of een 'eigendom van het Koninklijk Huis'. Daar wordt natuurlijk nogal lacherig over gedaan en het is een boeiend spelletje, te gissen naar wat er op een gegeven moment zo nodig verborgen moet worden.

Hierboven hartje Best volgens Google Earth. Rechts van de Odulphuskerk zou volgens de architecten van het centrumplan een dorpsplein moeten komen. De discussie over de vraag, of dan ook al dan niet naast de kerk een

Zelf over de hele wereld reizen met Google Earth? Je kunt dat programma gratis hier downloaden.

   

Maps
Tik je 'Boterhoek' in, dan stuurt Google Maps je naar het parkeerterrein!

 

 

Naar aanleiding van het bovenstaande wijst een gebruiker uit Best op nog iets handigs van Google: Google maps Heeft ook routeplanner. Het resultaat van het intikken van Boterhoek Best ziet er trouwens niet zo overtuigend uit. Het groene pijltje wijst niet bepaald op het hart van het winkelcentrum.
Je kunt ook op de Bedrijventab klikken en dan bij voorbeeld intypen: Restaurants Best. Gebruiker zegt: 'Google Rules. Prachtig en angstaanjagend tegelijk.' Wij houden het voorlopig vooral op het laatste.

In de Volkskrant van 05.10.06 staat ook een stukje over het pas gelanceerde Google Maps. Er moet 'inderdaad nog aan worden geschaafd. De routeplanner toont alleen de plekken waar de auto kan komen'. Dat verklaart veel.

Meer over het centrum van Best hieronder.

 

 

 

Kosten

Dit zogenaamde kostenplaatje van Best Centrum is van vóór de behandeling van het masterplan door de gemeenteraad. Dit betekent onder meer, dat de cijfers over het gemeentehuis zullen worden aangepast, evenals die over culturele voorzieningen. Er is bijvoorbeeld afgezien van de bouw van een multicultureel centrum aan het te vormen Dorpsplein, naast de Odulphuskerk. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat er niets 'cultureels'wordt gedaan. De tabel geeft een indruk van wat Best financieel zou kunnen. Ze gaat niet over de financiële risico's. Die vormen zoals altijd een apart verhaal.

Fase 1

     
Omschrijving
Kosten
Opbrengsten
Resteert te dekken
       
Grond- en parkeerexploitatie
29
29
 
Gemeentehuis
19
10
9
Culturele voorzieningen
8
8
 
Totaal Fase 1
56
47
9
 

Fase 2

Resteert te dekken
Omschrijving
 
Grond- en parkeerexploitatie
44
38
6
Totaal
100
85
15

Bron: Gemeente Best

D66

Alternatief D66
centrumplan

`8|01|06
D66 Best meent een redelijk alternatief (ooit was dit een landelijke verkiezingsslogan) te hebben voor het Bestse centrum-masterplan.

Hierover valt het een en ander te lezen en te zien op de website van D66.

 

 

 

 

Scroll voor meer over het centrumplan.


Winkelcentrum Boterhoek goeddeels uit masterplan centrum geschrapt

Vallende dominostenen

Wethouders
Het wethoudersforum in de Lidwinakerk

21|12|05
De financiering van het 'centrumplan' is voor Best geen enkel probleem, zo deelde wethouder M. Vervaart (Financiën) dinsdagavond mee bij de openbare presentatie van het masterplan in de Lidwinakerk. Vervaart kondigde een financieringsplan aan voor de beslissende raadsvergadering van 30 januari. Inclusief nieuw gemeentehuis en culturele voorzieningen zou het gaan om 100 miljoen euro, waarvan 'vandaag 85 miljoen beschikbaar' zou zijn. 'In het totale plan zitten relatief goedkope woningen, waarvoor we extra middelen beschikbaar willen stellen', aldus Vervaart. Volgens wethouder P. Gondrie (ruimtelijke ordening) komen er 1000 nieuwe woningen in het centrum, waarvan 35% sociale bouw.

Na een uiteenzetting door Delanghe van awg architecten uit Antwerpen over de aanpassingen die op grond van eerdere commentaren op het masterplan zijn toegepast, vormden de Bestse wethouders een forum, om vragenstellers uit de zaal van repliek te dienen.

