Hoho haha

Ergernis is ook een vorm van vermaak.

Jos Kessels

Home hhBest

hhBest


Nieuwe gemeentegids: God staat er in maar is toch onvindbaar

24.12.2007
De Gemeentegids - draaiom - LokaalTotaal 2008 is uit. Een uitgave van De Telefoongids BV, in samenwerking met de gemeente Best. Half commercieel dus en daardoor - niet iedereen wil betalen - in het bedrijvengedeelte verre van compleet. In dat bedrijvengedeelte staat GOD in een tab, maar dat is natuurlijk maar een toevallige (daarom niet minder rare) lettercombinatie. Vandaar dat God verder onvindbaar is. Evenals trouwens de Odulphusparochie.

De kunstenaar en zijn model

16.12.2007
Deze droge naaldets van Ben van Kempen heet 'De kunstenaar en zijn model'. Van Kempen tekent er bij aan: Van Jan Wolkers was bekend dat hij schaamhaar verzamelde. Wat zou hij begerig naar dit weelderige bosje hebben gekeken.
Maar helaas, zoals in de Sauna te zien is, worden deze struikjes steeds zeldzamer.

Een vriend, die het prentje met toevoeging zag, reageerde: Dat is nog eens wat anders dan de klimaatconferentie op Bali. Die Jan Wolkers toch met al dat schaamhaar.

Ik denk dat komt door zijn protestants religieuze achtergrond. Ik denk dat hij toen hij een bos schaamhaar had het spontaan ging branden en dat hij daar de tien geboden ontving: Gij zult uws  buurmans vrouw begeren gelijk zijn ezel als uzelve of iets dergelijks.

Een variant op het bijbelverhaal van het Het Brandende Braambos.

Reacties op Plein

Naar boven

KOPSTUKKEN

23.11.2007
Het rommelt hevig in het rechts-liberale kamp. Hans Wiegel probeert opnieuw geschiedenis te maken met het voorstel tot een fusie van VVD, ToN en Wilders. Delaatste riep onmiddellijk 'In geen honderdduizend jaar' en Verdonk verwelkomde W. hartelijk in haar ToN.

Wiegel lijkt alleen te staan met zijn plan. Dat blijkt uit een ondervraging van de politieke kopstukken door diverse media. En hij heeft nog wel juist een nieuwe hartklep gekregen om nog járen vooruit te kunnen.

 

 

 

 


'Diejen ond'

21.11.2007
Omroep eerder truttig dan links, oordeelt Sante Brun vandaag in een column. Laat ik nu toevallig gisteravond een foto van het scherm hebben getrokken van de aftiteling van Hart van Nederland die ten onzent aanleiding heeft gegeven tot een melig spelletje vanaf de bank. De enigszins bedroefd ogende spaniël <- verschijnt bij die aftiteling na een reeks plaatjes van onvermijdelijke BN-ers en zogenaamd sensationele situaties. Het spelletje bestond daarin, dat levensmaatje op de fractie van een seconde precies (bij het verschijnen ervan) riep: Diejen ond!

Voor de hand liggende vraag: 'Wat doen jullie bij HvN?'
Wel, we gebruiken die nieuwsrubriek wel eens als uitwijkhaven als NOVA... de hoofden te lang over hetzelfde onderwerp laat doorzagen, of...te truttig wordt (nogmaals, lees Sante).

En dan wil ik nog wel even kwijt, dat - afgezien van de kritiek van S. op de commerciëlen - dat Hart van Nederland wel degelijk kwaliteiten heeft. Niet zo onvoorwaardelijk Gooisch, respectievelijk Randstedelijk en in elk geval dicht op de mensen. Huisje, boompje beesje, maar toch... doe het ze maar eens na. Wat zeg ik, ze proberen het soms na te doen en dan wordt het pas echt truttig.

G.

Driesterrenkok walgt van mais, maar slaat toch wat in

11.11.2007
De Belgische driesterrenkok Peter Goossens stelt zich ´in dienst van het goede product´, meldt Volkskrant magazine en walgt van mais - althans kijkt volgens het verhaal misprijzend naar het gewas dat zijn boerderij-restaurant te Kruishoutem omringt.

Wat doet Goossens dan <- schuw rondkijkend, als een lid van de Bende van Jan de Lichte, met een arm vol mogelijk beschimmelde maiskolven op die vermaledijde akker?

 

Reacties op Plein

Naar boven

 

Ayaan!

02.10.2007
Ayaan is weer terug uit Amerika. In navolging van Oom Piet, eigenlijk. Het verschil met Oom Piet is natuurlijk dat die nog nooit van Hirsch Ballin had gehoord, laat staan van Ayaan. En dus ook geen beveiliging zocht. Ayaan wel, die is de eerste beveiligingszoeker van Nederland.

Lees verder

<- Kop in de Volkskrant. Maar is Ayaan eigenlijk niet in Nederland opgedoken?

De zeiktrappers van Eindhoven

Door Guido t'Sas

28.09.2007
Eindhoven blijft zoeken naar zijn identiteit. Een historisch centrum heeft het niet meer. Daar hebben voortvarende stadsbestuurders van onder meer KVP- en CDA-huize sinds de negentiende eeuw mee afgerekend. Ze waren niet te remmen, want alles wat mogelijk aan vermeende kleinsteedsheid had kunnen herinneren, moest weg. De stadsgrachten, bij voorbeeld, en het snoeperige stadhuisje van de plaatselijke timmerman aan de Rechtestraat. Het Eindhovensch Dagblad, intussen al zonder sch geloof ik, kon tegensputteren wat het wou, maar 'wij maken hier de dienst uit'. Weg identiteit kun je wel zeggen.


Middeleeuws kindervoetje

Daar hebben ze in Eindhoven nu toch wel een beetje spijt van, temeer daar het imago van Lichtstad ook niet echt wil lukken, zeker niet nu Philips zich jaren geleden al van de Brabantse provinciestad heeft afgekeerd. En meneer Frits is dood, diens kunstverzameling is geveild en hetzelfde staat binnenkort te gebeuren met de wereldcollectie van vader en Philipsgrondlegger Anton. Verder wordt er gebakkeleid over een werkplaats van de Technische Universiteit Eindhoven anno 1959. Monument of niet? Laten staan of niet? Ik vrees het ergste, want om nou te zeggen dat de mentaliteit echt veranderd is...

Toch is er, wat de identiteitsbepaling betreft ook hoop, dankzij onophoudelijk gewroet in de grond van het centrum. Eerst in de buurt van de Catharinakerk, waarbij de botten werden gevonden van een ziekelijk, misschien wel adellijk jongetje uit ca. 1300, sinds zijn opdelving Marcus van Eindhoven genaamd, op grond van een tevens in zijn graf gevonden medaille.

Dat jongetje is gereconstrueerd à la meisje van Nulde en is zodoende een nieuw leven gaan leiden als de super-historische Eindhovenaar.

Vervolgens stuitte men op, of liever in het 18 Septemberplein (voor outsiders, nabij de Bijenkorf) op restanten van een heuse stadspoort. Toen werd het even stil, totdat er deze week weer eens voorpaginanieuws was: er zijn middeleeuwse kindervoetstapjes gevonden in een kuil nabij de oude stadsgracht. Volgens de stadsarcheoloog was het een ambachtelijke wolkuil met urine en zouden die kinderen daarin wol fijn hebben getrappeld. Waar hebben we dat toch meer gehoord wol en urine? Precies, de Tilburgers die hun ochtendplas mee naar de fabriek namen en die daarom nog steeds kruikenzeikers worden genoemd.

Zwaard


Marcus van Eindhoven

Analoog aan het bovenstaande, zou Zeiktrappers wellicht als naam voor een nieuwe Eindhovense caranavalsvereniging zijn te overwegen.

Toch kreeg ik bij het lezen van dit verhaal en het bekijken van de bijbehorende foto in het ED, zoals de krant nu het liefst genoemd wordt, een gevoel van 'word ik nu in de zeik gezet?'

Nou nee, weer even serieus. Vanmorgen maakte de landelijke radio namelijk bekend, dat in of bij die kuil ook nog eens een heus zwaard is gevonden, dat in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648 weetuwel?) zou zijn gebruikt om Spanjaarden dan wel Staatsen een kopje kleiner te maken.

Da's andere koek, al haalt dat zwaard het natuurlijk niet bij dat van Greate Pier, ter groote van 'n meter of twee, dat in het Fries Museum wordt bewaard. Daar hebben ze weliswaar geen problemen met hun identiteit, maar de athenticiteit van dat zwaard, zijn herkomst en zijn gebruik zijn even onzeker als die van het Zwaard van Eindhoven.

Ik vrees dus dat de stad voor zijn historische identiteit zal moeten terugvallen op zijn trappelkuil en het gezeik.


God in en uit de ijskast

25|09|07
Bisschop Tiny Muskens van Breda treedt binnenkort in als monnik bij de Benedictijnen van de Paulusabdij (tegenwoordig niet meer in Osterhout, maar kleiner behuisd in Teteringen).

Op de valreep heeft hij nog even stevig van zich doen spreken. Altijd al een buitenbeentje geweest zijnde in het Nederlands Episcopaat, tegenwoordig vaker aangeduid als Bisschoppenconferentie, ventileerde hij in augustus het idee, God voortaan maar Allah te noemen. Hoewel die gedachte helemaal niet zo gek is - de benaming Allah voor God bestond al in de Arabische wereld voor het ontstaan van de islam en is zonder meer universeel - haastten bisdom en conferentie zich,


Foto IKON.nl

te vertellen dat zij zich van deze herderlijke hint wensten te distanciëren. De broekschijters, haast ik me op mijn beurt te profaniseren. En ik zal er meteen maar bij vertellen waarom Tiny Muskens 'mijn man' blijft. Alleen al om de onsterfelijke terugblik, die hij nu in een audiodocument doet op de website Reliflex.nl:

(Met die opmerking) 'heb ik het toch maar klaargespeeld om drie dagen God in de belangstelling te krijgen. Toen ging Jos Brink dood en begon de voetbalcompetitie weer. God ging weer in de ijskast.'

Dagblad Trouw signaleerde ook deze mededeling van Muskens, zodat God bij deze weer even uit de ijskast mag.

tSs.

Baby vasthouden

21|09|07
Een van de eerste dingen die ik destijds als kersverse vader leerde was 'hoe houd je een baby vast'. Leg 'm bij voorbeeld zo in je arm, dat het hoofdje steun heeft van je bovenarm; Of ondersteun dat knikkebolleke gewoon met je hand.

Heeft de vader, wiens foto vandaag in de Volkskrant staat (en wiens identiteit er verder in dit verband niet toe doet) dat nou gesnapt of niet? Zijn linker hand/arm is onzichtbaar en het lijkt zelfs of zijn kind z'n hoofdje dan zelf maar probeert te ondersteunen.

Komt ammel goed

 

 

G.

Fotografisch verslag van een wandelingetje door Sint-Oedenrode.

Rare rotonde in Rooi

06|09|07
In Sint-Oedenrode, Meierij van 's-Hertogenbosch, houden ze er een ludiek verkeersbeleid op na, getuige deze <- merkwaardige rotonde op een t-kruising met het weggetje Sluitappel (ook al zo'n merkwaardige naam) in de buurtschap Eerschot. In Engeland hebben dergelijke geïmproviseerde rotondes dezelfde functies als infrastructureel normale exemplaren en dat werkt in de praktijk perfect.

Sint-Oedenrode (in de wandeling Rooi) is trouwens een monumentaal dorp, dat veel heeft bewaard, respectievelijk gerestaureerd, maar dat soms toch ook vragen oproept.

Klimaatnieuws

08|08|07
Openingsnieuws Eindhovens Dagblad vandaag: Bestrijding onkruid fors duurder door rare zomer (zeg maar klimaatverandering). Eerder is ons al gemeld dat de aardappelen en daardoor de frites straks niet meer te betalen zullen zijn (een bericht dat trouwens elk jaar, om uiteenlopende redenen opduikt).

De komkommers schijnen daarentegen dit jaar welig te tieren, wat dan weer hoopgevend is.

 

 

 


De afgewaaide hoed

02|08|07
Tijdens een zeiltochtje verloor webmaster Guido z'n hoed. Aangezien hem dit twee jaar geleden ook al eens (onherstelbaar) overkwam tijdens een mistral in Perpignan, werd de motor gestart en bliksemsnel bijgedraaid, zodat het hoofddeksel voordat het, verzadigd van water, zou zinken, kon worden opgepikt.

 

 

 

 

 

 

 

Vlaams sprekende Waal

't Ies half 2 o'clock

28|07|07
Filmpje op YouTube waarnaar op Brusselblogt.be met lichte gêne wordt verwezen.

 

 

 

 

 

 

Hoe het Raarlems Dagklad satire bedrijft

De schaduw van de neus van Harry Mulisch

Raarlems Dagklad is het weblog waarmee  Marius Jaspers, zoals de titel al suggereert, zich toelegt op satirische notities en beschouwingen over wat er in en rond Haarlem gebeurt. Daarbij wordt uiteraard het monopolistische Haarlems Dagblad (HD) niet ontzien. RaDa is een luis in de pels, die blijkens de reacties in het Haarlemse meer dan welkom is. Zie hoe Jaspers een hoogst actueel onderwerp als de nakende 80e verjaardag van geboren Haarlemmer Harry Mulisch aanpakt:
Het begint met een ‘lezersbrief’:

Geachte redactie,

Mag ik (…) nog hopen op een krachtig tegenoffensief van RaDa-zijde nu kunstredacteur Cees van Hoore van het HD volhardt in zijn solo-lobby voor een standbeeld van Harry Mulisch op de Grote Markt, op de plek waar nu Laurens Janszoon Coster staat?

Hoogachtend,

mirijas@palnet.ln (naam en adres bij de redactie bekend)

(Voor wie het is ontgaan, Mirijas refereert aan Van Hoores fantasie in zijn bijdrage aan de zomerserie van het Haarlems Dagblad 'Waarnemingen onder de kansel of aan de tap' van 19-7-'07, die verscheen onder de rare titel ‘Stasi-medewerker op terras van Brinkmann’. De journalist luistert hierin zijn terrasgenoten af en sabbelt wat op zijn eigen emoties.)

De redactie antwoordt: U raakt hier een teer punt. Onmiddellijk na eerste lezing dompelden wij het toetsenbord diep in vitriool om een krachtig protest tegen dit infame voorstel op te stellen – om het na tweede lezing haastig te reinigen met water en groene zeep. Want het kan niet anders of Cees van Hoore is volledig de weg kwijt. Dit is de gewraakte passage:


Foto Marius Jaspers/Raarlems Dagklad

‘Moet je je voorstellen dat Harry Mulisch, een van Haarlems grote zonen, daar straks staat. Ziet u het voor u? Hoe die imposante Griekse neus van hem tegen de middag zijn schaduw werpt over de Grote Markt, tot diep in de Zijlstraat?’

Dat van die lange neusschaduw zal wel een humortje zijn, maarruh… tegen de middag, een schaduw naar de Zijlstraat? Een straat die ten westen van het beeld ligt? Deze foto <- nam ik donderdag om 1 uur.

De schaduw wijst naar de Smedestraat en in de loop van de middag zal die schaduw lengen en draaien naar het Klokhuisplein.

Beste Mirijas, ter geruststelling: vanzelfsprekend staan wij pal voor de geëxcanoniseerde Lou. Indien nodig zal het RaDa met alle toegestane en verboden middelen strijden voor het behoud van diens beeld. Wij achten iedere vorm van aandacht voor de pro-Mulischbeweging echter prematuur zolang die bestaat uit één totaal gedesoriënteerde Leidenaar.


Laurens Jansz. Coster 'mede-uitvinder van de boekdrukkunst' die uit de geschiedeniscanon is geschrapt.

