Wie is online
2 bezoekers online
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven

Oud-huisarts zwaait weer even met de Friese knuppel

De dagen van Kneppelfreed (Knuppelvrijdag) lijken even teruggekeerd, nu een in Ede wonende Friese oud-huisarts vanwege een principieel gevalletje voor de kantonrechter in Deventer, volhardde in het gebruik van zijn memmetaal, het Fries dus. Opgetrokken wenkbrauwen negerend, beriep de bijna 83-jarige Gabriël Faber, zich op ‘Staatsblad 95’, waarin zou staan dat ‘iedereen het recht heeft zich in het Fries te verdedigen’.

Tegen de Leeuwarder Courant (LC) zei hij:

‘It is myn rjocht. Om der net gebrûk fan te meitsjen soe unrjocht wêze.’
 ‘Het is mijn recht. Om daar geen  gebruik van te maken, zou onrecht zijn.’

fries_in_rechtzaalMaar is dat waar? Je zou zeggen, dat is inderdaad de ‘vrucht van Knuppelvrijdag, 16 november 1951’, toen de journalist/dichter/politicus Fedde Schurer in Leeuwarden terecht stond wegens ‘belediging van de magistratuur’. Schurer had het in zijn krant, de Friese Koerier, opgenomen voor de Friessprekenden. Het liep uit op een complete volksopstand aan de voet van het gerechtsgebouw en heeft inderdaad uiteindelijk geleid tot erkenning van het Fries als een van de rijkstalen.

Maar geldt het recht ook buiten Friesland? Daarover doet de LC op haar website geheimzinnig: koop daarvoor vandaag de krant. Heb ik dus gedaan en ik vond bij  het verhaal van dokter Faber nevenstaand kadertje: Fries alleen in Friese rechtszaal.

‘Ik heb geen zin om me met dit soort onzin bezig te houden,’ besloot de Deventer rechter volgens het krantenverslag, daarmee heel dicht komend bij de houding die zijn collega in de jaren vijftig aannam. En Faber? Die verwacht binnenkort opnieuw te moeten voorkomen om zijn zaak (een omstreden parkeerbon) te bepleiten. In welke taal? ‘Yn it Frysk!’

Reageer