Belangrijkste informatie van de plannenmakers: het winkelcentrum De Boterhoek is voorlopig uit de plannen verwijderd en blijft grotendeels intact; eer dat het gemeentehuis naar het te vormen dorpsplein wordt 'verplaatst' zal Best 40.000 inwoners hebben, dus dat duurt ook nog een tijdje. In dit verband is het jaartal 2013 genoemd. Het gemeentehuis zal 'naar binnen toegekeerd' worden, zodat het aan de buitenkant met winkels kan worden gecombineerd. Aan het dorpsplein, pal naast de kerk, komt een 'cultureel gebouw'.

In verband met dat plein zullen de bejaardenwoningen Tussen de torens moeten wijken. De gevelwand die daar komt (horeca? terrasjes?) moet buiten de schaduw van de kerk vallen. Om ruimte te krijgen voor het gemeentehuis denkt men aan - vocabulaire van de architect - uitplaatsingen van bejaardenvoorzieningen (De Kanidas) richting onder meer Evenemententerrein en Molenstraat. Gevraagd, of deze 'uitplaatsingen' wellicht symbolisch zouden zijn voor de toekomstige benadering van de ouderen, zei wethouder L. Bisschops (sociale zaken): 'De ouderen zijn niet de sluitpost van dit plan. Eerder omgekeerd, want we realiseren ons dat de zorgvraag in de komende jaren zal toenemen.'

Boterhoek
De Boterhoek. Albert Heijn (rechts) zal wel moeten wijken om een nieuw winkelfront mogelijk te maken.
Dorpsplein

Een impressie van het dorpsplein, zoals awg architecten uit Antwerpen dat in Best wil laten ontstaan.

Op de voorgrond, links, de kapel. Naast de Odulphuskerk 'een cultureel gebouw'. Rechts winkels, horeca, terrassen aan een rooilijn die een stuk naar het oosten is opgeschoven, nadat de ouderenwoningen 'Tussen de torens' zijn gesloopt.

 

Tekening awg architecten bij masterplan Best centrum.

De gefaseerde aanpak van het plan werd door architect Delanghe omschreven als een effect van vallende domineestenen.

Hoofdstraat

De Hoofdstraat behoudt tweerichtingverkeer, maar zal in haar nieuwe profiel zoveel ruimte voor voetgangers en groen krijgen, dat minder automobilisten daar graag met maximaal 30 km doorheen zullen willen rijden. Auto's zullen verder uit het winkelgebied worden geweerd. Verkeer uit de richting Son zal worden gestimuleerd om van de randweg gebruik te maken. Die ring behoudt overigens in het masterplan haar 'afgeplatte vorm' aan de kant van de A2. Onder de (te verplaatsen) supermarkten komen parkeerkelders. De gemeente is volop in gesprek met Tapijtcentrum Nederland over verplaatsing naar elders, waarna de zogenaamde Stationsroute kan worden gerealiseerd. Er wordt gestreefd naar 'uitbreiding van geveloppervlakte voor detailhandel'. Daarbij wordt ook het Stationsplein betrokken. De bevoorrading van de supermarkten zal volledig inpandig worden.

Station

De aversie van avg tegen de huidige inrichting van het tunneldak en de stationsomgeving is bekend. Die mondt in het masterplan uit in verplaatsing van het 'aan- en afvoerverkeer', inclusief het openbaar vervoer, naar de voorkant van het station. Het zogenaamde landgoed aan de zuidkant van het station zal mede betrokken worden in de uitbreiding van het aantal speelvoorzieningen. Wethouder Bisschops zei dat de vierkante meters speelruimte in het centrum van 300 zou worden opgevoerd naar 3000, waarmee overigens de hiervoor geldende, landelijke 3-procentsnorm niet zal zijn gehaald.

Burgemeester
Burgemeester Demmers en architect Delanghe (links).
Parkeerkelder
Parkeerkelder van het onlangs in het Bestse centrum gerealiseerde woon-winkelgebouw Zonnewende.

Datums en faseringen

 

   
5 februari 2007 Hoorzitting over Masterplan+.
26 februari Raadsvergadering - behandeling Masterplan+.
2006-2008 Bestemmingsplanprocedures
2008-2013 Realisatie locaties Molenstraat, Evenemententerrein, Dorpsplein
2013-2016 Nieuw winkelcircuit, onafhankelijk van stationsomgeving.
  Meer gedetailleerde info op gemeentebest.nlDeze link heeft een beperkte geldigheidsduur.