De in Leiden geboren dichter-journalist Cees van Hoore.

Raarlems Dagklad

Reacties op Dorpsplein

Naar boven


Foto PvdA.nl

Diederik Samsom kent zijn Nederlands

21|07|07
Zei het PvdA-kamerlid Diederik Samsom <- volgens de Volkskrant van heden over minister Van der Hoeven van Economische Zaken: 'Bij haar is de knop nog steeds niet om, hoewel het regeerakkoord de geest uitademt van duurzame energie.' Aangezien n'importe welke zaak nimmer een geest uitademt en ook niet inademt, maar eventueel wel 'de geest kan ademen', de heer Samsom toch maar even gevraagd of hij hier juist is geciteerd.
En de Kamer kan dan wel met reces zijn, maar Samsom beantwoordt onze mail per omgaand, en wel als volgt:
'Nee, niet letterlijk. Ik zal iets in die trant hebben gezegd, maar de term ‘geest uitademen’ gebruik ik niet (geloof niet eens dat het volledig correct Nederlands is).'

Waarop hhBest het kamerlid heeft gefeliciteerd met zijn slagen voor het vak Nederlands ;-) Reacties op Dorpsplein


Beide foto's staan vandaag op pagina 2 van de Volkskrant.

Intimiteiten

02|07|07
Leden van het kabinet geraakten het afgelopen weekeind al dan niet gewenst verwikkeld in intimiteiten. Links minister Koenders, die op Schokland verliefderig wordt aangekeken door een meisje; rechts Staatssecretaris Van der Knaap op Roze Zaterdag in Bergen op Zoom.

Kikker

Kikker neemt bezit van Budelse uitvinding

28|04|07
Een kikker heeft - heel brutaal, vindt hij - bezit genomen van een elektronische uitvinding van Joop van Gent in Budel.

Het gaat om een apparaatje dat langs elektronische weg de tuinvijver reinigt van allerlei rondzwevend spul.

Budel heeft altijd genieën opgeleverd, zoals ook in de negentiende eeuw, de uitvinder van het gipsverband, de militaire arts Mathijsen.

Strip

'Bernhards theorie' klopt niet

11|04|07
Als wijlen opa Bernhard er die theorie op na zou hebben gehouden, dan klopt-ie in elk geval niet. Volgens de strip-biografie van Erik Varekamp en Mick Peet, Agent Orange - Het huwelijk van Prins Bernhard, zou hij de geboorte van een meisje (Beatrix) hebben voorspeld op grond van het 'fletse uiterlijk' van Juliana. Mooie vrouwen krijgen zonen, zou Bernhard hebben gezegd.

Of dit soort details over het karakter van Bernhard ook tot uiting zullen komen in de wetenschappelijke biografie van Annejet van Zijl, staat nog te bezien.

Hoewel...

Erik Varekamp, schrijver van 'Agent Orange', meldt naar aanleiding van dit stukje:
'Wat betreft die theorie van Bernhard, deze heb ik letterlijk overgenomen uit de "De prins spreekt" van Pieter Broertjes en Jan Tromp, de Volkskrantinterviews die verschenen na de dood van Benno.

Het grappige is natuurlijk dat zijn maitresses ook dochters kregen.

 

Levend landschapsschilderij

Schilderij

08|04|07
De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), voorheen Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond (NCB) heeft op verschillende plaatsen in de Noord-Brabantse Kempen, onder meer de Hoogeloonsedijk in Veldhoven en de Slikdijk in Wintelre, houten lijsten neer gezet, vergezeld van picknicktafels. Vanaf de zitbanken kijk je als het ware naar een landschapsschilderij. 'Dit wordt u aangeboden door de ondernemers in de groene ruimte'

In Veldhoven bevindt de picknicktafel zich achter het schrikdraad, zodat je je niet moet verbazen als de koei mee komen smullen.

Zie ook Ben van Kempen

Gedumpt

Uitgecomputerd?

07|04|04
PC-monitor <- gedumpt langs een buitenweg in Asten (NB). Monitoren zijn zwaar chemisch afval; het wegooien ervan is dus een misdrijf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel Duitsland onder de Knut

01|04|07
Het IJsbeertje Knut in de Berliner Tiergarten heeft natuurlijk al een eigen website, Knuts Blog, en zo langzamerhand heel Duitsland onder de knoet.

In een Nederlandse krant lazen we, dat Knut het nieuwe symbool van Duitsland zou zijn. Dat is maar ten dele waar. Berlijn is niet de enige Duitse stad, die een beer in zijn stadswapen ('wappen') voert...

 

Knut
Wappen

Géén aprilgrap

01|04|07
De Leidse kunstenaar Ben van Kempen maakte vannacht een buiteling met zijn fiets. Géén aprilgrap. Hij vervaardigde een stripje, waaruit niet alleen zijn levenslust blijkt, maar ook de werkelijke achtergrond van het ongeval.

 

Meer strips van Ben van Kempen

 

www.benvankempen.nl

De zaak van de 'Brabantse stemfraudeur' bekeken
door Wij vertrouwen stemcomputers niet

Interessant om in een nieuwsbrief te lezen, hoe de welbekende aktiegroep Wij vertrouwen stemcomputers niet aankijkt tegen het geval van stemfraude in de Brabantse gemeente Landerd.

30|03|07
Guus te Meerman is een voormalig gemeenteraadslid uit de gemeente Landerd (NB). Hij wordt er door justitie van verdacht bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 180 stemmen op zichzelf te hebben uitgebracht. We waren op 27 maart bij de zitting van de rechtbank Den Bosch, alwaar Guus stug bleef ontkennen.

Het OM betoogde dat een groot aantal getuigen hebben verklaard dat ze wilden stemmen maar dat de Nedap stemcomputer door Te Meerman niet werd vrijgegeven. Een aantal van de getuigen heeft naar eigen zeggen toch maar gestemd op een volgens hen niet vrijgegeven Nedap, een aantal anderen heeft (soms herhaald) aangedrongen waarop Te Meerman de stemcomputer toch vrijgaf. Te Meerman, die zich meerdere malen aan de kiezerszijde van de stemcomputer ophield als er geen stemmers in het stemlokaal waren, zou de missende stemmen op zichzelf hebben uitgebracht. Hijzelf beweert die dag last van zijn rug te hebben gehad: hij moest een beetje rondlopen.

Nedap
Een Nedap stemcomputer

Interessant is het rapport dat het Nederlands Forensisch Instituut in deze zaak heeft geschreven en waarin een eerdere hypothese (de "sleutel-hypothese") wordt onderzocht en verworpen. Daarin staat onder meer dat Nedap een speciale stemgeheugenmodule heeft om de stemcomputers in de service-stand te zetten, maar dat men die niet aan het NFI wilde verstrekken. Met deze module kunnen de log-bestanden van een Nedap stemcomputer worden geprint en gewist en kan onder andere ook het serienummer van de stemcomputer veranderd worden (!). Inmiddels weten wij dat er ook een schakelaartje op het moederbord van de Nedap zit waarmee je in dit menu terechtkomt (staat ook uitvoering beschreven in onze Wob aan de gemeente Eindhoven). Naar aanleiding van het NFI-rapport zijn we nog even in de code gaan turen. De speciale service module blijkt niets anders dan een stemgeheugenmodule te zijn waarvan het ID op "SERVICE " (met spatie) is gezet. Dat kan zelfs met de door Nedap/Groenendaal aan alle gemeenten geleverde ISS software, maar alleen in de zogenaamde onderhouds-mode. Die is dan gelukkig wel weer beveiligd met een wachtwoord, en dat is godzijdank "GEHEIM". Oh, wat is Security Through Obscurity toch een fantastisch beveiligingsmodel.

Tot zover de Nieuwsbrief van Wij vertrouwen stemcomputers niet.

NFI-rapport in de zaak Guus te Meerman

ISS

(Links, verstrekt door Wij vertrouwen stemcomputers niet)

Imam&Sun

Weg met die wijn

29|03|07
Nadat hij vorig jaar minister Verdonk al eens de hand had geweigerd (die zij gewoon had willen drukken), speelde de Tilburgse imam Salam het gisteravond klaar, de wijn bij Pauw en Witteman van tafel te krijgen. Gewoon gehoorzamen. Overigens ontkende Salam, die qua Nederlandse taal niet buiten zijn zoon <- kan, alles wat hem wordt verweten, inclusief de aansporing geen belasting aan de Nederlandse staat te betalen.

Zie ook: De speculaties van de media

Nieuw bier niet voor happy hour

23|03|07
Bavaria in Lieshout heeft een nieuw biertje gelanceerd: Swinckels' Volmaakt, naar de familienaam van de brouwers. Het Eindhovens Dagblad, nooit te beroerd om reclame te maken voor producten uit eigen streek, maakt er vandaag melding van, op de krappe voorpagina nog wel. Daar kan de eigen website van Bavaria niet tegen op, want die wist vanmorgen nog van niks.

Het nieuwe bier is niet voor snotneuzen (komt dat even goed uit), want het gaat per nieuw ontworpen flesje 'rond de 3 euro' kosten. Wij voorspellen 2,99 als het bij de zuivelproducten in de koeling van de super komt te liggen. En de hohohoreca maakt er dan wel 6 euro van, niks voor een happy hour. Over de inhoudsmaat van het nieuwe flesje laat de krant zich niet uit.

Het bijzondere aan het bier is, volgens het ED dat het niet wordt gepasteuriseerd = tot 70 graden verhit. Het blijft dan ook - gekoeld - hooguit drie maanden goed.

Zie ook Dorpsplein 24|03|07 - Samen in het koelvak

Swinckels
Lijnvoering

Lijnvoering

22|03|07
Deze repro staat vandaag in de kunstbijlage van de Volkskrant. Het is een werk van Wouter van Riessen, die tot en met 29 april 2006 in Museum Het Domein te Sittard exposeert.

De krant heeft (kennelijk) de volgende typering van de kunst uit de aankondiging van het museum overgenomen: 'Van Riessens werk is opgebouwd uit een sterke, eenvoudige lijnvoering en felle, elementaire kleuren.'

Ah.

In elk geval heb ik deze keer niet het gevoel dat ik belazerd word.

G.

Amati
Een geëxposeerde Amati. Foto Muziekuniversiteit Wenen.

Jan Siebelink heeft een Amati aan de muur

en is nergens bang voor12|03|07
De schrijver Jan Siebelink heeft thuis aan Amati viool aan de muur en is nergens bang voor.

De onthulling van het feit dat die viool daar hangt - zij het niet in Velp maar in Ede - komt voor rekening van Paul Witteman in zijn Volkskrantrubriek Wederhoor. Witteman schreef een poëtisch stukje rond het Vioolconcert van Bruch en daarin kwam het Amati-verhaal ter sprake. Jan Siebelink heeft die viool ooit van een welgestelde buurvrouw in bruikleen gekregen; later is de Amati 'stilzwijgend zijn eigendom geworden', meldt Witteman.

Goed beschermd

hhBest belt Jan Siebelink: Mag ik dit een verbijsterend verhaal vinden? Een Amati hang je toch niet aan de muur?

De schrijver: 'Nou, hij is goed beschermd hoor.'

hhBest: Bent u niet bang voor verdroging - en is het wel verstandig, het dievengilde zo nadrukkelijk op het spoor te zetten van zo'n kostbare viool, al is de woonplaats dan verkeerd vermeld?

Siebelink, schrijver van Knielen op een bed violen: 'Ik ben nergens bang voor.'

hhBest: Is het wel een echte Amati? Wij hebben een Hornsteiner altviool, van Duitse makelij dus, daarin zit een etiketje Antonio Stradivarius fecit, 17 zoveel. Dat werd rond 1900 wel vaker gedaan.

Siebelink: 'Het is een echte Amati.'

De online-encyclopedie Wikipedia weet over het vioolbouwersgeslacht Amati onder meer het volgende te melden:

Amati is de naam van een familie van Italiaanse vioolbouwers, die floreerden in Cremona van ongeveer 1550 tot 1740.

Andrea Amati (voor 1511 – voor 1580) was de eerste vioolbouwer in de familie. Zijn instrumenten zijn er vandaag de dag nog steeds. Andrea Amati lijkt min of meer verantwoordelijk voor de definitieve vorm van de moderne viool die we nu kennen. Een klein aantal van zijn instrumenten bestaat nog. Deze zijn gemaakt tussen 1564 en 1574. De meeste dragen het wapenschild van Charles IX van Frankrijk.

De laatste vioolbouwer in de familie was Nicolo’s zoon, Girolamo Amati, beter bekend als Hieronymus II (26 februari 1649 – 21 februari 1740). Hoewel hij voortborduurde op het familiesucces en de instrumenten verbeterde, was hij geen partij voor zijn vaders leerling, de beste vioolbouwer in zijn tijd, Antonio Stradivarius.

Jo Juda

Het is goed dat Siebelink eigenaar is en met die Amati mag doen wat hem goeddunkt. Ik las eens de memoires van de violist Jo Juda, die ook zo'n kostbare viool - kan eveneens een Amati zijn geweest - in bruikleen had. Nu was Juda naar eigen zeggen 'n enigszins slordig en verstrooid persoon (behalve als het om muziek maken ging, neem ik aan). Dus presteerde hij het eens, met die viool aan de hand (de andere hand aan het stuur) naar het Centraal Station in Amsterdam te fietsen. Laat hij nu de eigenaresse van het kleinood tegen komen. Hij mocht het geleende instrument onmiddellijk inleveren.

Guido t'Sas

Reactie

En zo’n instrument is dus zonder plichtplegingen van een waarschijnlijk argeloze, onmuzikale buurvrouw, die geen viool van een mondharmonica kon onderscheiden, van eigenaar verwisseld. Jan Siebelink, vooraanstaand en gelauwerd romancier, maar géén violist. Wat niet wegneemt, dat de literator toch waarschijnlijk even veel zorgen om het behoud en welzijn, de beveiliging en de verzekerde waarde van dit instrumentale meesterstuk van 17e en 18e eeuwse Italiaanse vioolbouwkunst aan zijn hoofd heeft als wijlen Jo Juda, waar Guido over schreef, of welke andere befaamde viool-solist dan ook. Tenslotte moet zo’n prachtige viool tot klinken en zingen komen en ik vrees dat de in het schrijven begaafde eigenaar op dat punt zijn meerdere moet erkennen in, laten we zeggen Janine Janssen of Isabelle van Keulen.
Het is dan ook geen kwestie van misgunnen, als ik Jan Siebelink zou mogen adviseren, zijn Amati in bruikleen af te staan aan een der vele aanstormende jonge viooltalenten die je de laatste tijd overal hoort spelen en ziet opduiken. Want een viool mag niet in een vitrine, aan de muur of waar dan ook, tot niets doen gedoemd zijn. Violen, oud of nieuw, meesterwerken van Amati, Stradivari, Guardini of Max Möller e tutti quanti, moeten worden bespeeld, desnoods op een bed van violen.

Ferd Op de Coul

Meer reacties op Dorpsplein

Raar
PS
Bij nader inzien: is het eigenlijk wel een advertentie? Het lijkt eerder een door de redactie van GB 'mooi opgemaakte' ingezonden brief.


Rare advertentie

07|03|07
Beetje raar, deze <- dankbetuiging van 'verontruste parochianen' in Groeiend Best deze week. Niet het bedankje op zichzelf is raar, maar de mededeling dat er 'massaal' met 'vele' handtekeningen en 'talloze' ondersteunende mailtjes is gereageerd op de aktie tegen een eventueel gebouw naast de Odulphuskerk, zonder dat enige opening van zaken wordt gegeven over de werkelijke aantallen.

Niet dat het iets uitmaakt, maar de indruk is nu gewekt dat het met dat protest nogal is meegevallen en dat minder Bestenaren zich druk hebben gemaakt over deze zaak dan in de advertentie wordt voorgesteld. Dus graag alsnog die cijfers, om legendevorming te voorkomen.

G.

BordesO ja, Gerda Verburg werd nog aan de tand gevoeld over dat witte haarlokje. 'Ik heb recht op een speling van de natuur', zei ze, maar had de pech dat haar broer even tevoren de kapper de schuld had gegeven.

 

Op het bordes

23|02|07
De hele dag is het er over gegaan, die bordesfoto. En de regeltjes die daarvoor gelden, dan wel door de majesteit worden gecorrigeerd. Minstens één vrouw op de eerste rij bij voorbeeld. En dan de kledingvoorschriften. De dames moeten oppassen er niet mooier uit te zien dan de koningin - maar ook weer niet te grauw hè? Bij de mannen is het al gauw goed. 'Wandelkostuum' stond er vroeger op de uitnodigingen. Wouter Bos deed eindelijk de wurgslang (prins Claus) om, een rooie, maar dat zegt niks want Verhagen droeg er ook een van die kleur.

En dan Guusje. Rokje net iets te kort, vernamen we van deskundigen via Radio 1. De centrale redactie van de Wegener kranten vond dat ze van de anpfoto naar de heersende mode 'n soort infografiek moest maken, dekte die knieëen af met een naam/partij-sticker. Het lijkt de Katholieke Illustratie wel in de jaren vijftig. Daar waren grafici die dagwerk hadden aan het bedekken van damesbloot in lingerie-advertenties.

de Volkskrant forceerde een bordesfoto, die niemand zou hebben, namelijk die van de voorbereidingen - het opstellen. Vandaar die lakei op de achtergrond. Helemaal links op die foto (hier niet zichtbaar) kijkt een andere hofdignitaris of Bert Koenders van Ontwikkelingssamenwerking z'n schoenen wel gepoetst heeft. PS: De Pers heeft trouwens een 'bordesfoto', waarop maar 8 van de 16 ministers staan. Zeker omdat het gratis is.

Sante Brun heeft ook wat op te merken over de bordesfoto

Joyce Hatto
Joyce Hatto volgens een foto die op het internet circuleert.

Bedrog per cd

Door Ferd Op de Coul


17|02|07
Een Britse pianiste, Joyce Hatto, die tot voor kort met fabuleuze opnamen in de publiciteit kwam, is gebleken post mortem een doodgewone bedriegster te zijn geweest. Onder het label Concert Artist had zij enkele cd's vol gespeeld met werken van Liszt, Rachmaninof, Schubert en Dukas en de muziekrecensenten van Britse kranten en tijdschriften putten zich uit in loftuitingen over de kwaliteiten van Joyce Hatto, die nu voortaan in één adem kon worden genoemd met die van grootmeesters als Richter, Aszkenazy e tutti quanti. Het waren echter anderen, die de pianotoetsen beroerden.

Het cd-label Concert Artist werd gerund door een zekere William Barrington-Coupe, de echtgenoot van Joyce Hatto, maar de bejubelde pianiste overleed in 2006, op 77-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte, kanker.
Dat was waarschijnlijk de eerste aanleiding tot speculaties, tot twijfels en tot vragen die op muzikale internet-sites in het Verenigd Koninkrijk begonnen te circuleren. Dat werd dan weer de aanleiding tot een onderzoek door een redacteur van het gerenommeerde muziekblad Grammophone, Jeremy Nicholas. Hij en een van zijn collega's kropen achter hun computer en startten in een audiologisch lab een vergelijkend onderzoek tussen de Hatto-cd's en bestaande opnamen van beroemde pianisten. En jawel hoor: ze klonken niet alleen precies hetzelfde, maar ook alle nuances, klank-karakteristieken en de gegevens omtrent tempi, tijdsduur en andere waarden vertoonden geen enkel verschil.

Nu staat een aantal bekende Britse muziek-critici behoorlijk in zijn hemd, dat is duidelijk en de echtgenoot van wijlen Joyce Hatto eveneens. Hem zal ongetwijfeld nog een aantal juridische en auteursrechtelijke "misslagen" in de schoenen worden geschoven. Joyce zelf kan niet meer worden gehoord, want ze is helaas overleden. Volgens Grammophone wordt het vervolg van deze curieuze geschiedenis in het april-nummer uit de doeken gedaan.

Voor alle duidelijkheid: uit het verhaal in Grammophone blijkt dat het bedrog al geruime tijd aan de gang was terwijl de pianiste, hoewel ernstig ziek, nog leefde. Waarbij wordt aangetekend, dat iemand die zo ziek is, toch nog zo voortreffelijk kon piano spelen...

Tweakers.net heeft een uitstekend verhaal met de ontknoping van het drama. De computer heeft het uiteindelijk ontdekt.

Worstenbrood

Oeps, te weinig worstenbrood

07|02|07
Alle kranten van Wegener, waaronder het Brabants Dagblad, De Gelderlander, BN De Stem en De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC), zijn dinsdag overgeschakeld op het roemruchte tabloidformaat.
Het Eindhovens Dagblad, dat zijn zusterkranten al in oktober 2006 was voorgegaan, bedacht de geste, de collega's op Brabants worstenbrood te tracteren. Maar, oeps, ze hebben er toch 'n paar over het hoofd gezien.

Belde De Gelderlander: 'Wij hebben hier 100 broodjes....'

Maar 400 personeelsleden?

Zoiets. Bleek het ED niet aan de bijkantoren te hebben gedacht.

Dus dat geldt ook voor die van de andere kranten?

Ja.

Dat werd dus bijbakken.

Het verschijnsel bijkantoor is in Zuidoost Brabant zo goed als onbekend. Het Eindhovens Dagblad is van oudsher een krant voor stad en omgeving. En het kantoor in Helmond (ooit Helmondse Courant, later kopblad Helmonds Dagblad) is geen bijkantoor. Daar vinden ze eerder dat Eindhoven een bijkantoor van Helmond is.

Overigens heeft het ED binnen Wegener weer een primeur: de krant compleet online. Voor een poosje gratis, daarna tegen betaling (behalve voor abonnees).

Reacties op Dorpsplein

Naar boven


BankGiroLoterij op gespannen voet met privacywetgeving

20|01|06
Volgens mij staat de BankGiroLoterij hier -> op gespannen voet met de privacywetgeving. De geadresseerde is het rood omcirkelde adres; de andere 'klanten' van de BGL zijn echt; dat heb ik via de Telefoongids gecontroleerd.

 

 

G.

 

Repro

Reacties op Dorpsplein

Naar boven

Mysterie

19|01|06
Michiel Hendryckx is een Vlaamse fotograaf (onder meer dagblad De Standaard), die mooie en opmerkelijke foto's op zijn weblog zet. Deze week had hij een mysterieuze ervaring: 'Mijn werkkamer is twee hoog. Als ik even naar buiten kijk,  zie ik in het park iemand op de grond liggen. Ik neem snel een foto-> en loop de trap af. Als ik de straat oversteek, is er niemand meer.'

 

Body
Vista

Bloedmooi maar ook bloedheet

Windows Vista energieslurper

19|01|06
Windows Vista, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft dat dezer dagen in de winkels zal liggen, kan niet anders dan een enorme energieslurper zijn.

Dat blijkt uit onder meer een test door Marie-Claire van den Berg voor het Trosprogramma Radio Online. Marie-Claire noemde de <- interface 'bloedmooi', maar de laptop waarop zij Vista draaide werd ook zo heet, dat ze er letterlijk haar vingers aan brandde.

Van den Berg bleek niet echt ten onderste boven van de nieuwe functionaliteit van Vista, al zal dat besturingssysteem ongetwijfeld een stuk veiliger zijn dan voorganger XP. Maar ze is lyrisch over het uiterlijk, over 'de wolkachtige sferen, de transparantie en het glas-in-lood-effect'. Vensters, in cascade geplaatst ogen in 3D als een echte kaartenbak...

Steengrillen

Maar, zo vervolgde Marie-Claire, je kunt dan ook urenlang steengrillen op je laptop, zo heet wordt-ie. Dat zit 'm overduidelijk in de 'hoogwaardige videokaart' die voor die bloedmooie performance nodig is. Een ultramoderne kaart, zoals die onder meer voor de nieuwste games wordt gebruikt en waarvan bekend is dat het een energieslurper is.

Nu het verschijnen van Windows Vista voor consumenten steeds dichterbij komt, laat Linux-bedenker Linus Torvalds weten dat Microsoft's nieuwste besturingssysteem "over-hyped" en geen revolutionaire vooruitgang is. Torvalds is de bedenker van het (gratis) LINUX open source besturingssysteem. Bron: Security.nl

Reacties op Dorpsplein

Naar boven

Vierling

De Van Vollenhoven Vierling

06|01|07
Deze <- foto van de RVD staat vandaag in de regionale kranten van Wegener. Een gebruiker van deze site schrijft: Is u ook opgevallen, dat de vier zonen van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven op deze familiekiek
praktisch dezelfde smaak hebben wat betreft hun keuzes van levenspartner? Die leuke meissies konden bijna als "de Van Vollenhoven Vierling" door het leven gaan, zogezegd...

 

Lauswolt
Lounge Hotel Lauswolt - Foto Bilderberggroep
Lauswolt vanuit de lucht met commentaar van Sante Brun.
Dorpsplein 05|01|07

Vergaderstek

04|01|07
De Telegraaf maakt er vanmorgen goede sier mee, maar reaguurders van de website GeenStijl (trouwens tegenwoordig ook eigendom van De T.) meldden het gisteren al, onopgemerkt door NOS en weet ik wie allemaal: de kabinetsonderhandelaars zitten in Lauswolt, Beetsterzwaag, Friesland. Een Bilderberghotel! 'Een statig landgoed op Friese bodem. Luxe en stijl in een serene omgeving. De combinatie van faciliteiten maakt dit hotel tot een van de mooiste van Nederland...' Was het nou echt de bedoeling om uit het zicht van de media te blijven? En gingen ze daarvoor misschien in het aanpalende koetshuis zitten? Dat geloven ze toch zelf niet.

G.

Circus Sakkers

03|01|07
Dachten we dat Circus Waltz voorbij was, Theo Maassen z'n dikke bakkebaarden had afgerukt, Aart Staartjes uit de doden was opgestaan en weer als Meneer Staartjes door het leven ging, zien we daar - sapperdeflap - een nieuwe circusster aan het firmament. Dikke Deur? (Ach, dat weten nog maar weinig mensen, maar dat was de circusdirecteur uit Pipo de Clown). Nee, want we zien een burgemeesterlijke ambtsketen, die van Eindhoven nog wel. En we zien Alexander Sakkers op de rug van een circusolifant. En wat deed hij daar? Poseren voor ongeveer een derde van pagina 1 van het Eindhovens Dagblad en solliciteren naar de door deze krant gevonden eretitel BurgerSTALmeester. Tot de in het Kerstwintercircus verzamelde Eindhovense kindertjes zei Sakkers: 'Laten we 2007 tot het jaar van de vriendschap maken'. Dat had zelfs Ger Leers van Maastricht niet kunnen bedenken. Wat? Die Sakkers stoot Job Cohen nog eens als beste burgemeester van de troon. G.

Sakkers
Fragment foto in Eindhovens Dagblad
Screenshot

Doek falls

06|12|06
De nieuwssite nu.nl wil ook wel eens wat in het Engels doen. In dit geval laten ze het doek vallen voor de analoge televisie. Dat is dus het doek of gordijn, dat bij het oude lijsttoneel werd (en nog wel wordt) gebruikt om het podium voor het publiek af te sluiten. Dus: Doek falls etc. Zouden ze dat bij voorbeeld in Shakespeareland snappen?

Nee, want dit is een mooi staaltje Steenkoolengels. Maar dan wil je natuurlijk ook weten, hoe zo'n doek in het Engels heet. Stage-curtain? Noop. Theatre-curtain? Bingo! Dictionary.com: 'A hanging cloth that conceals the stage from the view of the audience; rises or parts at the beginning and descends or closes between acts and at the end of a performance'. Wat is het internet toch leuk en leerzaam.

Sintsnoep

Zwarte Piet met mijter

06|11|06
't Is dat deze <- 'Zwarte Pieten' bij V&D in Den Bosch een zak snoep bij zich hebben, in plaats van een staf, maar anders zou je zweren dat het zwarte sinterklazen zijn.

 

 

 

 

 

Hoe de company als vanouds geld verdient door de ene behoefte met de andere op te roepen

Noise canceler in 'leuk reistasje'


Door Ferd Op de Coul en Peter Duijsters
Van de Helmonder Peter Duijsters, lid van de BAM - de stichting Bescherming Akoestisch Milieu - (of: Bestrijding Akoestische Milieuvervuiling) ontvingen we een mailtje waarin hij melding maakt van een Philips koptelefoon waarmee je geen radio- of cd- muziekjes kunt beluisteren, maar die bestaande omgevingsherrie, zoals van bouwvakkers met hun portabele radio's, als het ware neutraliseert.
Philips is toch een merkwaardige company, om zo evident van twee walletjes te eten. De firma produceert op grote schaal geluidsinstallaties en software, rijp en groen, zoals de lamlendige jengeldeuntjes die je bij supermarkten of Blokker permanent uit de plafonds moet aanhoren, terwijl ze anderszijds apparatuur ontwikkelt om die klote-jengels of de herrie van bladblazers - er lopen weer geschifte lieden rond met zo'n ding - te elimineren.

Soms lijkt de fa. Philips nog even slim als in de tijd van de ouwe Anton. Hoewel, wie gaat nu met een loze koptelefoon rondlopen om 'ongewenst geluid' te weren? Peter Duijsters gaat er morgen mee naar de Plus heeft-ie aangekondigd. De tijd van let's make things better voorbij.

De geluidsdemper
Hoe of wat dan ook, Duijsters is laaiend enthousiast. Hij schrijft:
"Ik heb de hoofdtelefoon Philips SBC- HN 110 met actieve Noise canceling van Philips op mijn hoofd en ik moet zeggen, echt geweldig. Deze techniek gaat blijkbaar nog voort. Dit is echt al een stuk beter dan de vorige Sennheiser. Het is een lichtgewicht, maar toch een redelijk grote hoofdtelefoon die je in kan klappen zodat het een klein pakketje wordt. (Er zit ook nog een leuk reistasje bij)

Champagnekleurig

De geluidsreductie zit rechtstreeks in de oorschelp en dat is ook logischer dan in een aparte stift zoals bij de Sennheiser. De Philips heeft daarom ook geen apart buisje dat je mee moet dragen. Met een knopje op de oorschelp kan de geluidsreductie aan of uit. De FM-ruis van de geluidsreductie, die bij de Sennheiser nogal sterk was, is in deze nagenoeg onhoorbaar. Overigens is de hoofdtelefoon ook heel mooi, champagnekleurig uitgevoerd. Anti-geluid is nog steeds geen wondermiddel, maar dit is een goed begin. Hiermee krijg je achtergrondmuziek echt behoorlijk goed weg als je de koptelefoon op je walkman zet. Je eigen muziek hoeft dan niet eens hard te staan om geen last meer te hebben van de omgeving. Ik ga het morgen meteen bij de PLUS uitproberen.

Vooral in het lagere frequentie-gebied (doefdoefdoef) is dit ding beduidend beter dan de Sennheiser. Dat komt misschien ook wel omdat de oorschelpen om je oor vallen. Ik heb het uitgeprobeerd met een stevige Veronica jengel op de radio, ik kon nog steeds naar een mooi stukje klassiek luisteren. Mijn vader had me drie keer gebeld tijdens dat uur en ik had de telefoon niet gehoord :-)

Met dit ding op je hoofd moet de plantsoenen dienst toch wel erg veel moeite doen om je lastig te vallen met die vreselijke bladblowers. Met een muziekje en de noisecanceling aan blijft er niet veel van die herrie over. Scherpe geluiden blijven moeilijk. Toch zou ik zeggen; meteen aanschaffen dat apparaat. De prijs, daar kan je het niet voor laten: ik heb er 68 euro voor betaald." Aldus Peter Duijsters.