Reageren kan ook per e-mail

Naar boven

Luidkeels nadenken over een
nieuw centrum voor Best

Door Guido t'Sas

En zo wordt het dorpskerkhof misschien ooit een landschappelijk element als een stadsbegijnhof. Als het luidkeels nadenken over een nieuw centrum voor Best, een Kloppend Hart, zoals de gemeenteraad voor ogen staat, tenminste tot resultaten leidt. Denk daarbij gerust in termijnen die uitlopen tot twintig, dertig jaar, waarschuwt burgemeester Letty Demmers-van der Geest, waarbij menigeen zal denken: Maak ik het nog mee?

Gisteren nog was stedenbouwkunde een kwestie van een groot vel papier waarop in verschillende kleurtjes werd aangegeven, waar wat zou (kunnen) komen, aan woningen, scholen, bedrijven... Vandaag de dag is er het jong aanstormend talent dat een dikke streep haalt door het denken van gisteren en alles soms letterlijk een kwartslag draait. In Best moet een van de Antwerpse architecten die daar de planologie hebben overgenomen zijn motivatie hebben verklaard met: D'r is hier echt niks, dus we hebben een volkomen schone lei.

De onstuitbare opmars
van een groep
Antwerpse architecten


Best is, alle ijver sinds de oorlog ten spijt, qua centrum een straatdorp gebleven en dat ook nog eens met een halve Hoofdstraat, zo klinkt het misprijzend vanuit de Scheldestad.
Die Antwerpenaren zijn - lang leve de vrije markt binnen Europa - bezig aan een ontstuitbare opmars. Tijdens de presentatie van hun ideeën voor vijfhonderd in de Lidwinakerk verzamelde Bestse burgers fietste er niet alleen zo'n Vlaams begijnhof voorbij, maar kon je ook de cases in Nederland zien, waar de Belgen grip op hebben gekregen: Bergen op Zoom, Alphen aan den Rijn, Weesp, Delft, Utrecht... Best, het boeren straatdorp, bevindt zich in deftig gezelschap en mag mede onderwerp zijn van een onstuitbare opmars van awg architecten.
Hoe zij midden in deze tijd staan, blijkt uit de eis aan het gemeentebestuur, dat hun werkzaamheden zouden worden getoetst aan de mening van een Klankbordgroep.

Maquette
Bestenaren bestuderen de maquette die nog niet meer is dan een schets voor een nieuw centrum. Goed te zien is, hoe het plan (links) een sprong over de spoortunnel maakt. Op de achtergrond de projectie van dezelfde maquette.

De Bestse gemeenteraad komt overigens de eer toe, er op te hebben gestaan, dat de gehele burgerij onmiddellijk in staat zou worden gesteld, om kennis te nemen van de 'allereerste schetsen'. De behoefte bleek gezien de enorme belangstelling goed ingeschat.

Dorpsplein

In Antwerpen ('De Groenplaats was ooit ook het kerkhof bij de kathedraal!') had awg architecten (zonder hoofdletters) te maken met Engelse collega's, die voor een bepaald stadsdeel aldaar 'n winkelgalerie in het hoofd hadden. 'Niks ervan, zei awg, winkels horen aan een straat, dat is al tweeduizend jaar zo.' Dus ook: dag Bestse Boterhoek met je galerie. Maar dat wisten we al. Zoals we ook reeds wisten, dat het gemeentehuis zal worden gesloopt, omdat het te klein is en omdat het op te dure grond staat. awg legt daar letterlijk en figuurlijk een bodem onder. Verschillende bodems, want in de ene optie komt het gemeentehuis ongeveer achter de kapel aan de Nazarethstraat. Weg minstens deel zorgcentrum Kanidas? Zeker. Vandaar ook dat op de maquette aangegeven eilandje, zijnde het als reserve dienende evenemententerrein aan de Spinnerstraat.
In het andere geval, komt het gemeentehuis in de buurt van het station. Het Huis van de Gemeenschap hóórt in het centrum, verklaarde architect Filip Delanghe in een ruim een uur durend betoog rond de maquette in de Lidwinakerk (die wel eens meer sociaal-culturele functies zou kunnen krijgen, dan men ooit heeft durven dromen...). 'Je krijgt geen centrum door wat winkels bij elkaar te vegen. Station, gemeentehuis en kerk moeten daarin geïntegreerd zijn.'

Best zou volgens awg als 'woonkamer van de gemeenschap' een dorpsplein moeten krijgen, waaraan - waaróp is vooralsnog verworpen - de Odulphuskerk een respectabele rol speelt. Het monumentale Nazarethkloostertje aan de andere kant. 'De Grote Markt in Breda is ook maar 30 meter breed,' reageerde Delanghe op het gemompel (er is heel wat geroezemoesd) dat het dan wel een klein pleintje zou worden. Aan verandering van het stratenpatroon heeft hij overigens geen behoefte, ook niet in dat van het te vervangen winkelcentrum De Boterhoek.

De traditionele opzet van bouwblokken is, dat de mooie gevel aan de voorkant komt en de lelijke gevels aan de achterkant. Volgens de ideeën uit Antwerpen moet er 'naar binnen toe' gebouwd worden. Soms om iets weg te werken ('Niemand kijkt graag tegen dertig meter Albert Heijn aan') soms om het spannend te maken. Op dezelfde manier kan er gespeeld worden met verschillende niveaus. Een term die regelmatig valt is wegbouwen.

De Hoofdstraat blijft (of wordt eindelijk) de ruggengraat van het centrum, waarbij grote en kleine gaten (ontbrekende gevelwanden) worden opgevuld. 'Geef de Koetshuistuin een toegangspoort, dat maakt het spannender', is een volgende suggestie die geïnspireerd lijkt door de intimiteit van oude Vlaamse stadjes als Diest of Sint Truiden. De Hoofdstraat zou autoluw moeten worden, met parkeergarages aan de uiteinden. Weliswaar is voorzien in behoud van het tweerichtingverkeer, maar dat moet onderschikt worden gemaakt aan de voetgangers. Doorgaand verkeer wordt naar de Randweg verwezen.

Maquette2
De maquette, gezien vanaf d'Ekker. Het eilandje links is het evenemententerrein aan de Spinnerstraat, dat als reserve-bouwgrond (voor de Kanidas?) is opgedoken.

Integratie

'Best is een rommeltje en moet ook min of meer een rommeltje blijven' is een van de geheimzinnige uitspraken van Filip Delanghe, maar het sleutelbegrip in de visie van zijn architectenbureau op Best is toch integratie. Die is zelfs voorop gesteld, toen awg de opdracht aanvaardde. Want het apart behandelen van het centrum en wat eertijds Spoorzone heette, is natuurlijk geknutsel. Nee, één plan, één visie. Dus nu maakt het centrumplan, althans de voorlopige schets, een sprong over de spoortunnel.

awg vindt de spoorzone, zoals ze er nu bijligt maar sfeerloos. Het zogeheten landgoed, met parkeerterrein dat zich tot aan de Willem Zwijgerweg tussen Spoorstraat en Stationsstraat uitstrekt, mag zijn landschapskarakter wel behouden, maar de oriëntatie moet een kwartslag worden gedraaid.

Auto's moeten bij voorbeeld vóór het station kunnen stoppen, in plaats van aan de zijkant.

Bij die heroriëntatie hoort ook het eerherstel voor de gedachte aan een parallel aan de Hoofdstraat lopende verbindingsas van het station naar het stadshart. Vanwege de andere bestemming dan als winkelstraat, ietwat lacherig evenementenstraat genoemd. Let wel, te verwezenlijken met eventuele handhaving van het Tapijtcentrum! Meer geroezemoes dan ooit.

 

Doorsturen

Naar boven

Commentaar

Meer nieuws uit Best

Profiel van de gemeente

AWG architecten ('Coming soon')

De twee bovenste artikelen op deze pagina zijn als één pdf-document te downloaden (gezipt)

Honden jong, maar niet progessief

Het Alles Moet Anders-verhaal dat de Antwerpse architect-stedenbouwkundige Filip Delanghe gisteravond hield over het schetsplan voor een nieuw centrum van Best - en dat in het najaar zal moeten uitmonden in wat heet een Masterplan - kon mij niet alleen bekoren, maar ook voor een flink stuk overtuigen.

Het klonk ook behoorlijk zelfverzekerd. Overigens niet overal even progressief voor zulke jonge honden als de Antwerpenaren zijn. Neem nou bij voorbeeld de redenering dat 'winkels al 2000 jaar aan straten liggen en niet in galeriëen'. Dat is eerder een vorm van eigenwijsheid.