Reacties op Dorpsplein

Naar boven

 

Zelfs de verpakking is al nieuws

31|10|06
Microsoft heeft echt de (computer)media in z'n zak. Nu is zelfs de verpakking van het in 2007 te verschijnen besturingssysteem Vista en de nieuwe versie van Office al nieuws.

Schrijft Personal Computer Magazine (PCM) op z'n website: 'De verpakkingen slaan een nieuwe richting in voor Microsoft: ze zijn van duurzaam plastic gemaakt en zien er veel spannender uit dan tot nu toe het geval was.' Goh.
Reactie van ene Jelle op genoemde website: 'Is het plastic ook duurzaam genoeg om gooi en smijtwerk te overleven als het niet werkt?'


Je kijkt door de oogpupil

Alziend Oog

Vroeger hing in de huiskamer van rooms-katholieke mensen een prent, voorstellende een driehoek (de Heilige Drieëenheid), met daarin een oog. Het Alziend Oog. Dat moest je van stoute dingen afhouden. God zag alles.

Een variant daarop bevindt zich al een tijdje in de Eindhovense Vrijstraat, een drukke winkelstraat waarachter, in de richting van de Emmasingel, driftig wordt gebouwd. Dat begon met het tot nu toe hoogste woongebouw van de stad, De Admirant. Tussen die toren en de Vrijstraat, een drukke winkelstraat, moet dus ook nog het een en ander gebeuren. Om dat te marketen zal ik maar zeggen, is bij wijze van bouwschutting een decortje gebouwd, dat regelmatig met grafitti wordt bewerkt, schoongemaakt, bewerkt, schoongemaakt. enz.

Het Alziend Oog biedt de voorbijganger de gelegenheid, door zijn pupil te loeren naar wat er gebeurt. Het nieuwtje is er al een tijdje af, zodat je vanuit de er tegenover gelegen lunchroom van V&D kunt constateren dat iedereen dat kijkgat voorbij loopt. Er gebeurt dan ook te weinig. Kijk zelf maar.

Wat je ziet is de situatie van 27 oktober 2006. We zullen af en toe updaten.

Stropdas

Slechtst geklede politicus

28|10|06
Alles draait om het uiterlijk. Je kunt nu ook wimpers laten transplanteren. Die beginnen dan als 'n gek te groeien, waarna je ze naar smaak kunt bijknippen. Des te gekker is het, dat Nederlandse politici sinds Pim daar nog niks van begrepen hebben.

Als die politici (vrouwen even zoals gebruikelijk daargelaten) tot de slechtst geklede ter wereld behoren, dan is <- VDD-er Hans van Baalen - hier sowieso herkenbaar aan het mondje - waarschijnlijk de kampioen.

 

In de euforie rond de strijd om het lijsttrekkerschap van de VVD, kocht Van Baalen voor het oog van de camera, in een sjieke Haagse winkel een paars-zijden stropdas voor Mark Rutte. Maar de winnaar van het wedstrijdje met Rita Verdonk bleef zichtbaar aanhanger van de de onvergetelijke filsofie van prins Claus z.g. ('Weg met die wurgende slang').

De aartsconservatief Van Baalen moet daar absoluut niets van hebben. Vandaar destijds de vermeende stunt met het stropdas-cadeau. Maar zie nu eens, hoe Van Baalen zijn kledingvoorkeur en smaak (?) praktiseert. Over de kleuren en hun combinatie durf ik nauwelijks meer iets te zeggen, want het is zeer de vraag, of ik nou wel zo'n goeie kijk heb op kleding.
In hetzelfde televisieprogramma, waarin Van Baalen aldus uitgedost verscheen, zat ook zijn partijgenoot Gerrit Zalm, in het streepjesuniform, met een gestreept overhemd en een gestreepte das. Ik weet niet hoe 'men' dat ervaart, maar mij doet zoiets pijn aan de ogen.

Ecluse

 

Bos

Zeepkist is geen zeepkist

27|10|06
Die <- zeepkist waar Wouter Bos op staat te preken, dat is natuurlijk helemaal geen zeepkist. Afgezien van het feit dat-ie knalrood is en voorzien van de tekst PvdA, is die kist ook nog eens met metalen hoeken verstevigd. Om voortijdig door de kist zakken te voorkomen, denk ik - een variant op de klassieke zeperd.

De zeepkist als podium voor sprekerds is niet echt Nederlands - ze is als zodanig afgekeken van de speakers corner in het Londense Hydepark. Daarover meer in Wikipedia

Soapbox

 

Wie op internet naar een plaatje van een zeepkist googlet, komt uit bij (de onderste helft) van <- het schattige prentje van het meisje met het poesje in haar armen (gebruikt door instellingen als de VARA). De complete afbeelding verschijnt, als je soapbox intikt.

Ik heb het nog even met Klokzeep geprobeerd, want we hadden vroeger thuis een kerststal, die mijn oudste broer had gemaakt van een rechthoekige (om niet te zeggen recht-toe-recht-aan-) kist, afkomstig van de gelijknamige zeepfabriek in Heerde, op de Veluwe. Maar dan kom je op sites, waarop allerlei nostalgische producten en afbeeldingen van deze meer dan 80 jaar oude firma te koop worden aangeboden.

Reacties op Dorpsplein

Naar boven

 

 

 

SUV
Meer Photoons

Zo pakken ze dat
in Londen aan

26|10|06
In Nijmegen ontstond vorig jaar 'n hoop commotie rond een plan van linkse politiekers (ze zijn daar overwegend links, hoewel je dat bij de aanstaande benoeming van Thom de Graaf tot burgemeester niet zou zeggen) voor een parkeerverbod voor terreinwagens. Nooit meer iets van gehoord.

Nee dan Londen. Daar hebben ze ook wijkbesturen. En één van die besturen wil nu eigenaren van deze CO2-vervuilers extra zwaar gaan belasten voor een privé-parkeerplaats.

In de wijk Richmond-upon-Thames betaal je voor een parkeerplaats 'voor je deur'

omgerekend jaarlijks 300 euro voor een zuinige auto; de liberaal-democraten van Richmond willen daar voor SUV's alias Chelsea-tractors 1100 euro van maken. De autolobby is natuurlijk tegen. Grotere gezinnen zouden hierdoor 'onevenredig zwaar worden belast'. Wat (nog) niet mee schijnt te spelen is het aantal gevallen van ouderdomssuiker onder kinderen, als gevolg van gebrek aan beweging.

Bron: de Volkskrant.

 

Plee

Nonnenplee

09|08|06
Het Eindhovens Dagblad (bestaat nog steeds, al vrees ik het ergste na het verschijnen van de abominabele halfjaarcijfers van uitgever Wegener) heeft vandaag een curieuze foto (<-detail) van wat het noemt een koninklijk toilet. Het blijkt een closetpot te zijn, behorende tot de inventaris van een in 1898 gebouwde villa in Asten, tegenwoordig in gebruik bij een congregatie van missiezusters.

De Delftsblauwe closetpot is identiek aan die van de Koninklijke Wachtkamer van het Centraal Station.

De Astense nonnen, behoorlijk trots op hun museumstuk, hebben de wc gereserveerd voor gasten. 'Hebben ze wat bijzonders te zien'.

Er zijn evenwel enkele factoren, waardoor ik de wc eerder een nonnenplee zou noemen dan een koninklijk toilet. Dat zijn: 1. de bril van De Blokker en 2. de closetborstel met houder van waarschijnlijk soortgelijke herkomst.

Hoewel, nonnenplee, daarvoor vloekt het een teveel met het ander.

 


Schutter

Merkwaardige straatbeelden

De website HaHa.nu (!) verzamelt foto's van de merkwaardigste standbeelden/straatsculptures over de hele wereld. Er staan er al tientallen op, waaronder <- deze.

 

 

 

 

 

 

 

 


16|07|06Buspaard

27|09|06
In Best is in de politieverordening opgenomen, dat ruiters de paardenpoep zelf moeten opruimen. Maar of daarmee alles opgelost is...?

 

 

HoHoreca

Verbroedering in een ´Italiaans restaurant´


Door Sante Brun
07|07|06
Vandaag is het tijd voor een nieuwe aflevering, nummer 137, in onze serie ‘Vrolijke avonturen in Italiaanse restaurants’. U herinnert zich wellicht het restaurant in Bath, Engeland, waar de obers nog tijd vonden op de gitaar te spelen, waar de bossen Chianti-mandflessen dreigend aan het plafond hingen en het voedsel Italiaanse namen had, maar oerdegelijk Brits was. En het Italiaanse restaurant in Aken waar het voedsel oerdegelijk Duits was en toen ik me daarover beklaagde, de ober verbaasd zei: dan had u moeten zeggen dat u het op zijn Italiaans wilde. En het restaurant in Simpelveld, waar het voedsel, buiten de namen, ook weinig weg had van wat je aan de andere kant van de Alpen zoal voorgezet krijgt.

Woensdag ging ik niet erg ver van huis. Om de hoek, eigenlijk. Het restaurant in de Hoofdstraat in Schaesberg heet Il Giardino. Dat klopt ook, want naast een stuk of twaalf tafels in het restaurant zelf staan er ook evenveel in de tuin. Voor de bediening aan deze ongeveer vierentwintig tafels heeft de leiding drie jongedames ingehuurd.
Pizza

En het is druk. Zeg maar rustig: volle bak. Het restaurant dankt zijn faam, begrijp ik van <- de pizza-expert hier in huis, aan het feit dat het goed scoort op de lijst met beste pizzeria’s in het land, het staat tweede of derde. Ik zie veel pizza’s voorbij komen met daarop een berg fijngesneden witte kool. Witte kool?

Maar eerst de drank. Ik bestel, eigenlijk zonder erbij na te denken, Campari met ijs. ‘Campari hebben we niet,’ zegt het meisje wat kregel. Je ziet haar denken: aansteller, neem toch gewoon bier. Dan maar droge sherry. Die heeft heden een poosje in de zon gestaan (mogelijk om te drogen) en is zo warm dat je de neiging krijgt te blazen. Er is nauwelijks iets schunnigers denkbaar dan een warme droge sherry. Warme zoete sherry, misschien.


 

Dom dom dom

Tussendoor even dit: we zijn om 19.00 uur binnengekomen. Om 19.30 zijn de drankjes er en wordt de bestelling opgenomen. Dom dom dom: op de pizza-expert na nemen we iets anders dan pizza. En dit is een pizzeria die daarnaast toch een uitgebreide kaart met andere 'Italiaanse' gerechten hanteert. Als je als gezelschap alleen maar een pizza bestelt krijg je die gegarandeerd binnen drie kwartier (!) geserveerd. Maar wat ik hier beschrijf was dus mede een gevolg van een keus voor 'normaal' Italiaans eten.Ook zag ik dat de gebakken champignons op de kaart ‘trivolatie’ worden genoemd. (Moet zijn ‘trifolati’.) De serveerster vindt me alweer een aansteller als ik niet de aangeboden frieten of spaghetti (brrr) maar brood bij de gefrituurde vis wil.

Om 20.10 houd ik de voorbij snellende serveerster aan en vraag of ze denkt dat het er vandaag nog van gaat komen. ‘Het komt zo, maar het is druk.’ Ik maak in kleine kring het voornemen bekend om 20.45 te zullen vertrekken, als er dan nog niets op tafel staat. Om 20.35 komt het voorgerecht. Daar valt weinig over te klagen, met name de bruschette zijn goed.

Om 21.10 houd ik de serveerster weer staande en deel haar mee dat nu echt binnen tien minuten het hoofdgerecht op tafel moet staan. Ze kijkt schichtig om zich heen, maar zorgt in ieder geval dat één hoofdgerecht, de om 19.30 bestelde pizza margherita, binnen het ultimatum op tafel staat. Kort daarna volgt de rest.

Zullen we delen?

Nog iets te drinken bij het eten zou wel lekker zijn. Na enig aandringen komt dat er ook. Ik vraag een schijfje citroen bij de gefrituurde vis. Is niet in huis. De vis (nou, vis: drie ansjovisjes, flink wat inktvisringen en twintig kleine garnaaltjes) is inderdaad gefrituurd. Langdurig en meerdere malen, schat ik. De ansjovisjes zijn kurkdroog, de garnalen hard als steen, de inktvisringen nog net eetbaar. Het brood is lekker.

Over de andere gerechten zwijg ik maar.

We waren met zijn vijven en het kostte 108 euro, maar we waren er dan ook bijna drie uur mee bezig geweest. Het was een zwoele avond, de conversatie goed als vanouds. Overigens bleken veel mensen om ons heen in dit restaurant altijd dezelfde ervaring te hebben als wij woensdag. Er ontstond zowaar iets van verbroedering. Als er eens een zeldzame pizza werd geserveerd riep iedereen: ‘Zullen we delen?’

Maar daarvoor kom ik niet in een restaurant, natuurlijk.

 

Reacties op Dorpsplein

Naar boven

Knipsel

 

 

Hamburgering

27|06|06
Misschien is die hamburgeringscursus voor allochtonen toch niet zo'n goed idee.

 

 

Gegoogl

Op hhBest staan sinds vorig najaar advertenties van Google. Die advertenties zijn niet willekeurig, maar worden afgestemd op de redactionele inhoud van de pagina's waarop ze verschijnen. Dat kan tot grappige situaties leiden. Zo had mijn constatering dat 'Arnon Grunberg niet kan schrijven' de afgelopen dagen tot het gevolg dat er reclame voor cursussen Nederlandse taal verscheen. En een item over een roefelhuwelijk van twee tienjarigen, 'inspireerde' Google tot het plaatsen van een advertentie van een 'gecertificeerde organisatie voor kraamzorg'.


Poten

Met je poten op andermans stoel

Je kunt ook op het terras je poten gewoon op een vrije stoel leggen, die straks door een ander moet worden gebruikt. Je kunt net als in de trein, je middelvinger opsteken, als iemand er wat van zegt.


(Fragment van een foto in het Eindhovens Dagblad, dat meiden die een terrasje pikken zo belangrijk vindt, dat het ze op de voorpagina interviewt. Weer eens wat anders dan al die even weinig zeggende BN-ers, moet je maar denken.)

 

 

 

 
Knipsel

Arnon Grunberg kan niet schrijven

Arnon Grunberg kan niet schrijven. Ik constateerde het in mijn weblog op 10 december 2005 en op 15 januari 2006. En ik stel het nu opnieuw, voor eens en voor altijd vast, aan de hand van bijgaand knipseltje uit de VPRO GIDS van deze week.


22|04|06 Zie voor het vervolg Wartaal


Ronald de Leeuw
Fragment van een GPD-foto

Museumstuk

Hierbij roep ik Ronald de Leeuw, hoofddirecteur van het Rijksmuseum, uit tot de slechtst geklede BN-er en daarmee tot museumstuk van het eerste decennium van de 21e eeuw.
En wel hierom: De streepjescode zal over tien jaar - wat zeg ik? vijf - volstrekt gedateerd zijn. Idem dito de stropdas, in weerwil van onverbeterlijke conservatieven als Hans van Baalen.
Maar slechtst gekleed?
Kijk 'm daar nou es poseren (voor de volledigheid: voor De Nachtwacht en naast Máxima van Oranje-Zorreguieta), in een volstrekt niet passend colbert met een beginnend buikje achter daardoor onder spanning staande knoopjes.
Zich van niets bewust, gezien zijn glunderende blik. Die versterkt het effect.