Aan de zwakke kant vind ik ook de wat oûbakken filosofie achter het te maken dorpsplein. Huiskamer, ach. Soortgelijke gedachten zitten achter het per se dat gemeentehuis in het centrum willen. Als het nieuwe stadhuis niet méér functionaliteit krijgt dan het bestaande blok vol ambtenaren, bestuurders, vergaderzalen, balies en loketten, zou ik zeggen, zet het maar mooi op de hoek van de Oirschotseweg en de Randweg op het terrein van de Babystunter. Kan het ook gecombineerd worden met een nieuw politiebureau. Hou je aan dat centrum vast, waar blijf je dan met je hoofdmotief om het bestaande gemeentehuis af te breken; dure eigen gemeentegrond vrijmaken, met de opbrengst waarvan heel wat van het nieuwe centrum valt te financieren? En dan die Kanidas. Schijnt te moeten verkassen naar het evenemententerrein aan de Spinnerstraat. Ai! Kijk uit, zóveel groen is er nou ook weer niet in het centrumgebied. En er moet ook weer niet teveel weggebouwd worden om het jargon van Delanghe nog eens te gebruiken.

Wat ook nog helemaal niet uitgewerkt is, is de redenering over het autoverkeer in de Hoofdstraat. Autoluw, jaja, en het doorgaand verkeer sowieso naar de Randweg. Nog even verder denken, mensen: begin dan maar eens met die Randweg kort te sluiten met de Sonseweg. Want ik ben ervan overtuigd, dat minstens driekwart van het doorgaand verkeer door de Hoofdstraat te maken heeft met de relatie Son en Breugel-Oirschot. Dat is elk geval niets voor de lange termijn.


Reacties

Wat is er mis met het centrum(plan)?

Door Tom Lassing
Even terug naar de basis. Moet er iets aan het centrum van Best gedaan worden? Laat het duidelijk zijn, het antwoord is JA. Daar waren de burgers in de visie 2005-2020 bijeenkomsten het indertijd unaniem over eens. Moet er meer gebeuren dan alleen wat kleine ergernissen in het centrum aanpakken? JA, het is vanwege de groei van Best noodzakelijk dat er een plan komt dat heel het centrum omvat. Dat gegeven houdt dus ook in dat het niet volstaat simpelweg "tegen" te zijn als het centrumplan ter sprake komt. Immers zou een "tegen" zonder alternatief inhouden dat we in de toekomst 100% zeker tegen grotere problemen aan gaan lopen die bijzonder veel tijd en geld gaan kosten.

Nu kunnen we nog vóór 'echte problemen' een feit zijn deze te lijf gaan. Best moet deze kans niet verloren laten gaan. Wat we ons echter moeten afvragen is of alle ambities van B&W zo nodig in één plan moeten komen waarop slechts een enkel 'ja' of 'nee' mogelijk is.

Bagger

De enorme impact van heel het plan maakt het bijzonder aannemelijk dat iedereen wel iets zal vinden waar hij/zij het niet mee eens is. De vraag roept zich namelijk op of ook alle voorstellen wel zo noodzakelijk en wenselijk zijn? Dit lijkt op de verkiezingen voor de Europese grondwet. Onder het mom van 90% is goed, moest van de landelijke politiek ook 10% pure Europese bagger goedgekeurd worden. Niemand die de moeite deed die 10% bagger de deur uit te doen.

Plattegrond

Het lijkt dat we in Best met het Centrumplan net zoiets aan het bouwen zijn.Wat is nu het echte probleem met het huidige plan? Niet het feit dat er iets gedaan moet worden. Ook niet het feit dat we niet voorgelicht worden over de uitgewerkte plannen. Nog nooit was de voorlichting op dat vlak zo uitgebreid en zo goed over wat de gemeente van plan is.Ook niet de inspraak. Nog nooit is er zo goed geluisterd naar bezwaren en is de burger zo serieus genomen. Er zijn na de inspraak al veel aanpassingen op het oorspronkelijke plan gedaan.

Verspilling?

En toch: De voorlichting is ook nog nooit zo slecht geweest. Een hard oordeel, maar als je in het plan meeneemt dat je als gemeente voor vele tientallen miljoenen euro's ook een nieuw gemeentehuis wilt, dan kan je toch op je vingers natellen dat er burgers zullen zijn die dit een enorme verspilling van geld vinden. Immers gaat het huidige gebouw nog wel twintig jaar mee. Dit lijkt dus op een enorme verspilling van gemeenschapsgeld als je het gebouw sloopt en een paar meter verderop een nieuw gebouw neerzet. Dat ruikt naar een puur prestige project en wel op hoge kosten van de burger.