Reactie

Misschien heb je officieel wel gelijk met die naam. Maar in mijn opvatting
zouden mensen gelijk behandeld moeten worden, ook in hun naamgeving. En dan gaat het niet om mevrouw Van Oranje-Zorreguieta maar om mevrouw Von Amsberg-Zorreguieta, zoals de kroonprins de heer Von Amsberg-Von Lippe Bisterfeld is en ons staatsthoofd ook mevrouw Von Amsberg-Von Lippe Bisterfeld.

En ons vorige staatshoofd mevrouw Von Lippe Bisterfeld-Von Mecklenburg. Laat aardig zien hoe Nederlands onze staatshoofden zijn en hoe zinnig het is een openbaar ambt als staatshoofd niet meer door erfelijkheid te laten bepalen. Zoals Troelstra een kleine eeuw geleden al opmerkte: "Erfelijkheid is meer iets voor stamboekvee dan voor een openbaar ambt". ;-)

Piet den Blanken

17|03|06

 

Paul Witteman ook niet geheel vrij van eigendunk

15|04|06
Constateerde ik 'n week of wat geleden dat Paul Witteman zich nog al eens verschrijft, vandaag betrap ik hem op een vergevorderde graad van ijdelheid. Misschien is dat iets te zwak uitgedrukt, want ijdelheid is een vrij algemeen voorkomend verschijnsel, ik ben er ook niet vrij van. Eigendunk, dat is het eigenlijk. In zijn rubriekje Wederhoor in de Volkskrant meldt hij post te hebben ontvangen van de Zweedse ambassadeur. 't Is toch wat. En dan slaat z'n fantasie op hol, want Witteman stelt zich voor dat die ambassadeur een ambtsbericht voor Stockholm schrijft van de volgende inhoud: 'De acceptatie van vreemdelingen levert in Nederland forse discussies op, maar onze landgenoten hebben niets te vrezen. Een verzoekschrift geschreven aan de heer Witteman van het dagblad de Volkskrant om eens aandacht te besteden aan onze nationale trots de componist Kraus, de Zweedse Mozart'.

En?

Nou niks. Geen woord verder over de vraag, waaruit de ambassadeur zou hebben kunnen afleiden, waarom de Zweden in Nederland niets te vrezen hebben. Kennelijk moet Stockholm zonder meer uit het 'ambtsbericht' afleiden, dat een verzoek, gericht tot 'de heer Witteman' geen verzoek is aan dovemansoren.

Belangrijk lijkt slechts in dit krantenstukje dat 'de heer Witteman' wellicht mede onderwerp is van een ambtsbericht van de Zweedse ambassadeur.

Ga zo door m'n jongen.

19|09|06
En dat doet-ie. Sinds kort figurerend als een van de mannen van Pauw en Witteman ('in het gat gesprongen' van Barend en Van Dorp), werd Witteman door zijn compaan gevraagd, of hij 'ook wel eens door prins Bernhard was gebeld'. Zei hij geheimzinnig 'Daar doe ik geen mededelingen over.' Pad tot koninklijke onderscheiding keurig schoon gehouden.

Slaapverwekkend
Reactie van een zekere SVZ op het weblog van Ton Verlind:
Hoe kan het toch dat Paul Witteman steeds weer naar voren geschoven wordt? Hebben de heren netcoordinatoren dan helemaal niet in de gaten dat hij zijn tijd gehad heeft? Dat hij de vertegenwoordiger is van de suffe, saaie journalistiek, waarop geen hond meer zit te wachten? Als er dan zonodig van alles moet veranderen, haal dan ook eens een bezem door de ouwe-jongens-krentenbrood-presentatoren die zo slaapverwekkend zijn!!!!

 

 

Paul Witteman verschrijft zich nog al eens

18|02|06
Paul Witteman kan dan een gerespecteerd presentator zijn en daarvoor bijna even goed betaald als de president van de NS (dat kan de gemiddelde nieuwslezer van het NOS Journaal niet zeggen), met de schrijverij heeft-ie meer moeite.
Onlangs signaleerde ik al eens, dat Witteman als van huis uit roomse jongen een zeperd maakte, door de r.-k. heilige Cecilia de godin van de muziek te noemen. Vandaag raakt hij in zijn muziekrubriek in de Volkskrant verstrikt in een anachronisme met een opmerking over een schilderij uit 1636 van Pieter Saenredam. Het gaat om een interieur van de Haarlemse St.Bavo , een onderwerp dat de schilder trouwens meermalen op zijn ezel heeft gehad. Dat interieur, schrijft Paul Witteman, is amper gewijzigd sinds de beeldenstorm de kerk van alle barokke franje heeft ontdaan. Welaan de beeldenstorm voltrok zich in 1566 en van barokke elementen in de aankleding van kerken kan pas sprake zijn in een periode van ergens in de tweede helft van de zeventiende eeuw en de eerste helft van de achttiende.

Tja, Witteman mijmert over een in 1636 door Saenredam geschilderde Bavo en de Volkskrant plaatst er een reprootje bij van een schilderij uit vermoedelijk 1648 (toevallig bijna het begin van de barok).


Advertentie
Zo maakt de Volkskrant met paginagrote advertenties reclame voor gebundelde stukjes van Paul Witteman. Enig idee wat normaliter een paginagrote advertentie in een landelijk dagblad kost?


Knipsel

Als DE KAT van huis is...

10|02|06
Gelukkig hebben we het Eindhovens Dagblad vandaag wèl ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartoon
©Gregorius Nekschot - www.gregoriusnekschot.nlHalsema
Femke Halsema. TVfoto

GroenSlinks

Femke Halsema, het boegbeeld van GroenLinks richt zich via een in onder meer de VPRO GIDS verpakte brief tot ‘Alle kiezers van GroenLinks’. Ze legt daarin uit, dat ze de opvattingen van die kiezers over een aantal zaken wil peilen en dat de partij financiële steun nodig heeft.
Volgt een uitgebreide vragenlijst over volgens GL belangrijke onderwerpen, die nagenoeg naadloos overloopt in ’n eenmalige machtiging. Er is weinig onhandigheid nodig om die machtiging tot het afschrijven van een bijdrage af te geven, terwijl je misschien wel anoniem aan de enquête had willen deelnemen. Het papier eindigt dan ook met: ‘U kunt deze enquête met machtiging opsturen naar GroenLinks in bijgevoegde antwoordenveloppe.’
GroenSlinks.

ABN-Amro

Minder mogelijk maken

29|01|06
ABN-Amro Verzekeringen ('Meer mogelijk maken') gaat haar werknemers in de nieuwe 95 m hoge kantoorflat aan de A28 in Zwolle min of meer dwingen het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer te laten verlopen. In de tweelaagse parkeergarage onder het gebouw is plaats voor slechts 475 auto's, terwijl het pas voltooide hoofdkantoor 1200 werkplekken telt. Voor wie het mogelijk is, het kantoor binnen 61 minuten met het OV te bereiken, is geen parkeerplaats beschikbaar. Minder mogelijk maken.

Slimme rekenaars onder het personeel (en dat zijn ze daar per definitie) hebben uitgezocht, dat als je tot dusver in een half uurtje met de auto naar je werk reed, je nu waarschijnlijk in die 61-minuten-zone zult zitten. Anderen hebben al vastgesteld, dat er in de buurt een meubelboulevard is, met plenty gratis parkeerplaatsen. 'Maar daar zullen ze wel gauw een slagboom neerzetten.'

Wat een nep

Door Sante Brun
Mooie KLM-blauwe advertentie in de Volkskrant. Take Off Fare bestaat 1 jaar! Aangezien we in de meivakantie met zijn vieren naar New York willen, kijk ik er met belangstelling naar. New York retour vanaf 299 euro. Mooi zo.
Dus welgemoed naar de website van de KLM, om een bestelling te plaatsen. 28 april heen, 8 mei terug. Het systeem berekent het tarief, die 299 euro zijn natuurlijk nergens te bespeuren, maar dat waren we andere verkoopsites al gewend: het genoemde minimumtarief, waarop je dus gretig hapt, is in geen velden of wegen te bekennen. Het dient alleen om je naar de site te lokken.

Maar goed, de KLM kan ook niet leven van de lucht (hoewel) en dus kost het 387 euro per persoon. Ben je toch mooi heen en weer over de oceaan.

Maar dan komt de aap uit de mouw. Vlak voor je gaat afrekenen, zie je dat er nog wat bij komt: per persoon worden ook nog 174 euro in rekening gebracht voor toeslagen en belastingen. Plus per persoon 10 euro reserveringskosten.

Dacht je dus voor nog geen twaalfhonderd euro heen en weer te zijn, blijkt de schade toch 2283 euro en 64 cent te bedragen. Gewoon twee keer zo duur. Dus is er helaas maar één reactie mogelijk: -->

 

klm
GB

Groeiend Best jokt

28|12|05
Het weekblad Groeiend Best wil wel erg graag het braafste jongetje van de klas zijn, maar in zijn ijver jokt het deze week zozeer, dat het bij wijze van spreken rondloopt met een groot kruis op z'n voorhoofd.

GB plaatst een foto van de nieuwe pastoor van de Odulphusparochie, Vincent Blom, om daaronder recht te zetten, dat zij (nu is het vrouwelijk) hem abusievelijk Victor heeft genoemd. En wie krijgt de schuld? Het Zetduiveltje! GB laat dat zelfs op de schouder van de pastoor terecht komen! Levert mooie kop op: De pastoor en de zetduivel.

Allemaal goed en wel. Of juist niet, want, Groeiend Best, het zetduiveltje bestáát niet meer. Hooguit misschien als bronzen beeldje in de hal van het Eindhovens Dagblad aan de Wal - áls het daar nog staat.

Want sinds het zettersvak is uitgestorven, ik bedoel dus het eerbiedwaardige vak van machinezetter, die tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw de krantenkopij regel voor regel in lood goot, valt er ook niks meer te duvelen. Journalisten, correspondenten en andere pennenlikkers, ook die van GB, dienen hun stukken tegenwoordig digitaal, dus op de computer getikt, aan te leveren. Daarbij is gemaks- en voordeligheidshalve ook de functie van corrector geschrapt. Met andere woorden: kijk je schrijfsels na, want zoals je het tikt, zo komt het in de krant!

Dus er valt niemand anders de schuld te geven, zoals vroeger. Ook niet het zetduiveltje, dat inderdaad nogal eens toesloeg, zonder dat de zetter daar iets aan kon doen. Maar nimmer veranderde dat duiveltje de naam Jan in Piet of Vincent in Victor. Zo'n fout kwam en komt nog steeds van de scribent.

 

Fragment krantenfoto

Kindervriend

14|11|05
Is dat nou mijn perverse geest, dat ik bij het zien van deze foto in het Eindhovens Dagblad (fragment) moest denken, dat kindervriend eigenlijk een ander woord zou kunnen zijn voor pedofiel? Verder nog iets opmerkelijks aan deze foto? Ja. Mensen, die geconcentreerd ergens naar kijken, zoals de man links, trekken zonder dat ze dat in de gaten hebben hetzelfde gezicht als dat wat ze waarnemen. In dit geval, 'de te verwachten zoen'.

 

 

 

 

Eet er niet

14|11|05
Bijgaand krantenkopje herinnert me aan een bizar gevalletje (zal ik maar zeggen) met een lichtreclame in Leeuwarden. Aan het grachtje de Tuinen had je ooit een eetcafé, gedreven door mensen uit Waalwijk, die hun zaakje heel toepasselijk Brabantia hadden genoemd. Als geboren Brabander ging ik daar wel eens wat eten, misschien uit nostalgie. Zat je daar aan het raam, dan zag je aan de overkant een lichtreclame van de firma Eternit in een loop: E...ter...nit, E...ter...nit. De baas van het cafetaria en ik waren het er over eens dat dat niet kon. Ik moet er wel even bij vertellen dat dit speelde in een tijd, dat niemand zich nog bewust was van de gevaren van asbest, laat staan dat de fabrikant ervan - Eternit in Goor - in een kwalijke reuk stond.
Dus ik zou tegen de Volkskrant, waaruit het kopje komt, willen zeggen: Als je dan de naam fout spelt (Eterniet), doe het dan 'goed fout': Eeterniet.

Knipsel

Ook

Ook? Werden daar dan al eerder de afgeschafte wetten en regels bekend gemaakt? Of horen die bij de niet waargemaakte beloften van Balkenende en consorten.

Bekendmaking
Overheidsadvertentie op 27|09|05

Ali+B

Ali+B
O, dáárom heeft-ie die klep altijd vanachteren zitten.

Het normen en waarden-kabinet

23|09|05
Bijna iedereen heeft het gezien, dat misselijke gebaar van minister Hoogervorst tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. En zo niet, dan zorgen de kranten vandaag wel voor een foto van het beeld uit het NOS Journaal.

En de baas van dit normen en waarden-kabinet, wat zou die ervan vinden? Interesseert me eigenlijk weinig meer, vooral niet sinds ik hem vanmorgen op een foto in de Volkskrant tijdens de debatten in de Kamer zag hangen. De Minister President!

Vinger
Hangen
FNV

Mooi weer gehad?
En of, kijk maar

Luchten
Foto Pixelmania

Of houdt de FNV ons een zoethoudertje voor?

 

 

Niemand geeft graag toe, dat-ie voor niks honderden kilometers heeft gereden om een vakantie in het water te zien vallen. Mooi weer gehad? Nou en of, kijk maar. Maar vakantiefoto's kunnen zijn vervalst. Blauwe luchten in plaats van bewolking. De website Pixelmania geeft aanwijzingen, hoe je die truc moet toepassen. Een Workshop heet zoiets.


Hohoreca

mmmmmmmmm

Bella Italia

Door Sante Brun
Les een: als je  van een restaurant een kortingsbon in de bus krijgt, nooit gebruik van maken, kan niks zijn.
Les twee: 95 procent van de Italiaanse restaurants in Nederlands zijn geen Italiaanse restaurants.
En dat terwijl ik mezelf tot de gevorderden reken, les 50 al lang achter de rug. En dan toch naar zo'n ballentent toe gaan.
Het slachtoffer is ditmaal La Rosa.
Les 3: Ga nooit naar een restaurant dat La Rosa heet. En al helemaal niet als het gevestigd is in Simpelveld.


Je kunt van tevoren weten dat ze daar een hele grote emmer kant en klare tomatensaus hebben klaar staan waarvan ze over vrijwel elk gerecht een flinke scheut uitstorten.
De meisjes van de bediening zijn, en ik ga nu even af op het uiterlijk, van Marokkaansen of Turksen huize. Hoewel ze dat type op Sicilië ook wel hebben. In ieder geval hebben ze ongeveer even veel idee van Italiaans eten als Turkse of Marokkaanse meisjes.
We krijgen de kaart die tientallen gerechten bevat. Alweer een hint, ik meen uit les 12: een Italiaans restaurant heeft nooit een uitgebreide kaart. Maar we zijn nu eenmaal hier.
In onze wijsheid zien we af van een antipasto (op de kaart 'antipasta' genoemd) en nemen alleen een primo (pasta) en een secondo (hoofdgerecht.) Met dit onderscheid zijn de serveersters niet bekend. We bestellen resp. pasta a la Norma, ondanks dat daar mozzarella bij is en geen ricotta, en pasta della casa, bevattende inktvis en courgette. En dan een hoofdgerecht. Hoofdgerecht? Maar die pasta, dat is al heel veel hoor. Breng dan halve porties? Nee, dat kan niet...
Het bestelde arriveert. De inktvisringen hebben zich ergens in een enorme hoeveelheid beslag verstopt. Geen nood: ze zijn al dusdanig lang uit de diepvries dat je ze goed proeft, zelfs nog boven de smaak van oud frituurvet die aan het beslag kleeft. Er gaat niets boven zeebanket dat nog net niet zelf van je bord wandelt. De courgette, u raadt het, is tot snot gekookt.
Dat geldt ook voor de berg in dezelfde tomatensaus verdronken bloemkool en broccoli die liggen naast de in een plas tomatensaus gesneefde tot snot gekookte spaghetti, en dat allemaal weer naast een redelijk goed gegrilde entrecote, die weer, enfin, bedenk zelf iets waar een plas tomatensaus aan te pas komt. De kalfsfilet aan de overkant is taai en is verdronken in een plas sterk naar nootmuskaat smakende gesmolten gorgonzola.
Dit koningsmaal kon worden vergoed met 75 euro. Een koopje, als je rekent dat je er toch weer een geinig stukje aan overhoudt.
Als je nog niet voldoende geschrokken bent: klik dan eens hier. Van die site komt ook de foto, die een typisch gerecht van de tent weergeeft. Dat brood krijg je er trouwens niet bij.