Precies hetzelfde met de Boterhoek. Waanzin lijkt het zo'n relatief nieuw winkelcentrum nu al plat te gooien!
De leden van B&W hebben ongetwijfeld sterke argumenten die in hun ogen steekhoudend zijn. Zolang die argumenten niet helder in de voorlichting meegenomen worden, zullen de Raad en de burgers mogelijk op verkeerde gronden 'nee' gaan zeggen. Dit gevaar is reëel omdat er politieke partijen zijn die de burgers in feite op alleen maar de maquette gevraagd heb ben of ze voor of tegen zijn. De burger weet van geen achterliggend argument iets af en zegt terecht vaak uit voorzorg 'tegen'. Zo groot is immers het vertrouwen in de politiek niet.

Het enge is nu dat een aantal van onze raadsleden onze (onwetende) mening is gaan vragen en op basis daarvan nu tegen zal gaan stemmen! Dit is pure waanzin, want deze raadsleden zouden zichzelf én ons eerst goed moeten voorlichten over de argumenten en dán pas zouden ze kunnen informeren wat of de achterban er van vindt.

Zetel-opportunisme

Door dit politiek opportunisme ('Tegen' is waarschijnlijk goed voor 4 raadszetels in de eerstvolgende verkiezingen), lopen we de kans dat er een 'tegen' uitkomt terwijl uiteindelijk niemand tegen de verbetering van het Centrum is.
Het evenemententerrein, de Molenstraat, het Tapijtcentrum, allemaal onderdelen van het grote plan die in wezen stuk voor stuk uitgelegd moeten worden. Niet hoe mooi het er na de uitwerking uit gaat zien, maar ook waarom er tot die keuze gekomen, is belangrijk. Aan de politiek is het nu om de argumenten te verkopen. Best kiest immers niet voor alleen 'de sloop van de Molenstraat', maar kiest ook voor wat er in de toekomst voor terug zal komen. Als een gebouw als het gemeentehuis blijkbaar 'verkeerd' staat zijn er drie alternatieven.


Je leert ermee leven;
Je verplaatst het gebouw;
Je verplaatst datgene naast het gebouw dat maakt dat het gebouw verkeerd staat.


Welke keuze het wordt is een kwestie van vergelijken van bijvoorbeeld de impact, de kosten en de opbrengsten. ZEGGEN dat keuze twee de juiste en mooiste is en het resultaat laten zien in een mooie maquette, is geen voorlichting, het is slechts een vorm van potentiële oplichting. Als de argumenten niet heel snel glashelder worden en het grote plan ook niet in enkele stukken kan worden geknipt voor eventuele latere beoordeling en goedkeuring, voorzie ik een 'tegen' daar waar we allemaal in ons hart weten dat er echt iets moet gebeuren.

De burger is mondiger geworden, dat maakt dat het nu ook beter kan gaan worden! Aan de politiek is het om dat te bewijzen en om ook de politieke besluitvorming op een hoger plan te brengen. Ik hoop daarom van harte dat politiek opportunisme hier niet gaat winnen. Dat zou voor heel Best een ramp zijn. Het blind moeten aannemen van heel het plan is dat ook!

Tom Lassing is internetondernemer en woont in Best.

Reageren kan ook per e-mail

Naar boven

Geklets zonder informatie

De Bestse burgers worden langzaam moe van al het geklets over het centrumplan want bijna niemand weet wat de plannen zijn dan wel inhouden. De inwoners van Best zijn immers (nog niet) slecht geïnformeerd.

Neem nu van de week de publicatie van de PvdA over de enquête over het centrumplan, dat vergelijk ik met een nieuwe auto die volgend jaar op de markt word gebracht maar waarvan slechts een ruwe schets beschikbaaris. Men gaat de straat op en vraagt aan de mensen wat vindt u van het interieur van auto X2006, het zitcomfort, rijgedrag en de uitstraling en denkt u dat die auto X2006 voor een nu onbekende prijs zult gaan kopen ????


Zolang er bij de inwoners niets of heel weinig bekend is over de definitieve plannen van het Centrum en er weinig info beschikbaar is kan men geen enquête houden over het Centrumplan maar zodra er voldoende info is en de mensen goed geïnformeerd zijn ga dan de “boer” op om voldoende draagvlak te vinden bij de bevolking.

Piet van de Sande

Reageren kan ook per e-mail

Naar boven