 

Stoepje of ober vervangen

01|08|05
Vrouw neemt kopje koffie op terras van Sint Maarten aan de Markt in Oirschot. Ober brengt koffie met flink voetbad voor 1,50 euro. Neemt 2 euro mee. Vrouw wil vertrekken, maar wacht al 5 minuten op teruggave van 0,50 euro (1,50 is meer dan genoeg, zeker voor koffie met voetbad). Ze loopt naar de ingang van het café en precies op dat moment komt de ober er aan. Vrouw vraagt, afgezien van 0,50 om servetje voor tegen het voetbad. Zegt die ober: 'Komt door dat stoepje daar'.

Stoepje of ober vervangen of allebei.

Zó goedkoop hoeft het nu ook weer niet, maar je wordt toch wel een beetje weemoedig als je deze prijslijst ziet uit het midden van de jaren vijftig. (Foto collectie Joop van Gent.)

 

07.01.04 18:44 Ik heb hier nog een kattebelletje liggen van gisteravond. Meldde het NOS journaal, dat de horeca ondanks prijsverhogingen kampt met een dalende omzet. Laat ik nou in 2003 zelfs de plaatselijke ijssalon gemeden hebben als de pest vanwege de ongehoorde prijsverhogingen.03.02.04 14:19 In de (Franse) wintersportgebieden kunnen ze er ook wat van. Bij voorbeeld: 5,20 voor twee flesjes Orangina (limonade) vermeldt het kasbonnetje, dat mijn vriend Joop - dezelfde als die van hiernaast - meebracht. Het had trouwens weinig gescheeld of Joop betaalde 23,40 (teveel) voor consumpties die hij niet had genoten. En denk maar niet dat er meer af kon, dan een gemompeld 'pardon monsieur'.

Doorsturen

prijslijst

Nota

Naar boven

Uitkleedpartij in toeristisch Sluis

25.02.04 12:43 Brasserie Ter Kade in Sluis: een beker warme chocolademelk met slagroom: € 3,70, het kan ook 3,85 wezen, ben ik even kwijt. Het is daar dus véél te druk, met als bijkomend gevolg, dat de chocolademelk eerst op de bar staat af te koelen.

Ook hohoreca-ervaringen? Meld ze hier.

Bier te duur voor cafehouders

05.03.2004 14:41 Overigens... Koninklijke Horeca Nederland beweert volgens een NOS-Teletekstbericht, dat caféhouders 43% meer voor een liter bier betalen dan Pietje Puk in de supermarkt.

 


Groen Brothers

17|07|05
De Groen Brothers zijn net terug van een jaar lang comedy maken in Canada. In die tijd hebben zij nieuwe filmpjes gemaakt, die je op hun site allemaal kunt bekijken. IK heb er tot dusver twee gezien, waaronder die over een vent die vanuit een restaurant op zoek gaat naar de toiletten. Dat duurt even. En die over een jager die zelf door zijn buit wordt opgevreten. Zeer diervriendelijk.


k750
Foto Sony/Ericsson

Hellup, een 'machtig mooi mobieltje'

11|07|05
Op Dagelinks.nl staat het volgende te lezen:
Als je bereid bent om een mobiel-abonnement te nemen is er nu een aardige actie van KPN met een Hi-abonnement voor 20 euro per maand. Daarbij krijg je gratis de Sony Ericsson k750i. Voor dat abonnement kun je een uur bellen, maar het toestel bevat zoveel dingen in zo'n klein apparaat, dat is bijna ongelooflijk: Uiteraard een telefoon (ook handsfree en met de mogelijkheid om te reageren op steminstructie. Daarbij kun je ook een "toverwoord" gebruiken, als je dat roept gaat de telefoon een vooraf ingeprogrammeerd nummer bellen en schakelt ie automatisch op handsfree, dus je ligt bijvoorbeeld gewond in een canyon, je telefoon ligt een eindje verderop, kun je toch nog om hulp bellen...).

Er zit een camera in die eindelijk eens fatsoenlijk foto's maakt met 2,0 megapixels, er zit een mp3-speler ingebouwd die je dankzij een verwisselbare kaart kunt opkrikken tot 1 gigabyte of meer (er zit ook een wekker in die je met je eigen mp3 via de luidspreker kan wekken), er zitten spelletjes in (machtig mooi beeld, o.a.een vliegtuigspel) en er zit tenminste standaard een kabeltje bij zodat je alle foto- en muziekbestanden zonder problemen via de verkenner van je pc heen en weer kunt slepen. En, euh nee, ik heb hem zelf niet. Dit voorjaar net weer een contract voor 2 jaar aangegaan. Maar daar heb ik een Canon digitale camera bij gekregen!
www.sonyericsson.com/k750/ 9-7-2005 21:26Hellup! Ik wil een telefoon waarvan je de bel met een slinger moet aanzwengelen, en die het alleen doet als je hem goed hebt aangesloten op de dynamo van je fiets en dan heel hard fietst. Ik heb nu zo'n ding dat foto's maakt, maar wat moet ik met die foto's? Ik heb een mooie (digitale) camera. En ik heb drie apparaatjes waarmee ik in de trein muziek kan luisteren en ik reis bijna nooit met de trein. Om de telefoonfoto's te versturen moet ik eerst i-mode nemen, en dat wil ik niet, zie mijn stukjes over KPN. Bovendien: Sony Ericsson, die gingen toch failliet? Ben je helemaal mooi klaar.

En als ik dan toch een moderne telefoon moet hebben dan wil ik er een waar ik alle onzin zelf af kan slopen, zoals dammen en schaken en andere spelletjes, honderd ringtones (eentje, een gewone bel, is voldoende) allerlei plaatjes om je beeldscherm onleesbaar mee te maken; een toestel verder dat niet de hele tijd overschakelt naar buitenlandse zenders en waarmee je normaal kunt typen, want sms-en gaat nog op een manier die te primitief is voor woorden.

Ik wil de treinbrief terug!

Sante Brun.

DoorsturenReageren; kan ook per e-mail

Naar boven

Am-the-Nar Gaillard

Ik herinner mij nog het satirische maandblad "Mandril", dat destijds helaas slechts een korte levensduur was gegund omdat satire in dit land niet tot de meest indringende facetten van ons gevoel voor zelfspot, humor en relativeringsvermogen behoort. In dat blad prijkte eens een prent, waarop een als Egyptische vorst vermomde, ondoorgrondelijke figuur was getekend achter het loket van een "instantie" waar men zich kon laten afstempelen voor een uitkering of waar je aangifte kon doen omtrent leven of dood. Het bijschrift van de cartoon luidde:"Amb-The-Nar". Ambtenaren stonden decennia lang te boek als luie, ondoorgrondelijke wezens zonder ziel. Ze hadden slechts oog voor het klokje van vijf en deden verder automatisch wat hen krachtens voorschriften, regels en arbeidsovereenkomsten was opgedragen. Al het menselijke was hen vreemd en misschien komt deze afwijking van de soort "homo sapiens erectus burocraticus" nog wel eens sporadisch voor. Zo niet in Son & Breugel. Daar staan ambtenaren hoog aangeschreven. Zo hoog, dat niemand minder dan de eerste burger, Hans Gaillard, zelf eens een dagje loket dienst voor zijn rekening wilde nemen om te ervaren wat er in de burgerij van zijn gemeente leeft. Het bleek een groot succes. Zowel de heer Gaillard als de door hem van paspoorten, rijbewijzen of vergunningen voorziene of anderszins met raad en daad bijgestane burgers, bleken dik tevreden over het dienstbetoon van de burgervader. Volgens mij verdient dit voorbeeld navolging. Best mogelijk overigens dat Gaillard niet de eerste, burgermeester achter het loket is. Misschien is Job Cohen of Ien Dales hem wel vóór geweest. Zo niet dan lijkt de vraag gewettigd, of deze invalsbeurt van Hans Gaillard "überhaupt" in ons land al eerder is gepraktizeerd. Anders moet ie in het Guiness Book of Records, of in de Brabantse editie, als die mocht bestaan. Ferd Op de Coul Doorsturen

Kerk

Geen zomertijd in Vierlingsbeek

27|03|05 In Vierlingsbeek, op het randje van de Peel bij Boxmeer, is vannacht de zomertijd niet ingegaan. Ik heb het gecontroleerd. De torenklok van de Sint-Laurentiuskerk staat er om 3 minuten voor 12 op 3 minuten voor 10. Drie keer vergeten die klok te verzetten? Echt niet. Die klok is kapot, zo zit dat. Dat heb ik begin februari al in De Limburger gelezen. Die meldde dat de klok sinds december stuk is. Drie maanden zit Vierlingsbeek (2600 inwoners) nu zonder de juiste tijd. Pastoor Teunissen heeft er een stukje over in het Dorpsblad geschreven.

De zaak zit vast op de kosten, want die zijn uitzonderlijk hoog door de eisen, die de ARBO-wet stelt aan de veiligheidssmaatregelen ten behoeve van de monteurs. Ik wil daar toch 't fijne van weten. Dus op paasmiddag (na terugkeer van de klokken uit Rome!) aangebeld aan de monumentale pastorie. Je zit fout, zegt levensmaatje, de pastoor woont hier niet meer. Klopt, zegt de vriendelijke mevrouw die open doet en de gelukkige bewoonster van het indrukwekkende pastoorshuis blijkt te zijn. De parochieherder heeft domicilie in de bungalow ernaast. Maar voor dat we ons daar heen begeven, vraag ik voor alle zekerheid toch maar vast, hoe het zit met dat uurwerk. 'Ja, we missen 'm heel erg. Er wordt een inzamelingsactie voor gehouden' meldt de pastorijbewoonster. En de pastoor? Niet thuis. Bij z'n moeder, veronderstelt levensmaatje. Of bij z'n vrouw, opper ik ondeugend.

Vierlingsbeek heeft overigens een prachtige zaalkerk, met een vrijstaande zeskantige toren. Gebouwd na de oorlog, waarin de oude kerk is verwoest. Er is daar toen onmenselijk gevochten en heel het dorp moest worden geëvacueerd. Het is of ze daarna hebben gezegd: We zullen eens een poepie laten ruiken. Dat zouden de inwoners nu eigenlijk weer moeten zeggen. Komop, Vierlingsbeek, geef die slinger een hengst.

Doorsturen

Reactie

Sante, Email : sante.brun@planet.nl Home Page : Het mooie is dat je op die foto van de toren in Vierlingsbeek niet kunt zien dat de klok daarin niet op zomertijd staat. Een mooier bewijs dat de tijd eigenlijk helemaal niet bestaat, kan niet geleverd worden. 27|03|05 Ook reageren Naar boven

Gekapte bomen

Even schrikken in Het Groene Woud.

 

In Boxtel kun je bomen zomaar rooien

24|03|05 Langs het Hollands Diep, een landbouwweggetje dat veel wordt gebruikt door recreanten en fietsers vanuit de richting Liempde op weg naar de landgoederen Velder en Heerenbeek - deel uitmakend van het aaneengesloten natuurcomplex Het Groene Woud, zijn liefst veertien populieren gekapt.Is daarvoor geen vergunning nodig, heeft hhBest de gemeente Boxtel gevraagd. Antwoord Wim Netten, opzichter Openbare Werken: Volgens artikel 4.5.2 lid 2a van de gemeentelijke APV zijn Populieren die een éénrijige beplanting vormen langs landbouwgronden vrij van vergunning. Bestuurlijk werk aan de winkel.DoorsturenReageren Naar boven

 

WerkkamerKamervoorzitter Weisglas in zijn werkkamer. Naar foto Martijn Beekman-de Volkskrant.

Een foto waar veel op te zien is

08.03.05 Deze foto staat vandaag in de Volkskrant bij een Profiel van kamervoorzitter Frans Weisglas. Een man die volgens zijn omgeving eerder trots is op zijn baan, dan dat hij ijdel is. Een goede foto dus, van Martijn Beekman, want die geeft dat weer. Maar er is nog veel meer op die foto te zien. Klik er maar eens op.Of klik hier Doorsturen Reageren Naar boven

Kabelgoot

Kamervoorzitter Frans Weisglas heeft nu een kabelgoot. Lees maar:Soms is het oog van een buitenstaander nodig om slordigheden te signaleren. De wirwar van kabels geven inderdaad geen representatief beeld van zijn kamer. Het enige excuus is dat de Voorzitter niet werkt achter een standaardbureau maar achter een tafel. Die tafel biedt weinig mogelijkheden om snoeren weg te werken. Ik kan u melden dat inmiddels alle snoeren onder de werktafel van de Voorzitter keurig zijn weggewerkt in een kabelgoot. Met vriendelijke groet, Annette Meere Secretaresse Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

Foto's hoeven niet altijd keurig en netjes te zijn

De fotograaf, Martijn Beekman op Dorpsplein van hhBest: Altijd leuk om je eigen naam in Google te stoppen : ik kom uit op hhBest.nl !. Over mijn foto van Frans Weisglas in de Volkskrant. De dradenboel bij zijn bureau heb ik niet over het hoofd gezien, het is juist mooi als er draden in beeld zijn!! Foto's hoeven niet altijd keurig en netjes te zijn!!! Groet Martijn Website Martijn Beekman, fotograaf Reageren kan ook per e-mail

Naar begin van het onderwerp

Wanneer is er eigenlijk reden tot alarm?

Reisadvies

25.02.05 Wanneer is er eigenlijk reden tot alarm slaan over de trein? Dat vroeg ik mij af, toen ik vanmorgen de kop zag in het Eindhovens Dagblad. Typisch zo'n opgefokte kop, die de eindredacteur entameert, omdat hij/zij denkt dat de krant anders niet gelezen wordt.

Want waar gaat het over? Over de vrees bij het provinciaal bestuur, dat de service van de NS op het Brabantse spoor met de nieuwe dienstregeling achteruit gaat. Zodanig, dat van het grootse perspectief, dat eerder door de provincie is geschetst: snelle en frequente verbindingen tussen de Brabantse steden geen

bal terecht zal komen.

Welnu, hoe terecht is die vrees? Zéér, denk ik want de NS maakt er nú al een potje van. Om dat aan te tonen, heb ik die onvolprezen reisplanner van de spoorwegen maar eens gebruikt, om uit te zoeken, hoeveel tijd het me kost om in de avondspits van Best naar Roosendaal te komen (ca. 75 km). Je wilt het niet weten. Anderhalf uur! Je vertrekt met de stoptrein van tien over half vijf, komt om 17:07 aan in Tilburg, moet daar achttien minuten wachten op de sneltrein, die je uiteindelijk om 18:06 in Roosendaal positioneert.

Kop
 

Doorsturen

Reactie

Nou Nou… en hoe lang denk je er over te doen in de spits met de auto? Ik rijd zeer regelmatig met de trein naar Zutphen. Ga ik kwart voor 9 van huis. Trein van 8.54. Kom ik ruim 1,5 uur later aan om daarna nog 10 minuten te moeten lopen. Reistijd 2 uur. Zonder file 1,5 uur… maar met?? Kon nu wel uitgeruster thuis (en reis 1ste klas, dat wel :-)

Willem Schaaij.

Ik heb het nog eens nagekeken, maar Roosendaal is over de weg 80 km en Zutphen 121. Ik reken alleen de tijd, in de trein of wachtend in stations doorgebracht. Het spoor doet dus, als de gegevens van Willem kloppen en dat doen ze natuurlijk, over die 80 km naar Roosendaal even lang als over 120 km naar Zutphen. Met files heb ik even niks te maken. Ik reis toch per trein, of niet? Dus hoezo nou nou?

Guido.

Ook reageren

Naar boven

 

Knipsel

 

Alweer een kandidaat voor een nieuwe partij

22.02.05 13:56 <-Aangezien de VVD dit helemaal niet ziet zitten - wat de Volkskrant tot mijn verbijstering vergat na te gaan maar wat Radio 1 Journaal zich haastte te verifiëren - hebben we hier met ene drs Patrick van Schie niet alleen een potentiële dissident, maar wellicht ook een kandidaat voor een nieuwe partij. Tenzij bok Wilders ook op deze haverkist duikt. Hoe dan ook, electoraal hebben we hier weer een bijzonder wenkend perspectief.En zo kunnen we weer dágen doorgaan.

Geen guillotine op de Dam

23.02.05 11:46 Wat zei ik gisteren? Dágen. Lees bv Sante Brun vandaag maar eens over de VVD. En de Volkskrant breit op pagina 2 het een en ander recht, waarop ze Patrick van Schie laat verklaren: 'Let wel, ik pleit niet voor het vierendelen van moordenaars'. Terwijl ik me net had zitten verheugen over het perspectief op de realitybeelden van zoevende guillotinemessen op de Dam. De schat. Van Schie kreeg intussen van Wim de Bie het advies, die lullige doctorandustitel maar eens gauw weg te werken met een promotie op 'de geschiedenis van het liberalisme'. Doorsturen

 

 

Educatief motorzagen

Door Ferd Op de Coul

Motorzagen

Maak er een stukje moderne opvoeding van en je krijgt voor de meest waanzinnige absurditeiten een bemoedigend ruggensteuntje van lokale bestuurders en als het even kan, nog een eenmalige subsidie ook, om de organisatie van het evenement in goede banen te leiden. We zien het bij sterke beroepsdeformanten onder vrachtrijders, die elk jaar door Afrikaanse woestijnen crossen richting Dakar, maar, dichter bij huis, kun je ook e.e.a. beleven. Neem nu het - ja u leest het goed - "Edukatief motorzagen", dat dezer dagen volgens het Eindhovens Dagblad in het doorgaans toch rustige dorpje Wintelre bij Veldhoven wordt georganiseerd.

Het schijnt te zijn dat het hanteren van motorzagen, tenminste als ze draaien, een vrij gevaarlijk soort van menselijk handelen is, als gevolg waarvan soms in een handomdraai een vinger of een paar vingers van de overige tengels kunnen worden verwijderd. Bovendien schijnt het zagen ook andere fysieke beheersbaarheden te vergen, waarbij je er voor moet waken, dat de motorkettingzaag geen averechtse of onverwachte kuren aan de dag legt, als gevolg waarvan de dienstdoende doorzager het werktuig in plaats van op, in de heupen krijgt..

Komaan, dacht de voormalige Nederlandse kampioen motorkettingzagen - die wedstrijden bestaan dus echt! - Harry Hoppenbrouwers welgemoed, "Dat kan allemaal beter, sneller, veiliger en" - de verbazing van de ED-lezers groeit tot grote hoogten - "milieu-vriendelijker bovendien". Dus gaat een aantal kettingzagers zondag in de bossen bij Wintelre het geboomte te lijf. "Educatief" wordt van twee tot zes uur de rust in dat bos langs de Oostelbeersedijk met die knetterende rotzagen verstoord. Net als in de regenwouden van Zuid-Amerika en Azie, waar deze dingen dagelijks eeuwenoude woudreuzen met de grond gelijk maken, in oppervlakten zo groot als de provincie Utrecht. Milieuvriendelijk educatief ketting-motorzagen in Wintelre! Dat kan alleen een zieke geest verzinnen. Hoeveel bomen gaan er aan, Herry, pardon, Harry?

15.02.05

DoorsturenNaar boven

Reageren

Decolleté

Te huur

28.01.05 20:25 Die jongens, die aan het begin van de vorige eeuw deftige heren vanwege hun hoge boord nariepen: muurvlakte te huur, waren dus zo gek nog niet. Een 27-jarige Engelse biedt op de veilingsite eBay haar decolleté aan voor advertenties. Tot nu toe is 66 pond geboden, zo

meldt het Nederlandse Personal Computer Magazine op zijn website. De vrouw is kennelijk geïnspireerd door een man, die enkele weken geleden zijn voorhoofd aanbood. Hij beurde zo ongeveer 30.000 dollar.
Knipsel

Elektriciteit (en gas) duurder door privatisering

26.01.05 8:51 Hier kunnen we dus heel erg kort over zijn. Deze krantenkop van vanmorgen kan worden gelezen als 'Elektriciteit en gas duurder door privatisering'. Immers de aansluitingen van de nutsbedrijven werden vroeger als automatisch door mensen van die bedrijven gecontroleerd. Sinds de overheid uit beeld is verdwenen, gebeurt dat sporadisch en wordt bij voorbeeld het opnemen van de meterstand aan de gebruiker, eventueel fraudeur overgelaten. Reageer

 

Lacotebelge

La Côte Belge

Leuk fotostripje. Typisch internetcultuur. Dat dit drieluik uit België komt, valt af te leiden uit de bestandsnaam, lacotebelge1.jpg. Niet veel van de humoristisch bedoelde huisvlijt, die mij per e-mail wordt toegestuurd, kan mijn enthousiasme wekken. Vaak vindt men het ook nodig, een en ander toe te lichten, zoals hierbij:'Was mooi maar aan alle goed dingen in het leven komt een eind!' Boven de mail stond trouwens: 'De Nederlandse kust door de eeuwen heen?!'. Neem ook goede nota van ?!

Hoe dan ook, leuk in mekaar gezet en dus op deze site geplaatst. Natuurlijk heb ik geprobeerd de bron van wat uiteindelijk een soort kettingmail is geworden, te achterhalen. Temeer, omdat de bestandsnaam het getal 1 bevat. Zijn er meer? De 'trefzin' la cote belge tussen aanhalingstekens, levert bij Google Images heel wat op, maar niets wat ook maar in de verte verwant is aan deze 'strip'. Doorsturen Naar boven

Naar boven

Beweegredenen

28.11.04 20:03 Merkwaardig bericht op www.Nieuws.nl: De Limburgse politie onderzoekt de beweegredenen van een 35-jarige Duitser, die in de nacht van zaterdag op zondag in een

Maastrichts hotel achtereenvolgens twee vrouwen aanrandde. Hij begaf zich naakt van de ene hotelkamer naar de andere en werd tenslotte van het bed van de tweede vrouw gelicht. 'De motieven van de Duitser zijn vooralsnog onbekend', zo citeert Nieuws.nl kennelijk nauwgezet het politierapport. Ik zou zeggen, hij had er gewoon zin aan.
Poetin

H.Hartgebaar

26.11.04 Reuters verspreidt vandaag een foto, waarop je volgens het bijschrift de Russisiche president Poetin een opmerking ziet maken tegen premier Balkenende. Het zegenende gebaar dat Poetin daarmee met de linkerhand maakt is exact dat van Jezus Christus. Bij de H.Hartcultus onder rooms-katholieken werden beelden gebruikt, waarbij de Christusfiguur met de ene hand wees op zijn brandende, door een doornenkroon omgeven hart en de andere hand opstak op de manier zoals Poetin dat op de foto doet. Het zal Balkenende als protestant niet zijn opgevallen, maar wel de gebruiker van katholieke huize, die mij de foto toestuurde.

Doorsturen

Christus
Prentje

Zoek je met Google naar afbeeldingen, dan blijken queries als h.hart of sacrecoeur niets op te leveren. 'Christus' des te meer! Het gebaar is veel ouder dan het negentiende eeuwse heilig hart. Het prentje onderaan zag ik in een etalage in Willemstad, Curacao.

 

 

Knipsel

Middelvinger

24.11.04 11:00 Onlangs heb ik meegedaan aan BROEM, een soort herijking van mij als bestuurder van een motorrijtuig op vier wielen. Degene die mijn rijden beoordeelde is een oud-instructeur van de landmacht, een aardige, ik mag wel zeggen wijze man, die mij na afloop op twee dingen attendeerde, waaronder: Denk aan de nacontrole. Dat sloeg op het volgende stukje praktijk: Ik reed op een rotonde in de Bestse ringweg, toen er van rechts een groepje leerlingen van het Heerbeeck College aan kwam fietsen. Ik had voorrang en verliet dus gewoon (dat wil zeggen met ingeschakelde rechter richtingaanwijzer!) de rotonde. De instructeur: 'Ik heb niet echt kritiek, maar ik raad je toch aan, nog even goed te controleren of die kinderen al babbelend niet vergeten te stoppen. Dat noem ik nacontrole.' Een prima advies, dat ik niet makkelijk zal vergeten. En al helemaal niet na het lezen van het bericht hiernaast.

Let op, het meisje maakte deel uit van een groepje fietsers. En om precies te zijn - ik heb het gecontroleerd - leerlingen van het Heerbeeck College. Ik wil niemand de schuld geven, zelfs de 18-jarige autobestuurder niet, al gaat die het bij de huidige verkeerswetgeving nog heel moeilijk krijgen. Maar ik wil nog wel even kwijt dat ik in de omgeving waar het ongeval gebeurde wel heel vaak Heerbeeckers zie fietsen, die het zo gezellig vinden om met vieren naast elkaar, stuur van de buurvrouw vasthoudend, de wegen te blokkeren, om dan bij verzoek wat op te schuiven de middelvinger op te steken.

Reactie Heerbeeck College

Even reageren op uw bericht. De indruk wordt gewekt dat alleenleerlingen van het Heerbeeck College slechtverkeersgedrag zouden tonen. Ik denk dat wat u beschrijft op een aantalmiddelbare scholieren in heel Nederland van toepassing is. Het verkeereist in deze leeftijdsgroep helaas de meeste slachtoffers. Wij weten,als geen andere school, hoe afschuwelijk en hoe triest de gevolgenkunnen zijn van een klein moment van gebrek aan aandacht in het verkeer,juist bij deze vaak onbesuisde groep weggebruikers. Het is dan ook niet voor niets dat wij veel aandacht schenken aanverkeerseducatie, in samenwerking met Gemeente, politie en 3VO. Behalvehet wijzen op de verkeersregels proberen wij onze leerlingen ook"verkeersfatsoen" bij te brengen. Dat is een taak van de school, dat iseen taak van de ouders, dat is een taak van ons allemaal. Elkaar dezwarte piet toeschuiven heeft in deze geen enkele zin. Duidelijkheidverschaffen aan, sturend optreden naar maar tegelijkertijd ook rekeninghouden met onze jongelui: daaruit bestaat het totaalpakket vanverkeerseducatie. Maar boos worden op Oirschotse leerlingen die in huneigen gemeente wel voorrang hebben op rotondes en vervolgens 5 kilometerverderop aan ongeduldige automobilisten voorrang moeten geven: dat staatdaar lijnrecht tegenover. Het verkeer en de veiligheid van alledeelnemers, maar zeker ook die van de meest kwetsbare groep (onzeleerlingen), moet ons aller zorg zijn en moet maatschappelijk brede aandacht krijgen.Bovenaan uw site staat "Ergernis is ook een vorm van vermaak". Ergernis inhet verkeer is echter levensgevaarlijk! Met vriendelijke groet,Drs. A.G.W.E. de Vries,Wnd. Directeur Heerbeeck College

DoorsturenOok reageren Naar de aanleiding tot deze reactie

Naar boven

Balkenende en Carasso Balkenende en Carasso

Huwelijk

20.11.04 14:54 Premier Balkenende werd vrijdagavond laat - het was onvermijdelijk - in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen doorgezaagd over artikel 147 (godslastering) en de onenigheid, niet alleen hierover, in het kabinet. Parlementair verslaggever Lucella Carasso wist van geen ophouden en je

zag de zweetdruppeltjes als het ware op het voorhoofd van Balkenende blinken. Op een gegeven moment ging het over de vraag, of je de verhoudingen binnen een kabinet, zo niet met een verstandshuwelijk dan toch met een huwelijk uit liefde zou kunnen vergelijken. Met deze wending kon Balkenende niet uit de voeten. Sterker: hij kon nauwelijks meer uit zijn woorden komen. Luister maar (RealAudio-bestand 29 KB). Wel Realplayer nodig.Doorsturen

Naar boven

Krantenkop

Jeeezus!

Trouwens....zie ook de rubriek WarTaal

 

Hoofd

Doekle Terpstra: 'Dit kan niet'

04.10.04 18:56 De voorzitter van het CNV, Doekle Terpstra, medeorganisator van de massademonstratie op 2 oktober 2004 in Amsterdam, heeft zich in het tv-programma Twee Vandaag nadrukkelijk gedistancieerd van een individuele actie, waarbij het 'bebloede hoofd' van premier Balkenende in de stoet werd meegedragen. Het beeld is slechts door enkele kranten gepubliceerd, waaronder Metro (nogal prominent op pagina 1) en het Algemeen Dagblad. Twee Vandaag-presentator Jongbloed liet de Metro tersluiks even zien en Terpstra zei: 'Dit soort ziekelijke geesten hoort hier niet thuis'. Even tevoren had de oud CDA-politicus Willem Aantjes de demonstratie als waardig bestempeld.

Doorsturen

Affiche

Rijksvoorlichtingsdienst: 'Dit kan niet'

05.10.04 13:17 En de Rijksvoorlichtingsdienst vindt dat dit niet kan. Een poster voor het feest Ex Porno Star in Amsterdam, waarop Balkenende een nummertje maakt. Zij spant een kort geding aan tegen de organisator, Gijs van der Wint, om het affiche uit het straatbeeld verwijderd te krijgen. Gebruik van portretten van bewindslieden voor commerciële doeleinden gaan wij altijd tegen en nu zeker, aldus directeur generaal Gerard van der Wulp tegen de Volkskrant. Van der Wint zegt echter, dat het wel degelijk een vorm van meningsuiting is: 'een reactie op de truttigheid waarmee we worden doodgegooid'. Ook de NOS bericht over deze zaak op haar website. Geen van de media laat het affiche zien. De NOS toont een traditioneel portret van premier Balkenende. Voor de volledigheid: de website hhBest is onafhankelijk en a-commercieel.

En de rechter vindt dit ook

06.10.04 14:02 De voorzieningenrechter in Amsterdam denkt er precies zo over als de Staat (RVD). Hij/zij heeft bepaald, dat de affiches moeten worden afgeplakt. Ook op de internetpagina's van Ex Porno Star mag er niks meer van te zien zijn. De eventueel door EPS te betalen dwangsom kan oplopen tot 50.000 euro. Dit meldt onder anderen het ANP. hhBest heeft de gewraakte afbeelding voor alle zekerheid ook maar van een 'stickertje' voorzien.

06.10.04 14:56 Enigszins komisch, dat er nu juist een kopregel binnenrolt: 'Huidoperatie Balkenende geslaagd'.

Over normen gesproken Reageer

Naar boven

Onbeschofheid begint op internet

Nu weet ik het zeker. Onbeschoftheid op de voetbalvelden begint met wordhooliganism op internet. Gelezen de volgende disccussie op Quotenet Aanleiding is een bericht, dat Quotenet van Het Parool heeft geplukt:Koeman dreigt met opstappen Ajax-trainer Ronald Koeman wil een serieus gesprek met de leiding van de Amsterdamse voetbalclub, en laat in Het Parool duidelijk doorschemeren dat hij overweegt op te stappen. 'Ik sluit niets uit,' aldus Koeman. De gefrustreerde trainer ergert zich volgens de krant in het bijzonder aan technisch directeur Louis van Gaal.

En dan begint het:

Ronald Koeman Ronald Koeman.

 

- ga je vrouw dan eens flink pompen koeman...- flikker dan op man oetlul uit amsterdam.- ja donder toch op man koemantje met je praatjes.- ja vieze vuile afgeneukte uit de grond gerukte blonde lulhannes dat je er rond loopt je maakt geen fuck waar man international ga toch poepen man.En dat ondanks deze waarschuwing van Quote: Quotenet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor reacties op door haar gepubliceerde artikelen, maar behoudt zich desalniettemin het recht voor om reacties te weigeren of in te korten. Uitgangspunt is dat niet relevante reacties of reacties waarbij fatsoensnormen en/of de regels van Quotenet worden overschreden niet worden geaccepteerd. IP-nummers worden gepubliceerd.Alleen wat dat laatste betreft (de traceerbaarheid van de inzenders realiseren) voegt de site de daad bij het woord. 30.09.04 18:02 Inmiddels heeft Quote de beerput geleegd. DoorsturenReageer

Over normen gesproken.

Eerdmans for President

23.09.2004 14:31 Er is een geweldige rel ontstaan over 'lekken uit een binnenkamertje'. Volgens de Volkskrant van 22 september zou koningin Beatrix in het traditionele onderonsje met de commissie van in- en uitgeleide in het daartoe bestemde kamertje bij de Ridderzaal hebben gezegd dat ze de troonrede saai vond. Het feit dat een van de commissieleden uit de school heeft geklapt is 'staatsrechtelijk onjuist'. Zo had de Volkskrant op 23 september weer een aardig bericht, want kamervoorzitter Weisglas voelde zich als vanzelfsprekend geroepen, Beatrix een excuusbrief te schrijven. Kroonprins Alexander kreeg trouwens ook zo'n brief omdat tevens naar buiten was gebracht, dat hij tzt de troonrede zou vervangen door 'cd-roms, door hem uit te delen bij het betreden van de ridderzaal'. Maar wie is eigenlijk de boosdoener? Het commissielid tevens LPF-kamerlid Eerdmans! Hoewel, die wil volgens De Telegraaf op zijn beurt de majesteit een brief schrijven, om zijn treurnis uit te spreken, maar daarbij vermelden, dat hij wel heeft gekletst, maar niet overeenkomstig hetgeen de Volkskrant meldde. De leugen regeert. Dus is Eerdmans toch niet de boosdoener en alleen maar publiciteitsgeil, zoals we eigenlijk al wisten door zijn 'stunt', samen met een andere gedetineerde in één cel te gaan zitten? Zo zal het nog wel even doorgaan, tot de ontmythologisering van de constitutionele monarchie is voltooid en - wie weet - Eerdmans de eerste president is van De Republiek Der Nederlanden. 26.09.04 20:22 In de zaterdagkrant beoordeelt de Volkskrant Eerdmans, naast anderen, op zijn vermogen 'nieuw rechts' te gaan leiden. Pluspunt: de enige LPF-er met groeipotentieel. Minpunt: Heeft hij ak voldoende charisma voor 2007.Ik zou zeggen: wordt aan gewerkt.

 

Eerdmans EerdmansDoorsturenNaar boven

 

 

Einde hoedengekte?

Het einde van de hoedengekte op Prinsjesdag lijkt in zicht, nu Máxima ternauwernood iets op haar hoofd had.

 

Geen hoed Foto www.nu.nl

 

 

 

 

 

Design

24.07.04 12:30 De ANWB heeft veel verstand van design, zoals blijkt uit het nieuwe model paddestoelen. Hoewel... Kleurenblinden - en dat zijn volgens de geruchten de meeste mannen - hebben moeite met rood. Hoe het zij, méér verstand van design dan van fietsen. Het is lang geleden dat ANWB stond voor Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond. Vandaar dat echte fietsers hebben gezorgd voor aanvulling van deze paddestoel bij Best. DoorsturenNaar boven

 

anwb

Bij mijn weten is de roe (de takkenbos) van Zwarte Piet al járen geleden afgeschaft. Ik herinner me niet dat ding anders gezien te hebben dan als apparaat om kwasi boos mee te zwaaien en er zachtjes mee op de billen van de docent (toen nog schooljuffrouw, later onderwijzeres geheten) te tikken. Dat kón toen allemaal. Zoals het ook gewoon was, dat de meester van de vierde klas om volstrekt onduidelijke redenen tegen een jongen kon zeggen: 'Broek over de bank'. Dat betekende dat hij voorover over een lege schoolbank voorin de klas moest gaan liggen, teneinde een ferme klap met de aanwijsstok te incasseren. Dat leverde gloeiende billen op. Vroeg de meester: Doeget zeer? Niemand zei natuurlijk nee, maar ja was eigenlijk ook niet aan te bevelen. Want dan zei de meester: O, dan is het effectief en deelde hij nog een klap uit.Wat wil ik hier nu eigenlijk mee zeggen? Nou, dat Herbert Blankesteijn mag vinden wat hij wil, maar dat ik die tijden toch niet graag zou zien terugkeren.Website Herbert Blankesteijn Doorsturen

Naar boven

 

Hollanditis

Wat is het nou eigenlijk, Holland of Nederland, vroeg een Duitser aan sportverslaggever Jacques van Gelder. Onze tv-held aarzelde, maar deed de lafste keuze: Holland. Zich er waarschijnlijk minder van bewust ging de dichter Marsman (1899-1940) al in de fout, zo constateert Brabants Landschap, tijdschrift van de gelijknamige natuurbeschermingsorganisatie, in zijn zomernummer 2004. B.L. haalt het volgende gedicht van Marsman aan: Denkend aan Holland zie ïk brede rivieren traag door oneindig laagland gaan rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan den einder staan. 'Dit gedicht, "Herinnering aan Holland", wellicht het bekendste uit de Nederlandse taal, tekent ons land buitengewoon sterk,' aldus Brabants Landschap. ' Wel maakte de dichter, Hendrik Marsman, een opmerkelijke vergissing door te spreken van 'Holland'! Het rivierenland dat hij bezong is namelijk oer-Nederlands. Wie de Bosatlas er bij neemt en de lengte der grote rivieren of bijvoorbeeld de oppervlakte der uiterwaarden - stukken land binnen rivier-invloed - berekent, komt tot de volgende eindsom: 50% ligt in Gelderland, 10% in Overijssel, 10% in Limburg, 10% in Zuid-Holland, 5% in Utrecht en 15% in Brabant.'Zie ook: Hollanditis en outsourcing en Hollanditis in de krant Reacties in de Nieuwsgroep nl.kunst.literatuur (namen gereduceerd tot initialen, behalve wanneer duidelijk een nickname is gebruikt ):Inderdaad behoorlijk laf. Noord-Holland is natuurlijk correcter, of nog beter: Stadsdeel Oud-Zuid. S.

Hollanditis en outsourcing

12.07.04 17:58 Wat is dat nou weer, outsourcing? Dat is de verplaatsing van industriële productie naar bij voorbeeld een lage-lonenland. Michiel Bicker Caarten, oprichter en hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio wijdt vandaag een gesproken column aan dit onderwerp en onthult daarin dat zelfs is overwogen, nachtelijke uitzendingen van zijn radiostation vanuit Singapore of Japan te verzorgen. OK, interessant, maar welk verband is er met mijn interpretatie van het begrip Hollanditis. Beluister dit fragmentje eens (Real-Audio-bestand, slechts 35 KB). Wat zegt Michiel daar? Dat de Brabantse schoenindustrie een vroege vorm van outsourcing is geweest vanuit, jawel, Amsterdam! Of dat nou waar is of niet (er staat heel wat over de geschiedenis van de schoenindustrie op internet, maar dit merkwaardige detail heb ik niet kunnen vinden) er wordt wel een typerende draai aangegeven. Dat Brabant in de 18e eeuw door Holland als een kolonie, een soort buitenland, werd beschouwd, wisten we allang, maar dat het wingewest van weleer nog steeds in één adem wordt genoemd met oosteuropese landen, bevestigt andermaal dat Hollanditis een haast onuitroeibare ziekte is. DoorsturenReagerenBegin van het onderwerp

Naar boven

Marsman MarsmanVan Gelder Van Gelder Bicker Caarten Bicker Caarten

 

Errepeleters

Vincent van Gogh heeft zijn Aardappeleters geschilderd onder invloed van...zijn Haagse periode, zo verkondigt het Haags Gemeentemuseum met gepaste trots. Of die trots terecht is, staat nog te bezien, want de somberte van het schilderij zou met het verblijf van Vincent in Den Haag te maken hebben. Wat een onzin allemaal. In werkelijkheid gaat het, zoals bekend, om Nuenense errepeleters en het zou weinig hebben gescheeld, of het waren Drentse turfstekers zijn geweest, want ook daar is Vincent een tijdje onderhevig geweest aan sombere gevoelens. Pas in Frankrijk kregen de schilderijen van Van Gogh een meer heldere en kleurrijke toets, vermeldt het Haagse museum terecht, maar dat zegt verder weinig over de gemoedstoestand van de schilder. Wil je daar meer over weten, dan moet je zijn brieven aan broer Theo lezen. In elk geval belette de 'lichte toets' Vincent niet zich in een onbewaakt ogenblik dat oor af te snijden. Het Haags Gemeentemuseum wijdt in 2005 een tentoonstelling aan Van Goghs Haagse periode.

 

Aardappeleters

 

 

Affligem

Kan ook altijd nog... in een klooster gaan.

14.03.04 9:15 'Authentiek abdijbier sinds 1074', zegt de advertentie. Maar abdijbier komt niet altijd uit de abdij. Wat dat betreft is deze advertentie geen lokkertje van de paters of de nonnen, want die zijn er niet meer. Over de brouwers van Affligem lees ik op de website van Tom van der Steen, heemkundige ter plaatse: Brouwerij De Smedt uit Opwijk brouwt sind 1970 de abdijbieren van Affligem. De brouwerij verzorgde gedurende jaren de exploitatie van het bier in het binnenland. Maar door de concentratiebeweging van grote brouwersgroepen en de groeiende interesse uit het buitenland zag de brouwerij het als een uitdaging om haar positie voor de toekomst veilig te stellen. Daarom sloot de brouwerij in 1980 een overeenkomst met de Nederlands brouwersgroep Heineken voor de afzet van het abdijbier Affligem in Nederland en Frankrijk. Twintig jaar later werd de samenwerking bezegeld met een participatie van 50 procent door Heineken in de brouwerij. Sinds toen kreeg de brouwerij de naam Affligem Brouwerij bds. In mei 2001 verhoogde Heineken zijn belang in Affligem Brouwerij bds tot 95 %. DoorsturenNaar boven

 

 

Hoge pet

09.02.04 16:35 Hitler had van het raketprogramma van Werner van Braun geen hoge pet op, schrijft Martijn van Calmthout in de Volkskrant.Hitler had niet altijd een pet op, maar áls hij er een op had, dan was het een hoge pet, een zogenaamde lefpet, die de nazi's typeerde.DoorsturenNaar boven

 

Hoge pet

 

 

plaatje

Normen- en waardendebat

Ik doe wat ik doe

- Meneer, wat doet u daar?- Dat ziet u toch? Ik plak een postertje- Maar dat is een verkeersbord.

- Nou, en?

- Verkeersborden zijn niet om posters op te plakken, die zijn voor de verkeersveiligheid.- Heb ik uw toestemming hiervoor nodig?- Helemaal niet - ik bedoel niemands toestemming, want die krijgt u nooit, die toestemming.- O nee? - Ik weet zeker dat u met uw lullige postertje de wet overtreedt.- Mijn zwager wordt vijftig!- Wat interesseert mij dat nou,- U wilt mij de les lezen?- Nee, ik wil u normen en waarden bijbrengen- Die heb ik niet nodig. Ik doe wat ik doe. Dáág- Dag meneer, ik onthoud uw gezicht.- U doet maar. DoorsturenIets op te zeggen? Kan hier Naar boven

 

 

 

 

 

Normen en waarden Foto (c) Ham 'n Eggs - www.hamneggs.nl

En zo komt een zekere Marck Burema (wie is dat nou weer?) in Volkskrant-magazine van 10.04.04 tot de uitdrukking 'Zo fotogeniek als een tiet'.

Wat zijn normen en waarden?

08.04.04 13:00 Laat ik eens beginnen met de normen. Normen geven aan, wat kan en niet kan. Wat je kunt doen, zonder dat je medemens zich eraan stoort, waar wat dat betreft de grens ligt: tot hier en niet verder. Het bepalen van die grens lijkt voor heel wat mensen nogal moeilijk. Als premier Balkenende over de moordaanslag van een leerling op zijn leraar zegt, 'Dit kan natuurlijk niet, zo gaan we niet met elkaar om', dan is dat een clichématige, nauwelijks bruikbare reactie. Hiernaast een voorbeeld van wat volgens mij niet kan. Een zogenaamde infografiek op pagina 1 van Metro van 7 april 2004. Als je niet begrijpt, waarom dit niet zou kunnen, dan denk ik dat het je ontbreekt aan een zekere dosis normbesef. Hoe het zij, het lijkt mij bijzonder ernstig als een veel door jongeren gelezen massamedium als Metro een dergelijke uitglijer maakt. ReagerenDoorsturenNormen- en waardendebat

Naar boven

knipselZie ook:Theo van Gogh en de lever van Hans van Mierlo

Trouwens... Metro 8 april 08.04.04 15:07knipsel

 

De blindegeleidehond als zakkenroller

Dit onderwerp is naar een aparte pagina verplaatst. Klik hier aub.

NS zet zelf aan tot sabotage

02.03.04 9:35 Weer zoiets. De NS, die veel last heeft van sabotage-achtige streken, zet er volgens nevenstaand krantenbericht zelf toe aan. En dat nu uitgerekend het personeel het management daar weer op moet wijzen. DoorsturenNormen- en waardendebat Iets te berde brengen? Kan hier

Naar boven

knipsel Naar boven

kogels Kogels online via een Amerikaanse site

Doorsturen Naar boven Onbeschoftheid begint op internet Wat niet kon op 2 oktober 2004 En wat er nog meer niet kon

 

Computerblad waakt over onze kogelnormen

25.04.04 15:28 Een 'lezerstip' in Computer!Totaal: 'Ik volg al geruime tijd de tips over het absoluut onleesbaar maken van cd-roms. Hierbij mijn ultieme tip. Ik neem te vernietigen cd-roms mee naar de schietbaan en jaag er dan van 25 meter afstand een aantal 9mm-patronen doorheen. Vaak lost de cd-rom reeds bij het eerste schot op in een schitterende, zilveren flits. Niemand zal ooit nog in staat zijn om uit die miljoenen deeltjes een leesbaar object te maken! Het is wel even extra vegen of stofzuigen geblazen na die schietbeurt. Ik besef dat niet iedereen mijn methode kan aanwenden, doch ik wilde 'm u niet onthouden.'Maar het computerblad waakt over onze (kogel)normen: ' Wellicht een wat brute methode, maar zeker effectief. Dit kunt u natuurlijk alleen doen als u een legaal sportschutter bent. Het is immers verboden zonder vergunning dit soort wapens te bezitten en gebruiken.'